Vyšlo v týdeníku Profit, č. 20/2001
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b01/b0000001.php3

Na (emailové) adrese záleží!

V báječném světě Internetu mohou lidé vzájemně komunikovat celou řadou různých způsobů. Snad nejrozšířenějším z nich je elektronická pošta, jejíž popularita neustále stoupá. Spolu s ní pak roste i význam emailových adres, kterými jsou konkrétní lidé identifikováni. Jak je to ale s těmito adresami - je úplně jedno jakou emailovou adresu kdo používá, nebo to jedno není? Odpověď na tuto otázku by mohla znít asi takto: "čím dál tím více to není jedno".

Existují totiž takové adresy, které se hodí k určitému okruhu účelů, ale k jiným účelům se naopak nehodí. Nevěříte?

Jde hlavně o firemní adresy, nejčastěji ve tvaru uzivatel@firmaXY.cz, například sidlak@profit.cz. Pokud je používáte ve "firemním styku", kdy skutečně vystupujete jako zástupce firmy XY, třeba v rámci dojednávání podrobností nějaké zakázky, při komunikaci s partnery apod., pak je vše v pořádku. Představte si ale takovýto mail pod inzerátem typu "prodám starou kredenc" - tam by asi firemní email neměl být. Nebo co když vás zaujme nějaký článek na Internetu a cítíte potřebu na něj napsat svou reakci, třeba i více emotivní - jak se podepíšete, neboli jaký svůj email zde uvedete? Budete vystupovat sami za sebe, jako soukromá osoba vyslovující své osobní názory, nebo jako zaměstnanec firmy XY vyjadřující postoj firmy? Obě polohy jsou možné, je na vás abyste jednu z nich zvolili - ale stejně tak byste měli dát ostatním šanci poznat, pro kterou polohu jste se rozhodli.

Podobných situací bychom asi našli více. Jejich společným jmenovatelem je potřeba, či alespoň vysoká "vhodnost" používat různé adresy, podle kontextu v jakém člověk vystupuje. Lze ale za tímto účelem využít nějakou "soukromou adresu", pokud se nehodí použití adresy "firemní"?

"Soukromé" emailové adresy naštěstí existují a dají se sehnat docela snadno. Relativně nejméně dostupné jsou adresy typu jméno@příjmení.cz (např. jiri@peterka.cz), kde jde hlavně o získání dosud neobsazené domény (zde mají zřejmou výhodu lidé s málo frekventovaným příjmením). Takovéto adresy jsou skutečně maximálně osobní a samy o sobě nevyvolávají žádné asociace s eventuelním zaměstnavatelem, školou, zájmovou skupinou apod.

Jako "osobní" však mohou dobře posloužit i emailové adresy, které svým uživatelům přidělují různé freemailové služby (služby poskytující poštovní schránky a přístup k el. poště zdarma) - například freemaily v rámci portálů jako je Seznam, Atlas, Centrum Quick či RedBox. Adresy jako jiri.peterka@redbox.cz pak jsou také plně osobní, v tom smyslu že neimplikují žádnou vazbu na zaměstnavatele či někoho jiného. Dokonce mohou být i úplně anonymní, jako třeba zvedavec@seznam.cz. Hlavně si jich ale každý může pořídit doslova co hrdlo ráčí, navíc zadarmo.

Je tedy jen na každém uživateli Internetu, zda bude používat výhradně svou "firemní" emailovou adresu vždy a všude, nebo zda si pořídí svou osobní adresu a tu bude používat pro soukromé účely. Tím současně umožní vytýčit poměrně zřetelný předěl mezi svou "pracovní" a "soukromou" emailovou korespondencí, třeba pro případ že by mu jeho zaměstnavatel chtěl jeho korespondenci nějak kontrolovat.

Na závěr ještě jeden důležitý dodatek - s různými emailovými adresami jsou sice spojeny různé poštovní schránky, do kterých pošta přichází. To ale rozhodně neznamená, že by společný vlastník těchto emailů nemohl svou poštu fakticky přijímat a zpracovávat na jednom místě a společně. Stačí mu vhodně si "stahovat" poštu ze všech svých poštovních účtů na svůj počítač, kde provozuje svůj klientský poštovní program (typicky pomocí protokolu POP3).