Příspěvek na konferenci Služby Internetu
Na ComNetu 96 jsem přednesl celodenní tutoriál, věnovaný službám Internetu

Obsah

Blok 1: Úvod
Důvody úspěšnosti Internetu, netiketa, klasifikace služeb, doménová jména, ukazatele URL
Blok 2: Komunikační služby
Elektronická pošta, elektronické konference, síťové noviny
Blok 3: "Ostatní" služby
Chat, IRC, Telnet, Hytelnet, FTP, Archie, WAIS, Gopher
Blok 4: Architektura WWW
Protokol HTTP a jazyk HTML, WWW servery a klienti, proxy brány, bezpečnost
Blok 5: Prezentační možnosti WWW
Vlastnosti jazyka HTML, rozšíření pomocí modulů plug-in, jazyk Java
Blok 6: Orientace a vyhledávání v Internetu
Domovské stránky, Seznamy zdrojů, vyhledávací služby, meta-vyhledávací služby, grabbing
Blok 7: Trendy
Integrace služeb, WWW a Network-centric Computing, Intranet

 1. internetové služby
 2. Kdo je Jiří Peterka?
 3. O čem tutoriál NEBUDE?
 4. O čem tutoriál NEBUDE?
 5. O čem tutoriál NEBUDE?
 6. O čem tutoriál NEBUDE?
 7. O čem tutoriál BUDE?
 8. Konkrétně:
 9. Na úvod odbočení:
 10. Přístup autorů Internetu
 11. Jiné vysvětlení (úspěšnosti Internetu)
 12. Dnešní stav:
 13. Základ „netikety“
 14. „Netiketa“ a reklama
 15. Co jsou „zpřístupňující“ a „distribuční“ služby?
 16. Konstatování:
 17. Varianty „zpřístupňujících služeb“
 18. Další kategorie služeb: komunikační
 19. Další kategorie služeb: různé
 20. Další odbočení: jména a adresy v Internetu
 21. Symbolická jména v Internetu
 22. Pojem domény
 23. Příklad:
 24. Doménová jména
 25. Doménová jména a systém DNS
 26. Identifikace zdrojů v Internetu
 27. URL - Uniform Resource Locator
 28. Příklady:
 29. internetové služby
 30. Agenda
 31. Elektronická pošta
 32. Elektronická pošta je služba !!
 33. Elektronická pošta v Internetu
 34. Elektronická pošta v Internetu
 35. SMTP a RFC822
 36. Architektura el. pošty v Internetu
 37. Představa:
 38. Adresy v rámci elektronické pošty
 39. Příklad:
 40. Posílání netextových příloh:
 41. Standard MIME
 42. Rozesílání zpráv
 43. Trend: mail-aware aplikace
 44. Mail-aware aplikace
 45. Příklad: mail-aware MS Word
 46. Další trend: mail-enabled aplikace
 47. Kolektivní diskuse
 48. Princip elektronických konferencí
 49. Představa elektronické konference
 50. Příklad:
 51. Kde hledat elektronické konference
 52. Příklad (Seznam zdrojů CESNET-u, úryvek)
 53. Síťové noviny (Netnews, USENET)
 54. Síťové noviny (Netnews, USENET)
 55. Hierachické uspořádání diskusních skupin
 56. Důležité diskusní skupiny
 57. Způsob fungování síťových novin
 58. Způsob fungování síťových novin
 59. Příklad: čtečka síťových novin
 60. Příklad: čtečka integrovaná v browseru Netscape Navigator
 61. Vztah Netnews vs. USENET
 62. USENET FAQ
 63. Kde hledat ....
 64. Alternativní formy přístupu
 65. Perspektiva síťových novin
 66. internetové služby
 67. Agenda
 68. On-line komunikace v Internetu
 69. Talk, chat, IRC
 70. Internet Relay Chat
 71. Příklad diskuse v rámci IRC
 72. Videokonference, MBONE
 73. Internet Phone (telefonování po Internetu)
 74. Vzdálené přihlašování (remote login)
 75. Příklad: on-line přístup do knihovny ČVUT
 76. Problémy kolem vzdáleného přihlašování
 77. Hytelnet
 78. Příklad: lokální verze
 79. Příklad: Hytelnet přes WWW
 80. Užitečné adresy (Hytelnet)
 81. Přenos souborů
 82. Anonymní FTP archivy
 83. Práce s FTP archivy
 84. Příklad: „okenní“ FTP klient
 85. Vyhledávání v FTP archivech
 86. Služba Archie
 87. Příklad: použití lokálního klienta služby Archie
 88. Příklad: Archie skrz WWW
 89. Nosey Parker, alias Čmuchal
 90. Pozorování
 91. WAIS, Wide Area Information System
 92. WAIS, Wide Area Information System
