Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 4/95,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a504c508.php3

Zajímavá čísla o Internetu

Tento článek vyšel v počítačových novinách Computerworld č. 4/95, v rámci tzv. tématu týdne, jako součást série článků věnovaných problematice Internetu.


procentuelní složení organizací, připojených k Internetu:

 • 42% akademické instituce
 • 37% komerční instituce
 • 11% státní správa, vládní instituce
 • 0,7% vojenské instituce
 • 9% ostatní

procentuelní složení počítačů, připojených k Internetu:

 • 46% počítačů akademických organizací
 • 33% počítačů komerčních organizací
 • 15% počítačů státní správy a vládních institucí
 • 1% vojenských počítačů
 • 4% počítačů ostatních organizací

procentuelní složení uživatelů Internetu:

 • 61% pracovníci akademických institucí (vč. studentů)
 • 22% pracovníci komerčních institucí
 • 15% pracovníci státní a veřejné správy
 • 0,2% pracovníci resortu obrany
 • 4% pracovníci organizací jiného typu