Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 4/95,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a504c500.php3

Internet

Dnešní téma týdne je celé věnováno problematice globální počítačové sítě Internet. Jednotlivé články se podrobněji zabývají principiálními možnostmi Internetu jako rozlehlé počítačové sítě s globálním dosahem, dále jeho historií ve světě i u nás, organizačními i provozními aspekty Internetu, a problematikou připojování k Internetu v ČR, včetně přístupu na komerční bázi. Službám Internetu a zdrojům, které jsou prostřednictvím Internetu přístupné, se bude podrobněji věnovat další téma týdne, věnované sítím (které vyjde v CW 11/95)

O Internetu již bylo napsáno opravdu mnoho. Ale ještě více o něm teprve napsáno bude - protože Internet se stává realitou a posléze i životní nezbytností pro stále větší okruh lidí. Na jeho počátku sice stály peníze a dosti specifické zájmy ministerstva obrany USA, ale časem se z Internetu stala velmi světská záležitost - přeměnil se v nástroj, sloužící potřebám celé akademické a vědeckovýzkumné komunity, a začal se významnějším způsobem šířit i mimo USA. Časem se rozprostřel prakticky po celém světě, a posléze opustil i své poslední dogma, rezolutně zakazující jakýkoli náznak komerčního využití. Právě tento moment pak zřejmě rozhodl o obrovském rozmachu Internetu, který v současné době připomíná spíše explozi než koordinovaný nárůst.

Internetem je možné se zabývat z více různých pohledů, přičemž pro různé kategorie aktuálních i potenciálních uživatelů mohou být zajímavé jen některé z nich. Například uživatele, kteří jsou odborníky v jiných než "počítačových" vědách asi bude zajímat především to, k čemu jim může být Internet dobrý, a jak jim může pomoci při jejich práci. Naopak "počítačové" odborníky bud nejspíše zajímat technická stránka věci, zatímco pečlivé strážce rozpočtů a jiných finančních zdrojů bude nejvíce zajímat, na kolik taková legrace přijde apod. Proto je i dnešní téma týdne rozděleno na několik relativně samostatných článků, které je možné číst nezávisle na sobě a v libovolném pořadí.

První článek nese příznačný titul "Na drátě je celý svět" . Místo technických detailů a všelijakých statistik o velikosti Internetu si všímá především toho, jaké možnosti Internet přináší svým uživatelům, a jakým způsobem na ně zpětně působí - jak ovlivňuje způsob práce lidí, způsob jejich vzájemné komunikace, způsob jakým se lidé baví, odpočívají, jak a na základě čeho se rozhodují, čím se řídí jejich chování atd.

Druhý článek, s názvem "Na počátku byl ARPANET" , se zabývá rannou historií Internetu, od jeho skromných začátků až po jeho rozvoj v celosvětovou síť.

Třetí článek, s názvem "Pro koho je Internet" , se zabývá organizací Internetu a vývojem názorů na to, komu by měl sloužit - zda pouze vědeckovýzkumným účelům, nebo zda je vhodné jej otevřít i komerčnímu využití.

Čtvrtý článek, "Internet u nás" je ohlédnutím za historií Internetu v tuzemsku, i pohledem na jeho současnost.

Odpověď na otázku přes koho a hlavně za kolik je možné se u nás připojit k Internetu, naleznete v polemickém článku s případným názvem: "Do Internetu za peníze: jen přes COnet, nebo i přes CESNET?".

V závěrečném článku, "Jak se připojit k Internetu" pak najdete několik velmi praktických informací, které je vhodné mít na paměti při úvahách o tom, zda a jak se k Internetu připojit.

Součástí série článků pak bylo i několik tzv. vložených boxů:

a také reportážní článek ze semináře rozvojových projektů CESNETu, který se konal 12.ledna 1994.