 93. WAIS, možnosti využití služby
 94. Příklad: použití lokálního klienta
 95. Příklad: dotaz službě WAIS skrz WWW bránu s vlastním uživ. rozhraním
 96. Příklad: dotaz službě WAIS skrz WWW bránu bez vlastního uživ. rozhraní
 97. G o p h e r
 98. Gopher, služba Internetu
 99. Gopher a celosvětová pavučina
 100. Gopher: představa systému menu
 101. Příklad: hlavní menu národního Gopher serveru ČR
 102. Využití služby Gopher
 103. Příklad:.lokální klient pro MS Windows
 104. Příklad:.Gopherské menu.v browseru WWW
 105. Veronica, vyhledávací služba
 106. Zamyšlení
 107. internetové služby
 108. Agenda
 109. WWW (World Wide Web)
 110. Proč je WWW tak úspěšný?
 111. Proč je WWW tak úspěšný?
 112. Historie vzniku WWW
 113. Co je hypertext?
 114. Informace v hypertextové podobě
 115. Představa hypertextu
 116. Architektura WWW: klient/server
 117. HTML a HTTP
 118. Představa
 119. Důležité pozorování:
 120. Filosofie jazyka HTML
 121. WWW klient (WWW prohlížeč)
 122. WWW a čeština
 123. Technická podstata problému
 124. Technická podstata problému
 125. Příklad (stránka v kódování CP1250):
 126. Nestandardní řešení:
 127. Problém: různé platformy
 128. Problém a jeho řešení:
 129. Příklad
 130. Příklad: (volba češtiny v záhlaví každé stránky)
 131. Další (technický) problém:
 132. Příklad:
 133. Proxy brány
 134. Představa:
 135. WWW a bezpečnost
 136. Bezpečné transakce po WWW
 137. internetové služby
 138. Agenda
 139. Prezentační možnosti služby WWW
 140. Vývoj jazyka HTML
 141. „Bohatost“ jazyka HTML 1
 142. Hypertextové vlastnosti
 143. Příklad: (senzitivní mapa)
 144. Formuláře (forms), v HTML 2
 145. Příklad: (formulář)
 146. Vliv formulářů na charakter WWW
 147. Příklady využití formulářů
 148. Představa:
 149. Další vylepšení HTML
 150. Příklad:
 151. Příklad:
 152. Frames (rámečky)
 153. Příklad:
 154. Podpora dalších datových formátů
 155. Viewer, helper
 156. Příklad
 157. Plug-in
 158. Příklad
 159. Odbočení
 160. Java - revoluce ve světě WWW
 161. Java - mechanismus fungování
 162. Java a různé platformy
 163. Využití jazyka Java ve WWW
 164. Příklad: kalkulačka ve formě Java appletu
 165. Příklad:
 166. Perspektiva
 167. internetové služby
 168. Agenda
 169. Motto:
 170. Konkrétně:
 171. Pozorování:
 172. Odbočení: domovské stránky
 173. Bookmark
 174. Browsery a záložky (bookmarks)
 175. Bookmarks vs. resource lists
 176. Problém se seznamy zdrojů
 177. Příklad: WWW Virtual Library
 178. Příklad: GNN Select, alias „The Whole Internet Catalog“
 179. Další příklady
 180. Seznamy zdrojů v ČR
 181. Vyhledávání ve WWW
 182. Vyhledávání ve WWW
 183. Sběr informací
 184. Třídění informací
 185. Vyhledávací služby se zatřiďováním
 186. Vyhledávací služby bez zatřiďování
 187. Příklady:
 188. AltaVista
 189. Příklad: dotaz na WWW stránky se zmínkami o ComNetu 96, v doméně .cz, ale ne v subdoméně eunet.cz (kde jsou domovské stránky ComNetu)
 190. Příklad: část odpovědi (3 z 6)
 191. Meta - vyhledávací služby (?)
 192. Příklad:
 193. Meta - vyhledávací služby, varianta 2
 194. Meta - vyhledávací služby, varianta 3
 195. Sledování změn ve WWW
 196. Sledování změn ve WWW, varianta 2
 197. Pozorování
 198. Myšlenka tzv. grabbingu
 199. internetové služby
 200. Agenda
 201. Současné trendy WWW
 202. Současné trendy WWW
 203. Současné trendy WWW
 204. Motivace
 205. Jak integrovat další služby?
 206. Jak integrovat další služby?
 207. Integrace klientů
 208. Jak integrovat další služby?
 209. WWW a Network-Centric Computing
 210. Důsledky
 211. Network-centric computing a NC
 212. Další výrazný trend: Intranet
 213. Hlavní výhody Intranetu