Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 6/94,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a406c500.php3

Na počátku byla myšlenka

Tento článek vyšel v tzv. tématu týdne v CW 6/94, jako úvod k sérii článků zabývajících se prvopočátky výpočetní techniky.

Báječný svět počítačů a lidí kolem nich je světem, kterému vládne mnoho obchodních, strategických i čistě osobních zájmů. Je světem, do značné míry závislým na stupni lidského poznání, a z něj vyplývající úrovně vědy, techniky, a nejrůznějších technologií. Avšak většina událostí zásadního významu je v tomto světě spojena s myšlenkami, které se zrodily v hlavě jednoho člověka, a záhy změnily způsob myšlení i způsob práce menších i větších kolektivů, až se postupně prosadily a zásadním způsobem ovlivnily chod světa počítačů jako takového.

Tato série článků se pokouší, bez nároků na úplnost, vyjmenovat některé takovéto myšlenky, vystihnout jejich podstatu, zasadit je do kontextu doby, a naznačit jejich důsledky.