Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 4/95,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a504c50a.php3

Jak se psaly dějiny

Tento článek vyšel v počítačových novinách Computerworld č. 4/95, v rámci tzv. tématu týdne, jako součást série článků věnovaných problematice Internetu.


 • 1964: zveřejněna studie firmy RAND Corporation o sítích na bázi přepojování paketů
 • 1968: první experimentální síť na bázi přepojování paketů (National Physics Laboratory, Velká Británie)
 • 1968: rozhodnutí agentury ARPA o vybudování paketové sítě (ARPANET)
 • duben 1969: první dokument RFC
 • prosinec 1969: síť ARPANET se 4 uzly uvedena do provozu
 • 1971: ARPANET má 37 uzlů
 • 1972: V. Cerf začíná pořádat na Stanfordu pracovní semináře, v rámci kterých vzniká koncepce protokolů TCP/IP
 • 1973: k ARPANETu se připojují první zahraniční uzly (ve Velké Británii a Norsku)
 • září 1973: první verze protokolu TCP prezentována na počítačové konferenci na University of Sussex
 • květen 1974: v časopise IEEE Transactions on Communications vychází první článek o TCP (Cerf, Kahn)
 • červenec 1975: agentura DARPA předává provoz ARPANETu do rukou agentury DCA (Defense Communications Agency), později přejmenované na DISA (Defense Information Systems Agency)
 • 1976: v laboratořích AT&T Bell Labs je vyvinut protokol uucp (unix-to-unix copy]1977: první praktické pokusy s přenosem pomocí protokolu TCP
 • 1978: oddělení protokolu IP od TCP a vytvoření protokolu UDP
 • 1978-79: protokoly TCP/IP získávají svou dnešní podobu
 • 1979: vzniká síť USENET (na bázi uucp)
 • 1980: ministerstvo obrany USA rozhoduje o tom, že v resortu obrany budou preferovány protokoly TCP/IP
 • 1981: vzniká síť BITNET (Because It's Time NETwork)
 • 1981: vzniká síť CSNET (Computer Science NETwork)
 • 1982: ministerstvo obrany USA rozhoduje o tom, že všechny počítače připojené k síti ARPANET musí povinně používat protokoly TCP/IP
 • 1.1.1983: přechod od původního protokolu NCP k protokolům TCP/IP v rámci ARPANETu je završen (ARPANET přestává přenášet NCP pakety)
 • 1983: na University of Wisconsin vyvinut první name server
 • 1983: dochází k propojení sítí ARPANET a CSNET
 • 1983: objevuje se verze 4.2 BSD Unixu, obsahující protokoly TCP/IP
 • 1984: je zaveden systém DNS (Domain Name System)
 • 1984: počet uzlů Internetu překonává hranici 1000
 • 1986: vzniká páteřní síť NSFNET (se spoji o přenosové rychlosti 56 kbps)
 • listopad 1987: NSF předává správu páteřní sítě NSF na základě kontraktu firmě Merit Networks (založené konsorciem univerzit z Michiganu), spolu s IBM a MCI.
 • 1987: vychází dokument RFC s pořadovým číslem 1000
 • 1987: počet uzlů Internetu překračuje hranici 10 000
 • 1987: počet uzlů sítě BITNET překračuje 1 000
 • 1988: Internet je napaden červenm (tzv. Internet Worm)
 • 1989: počet uzlů Internetu překračuje hranici 100 000
 • 1989: vzniká sdružení RIPE (Reseaux IP Europeens), pro koordinaci roivoje sítí na bázi IP v Evropě
 • 1989: páteřní síť NSFNET přechází na spoje 1,544 Mbps
 • březen 1990: provoz ARPANETu je ukončen
 • březen 1990: první uzly sítě FIDO v ČSFR
 • květen 1990: první uzly sítě EUNET v ČSFR
 • říjen 1990: první uzel sítě EARN v ČSFR (národní uzel CSEARN, na VC ČVUT Praha)
 • 1990: první propojení mezi Internetem a komerční sítí (MCI Mail) na úrovni brány pro elektronickou poštu
 • listopad 1991: první pokusy s přístupem do Internetu z ČSFR (z ČVUT Praha). Toto datum je také uváděno ve statistikách jako datum připojení Československa k Internetu
 • prosinec 1991: na MŠMT ČR podána žádost o grant na vybudování akademické páteřní sítě v Československu (projekt FESNET, později přejmenovaný na CESNET)
 • 1991: založeno sdružení CIX (Commercial Internet eXchange), zakládajícími členy jsou firmy general Atomics (CERFnet) , Performance Systems International (PSInet) a UUNET Technologies (AlterNet)
 • 1991: firma Thinking Machines Corporation vyvíjí službu WAIS (Wide Area Information Server)
 • 1991: na University of Minnesota je vyvinuta služba Gopher
 • leden 1992: je založena Internet Society, prezidentem zvolen Vinton Cerf
 • 13.2.1992: slavnostní připojení Československa k Internetu (za účasti zástupců NSF)
 • březen 1992: první živý zvukový přenos po Internetu (jednání IETF ze San Diega v USA)
 • duben 1992: schválení projektu sítě FESNET ze strany MŠMT
 • červen 1992: MŠMT ČR uvolňuje 20 milionů Kč na vybudování akademické páteřní sítě FESNET (později CESNET), je podepsána smlouva mezi MŠMT a ČVUT Praha o realizaci projektu
 • září 1992: okruh Praha-Linec povýšen na rychlost 64 kbps
 • listopad 1992: zprovozněna pevná linka 64 kbps z Prahy do Brna (v rámci CESNETu).
 • listopad 1992: NSFNET přechází na spoje T3 (pracující s přenosovou rychlostí 45 Mbps)
 • 1992: ve švýcarském CERNu je vyvinuta služba WWW (World Wide Web)
 • 1992: počet uzlů Internetu překračuje hranici 1 000 000
 • únor 1993: připojení Liberce, Českých Budějovic, Olomouce, Pardubic a Plzně k CESNETu,
 • březen 1993: připojení Hradce Králové k CESNETu
 • březen 1993: CESNET má 11 uzlů (v rámci ČR)
 • duben 1993: začíná pracovat InterNIC (konsorcium tří firem: Network Solutions, Inc, která poskytuje registrační služby, AT&T, poskytující databázové služby, a General Atomics, poskytující informační služby)
 • 15.6.1993: slavnostní zahájení provozu sítě CESNET
 • 1993: Bílý dům se připojuje k Internetu, je možné zasílat elektronickou poštu prezidentovi a viceprezidentovi USA
 • 1993: začíná vysílat Internet Talk Radio
 • leden 1994: síť CESNET má 15 uzlů (v rámci ČR)
 • červen 1994: konání konference INET/JENC v Praze
 • červen 1994: zrychlení pevného okruhu Praha-Amsterodam na 512 Kbps, a okruhu Praha-Vídeň na 128 Kbps