Tutoriál Malý kurz Internetu (1997)
1. Úvod do Internetu
Podstata Internetu, vlastnické vztahy k němu, způsoby připojování k Internetu, orientace v Internetu (22 slidů)
2. Služby Internetu
Základní přehled služeb Internetu a jejich klasifikace, World Wide Web, distribuční a zpřístupňující služby, trendy v oblasti služeb, myšlenka intranetu .... (16 slidů)
3. Adresy v Internetu
Motivace pro jednotné adresy, jejich podstata, domény, systém DNS, IP adresy (13 slidů)
4. Další služby Internetu
Podrobněji o službách on-line charakteru (chat, talk), FTP, Archie, Nosey Parker, Gopher, WAIS (26 slidů)
5.  Elektronická pošta
Podstata elektronické pošty v Internetu, její možnosti a princip fungování (20 slidů)