Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 8/94,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a408c500.php3

Komunikace na PC

Tento článek vyšel v tzv. tématu týdne v CW 8/94, jako úvod k sérii článků zabývajících se problematikou počítačových komunikací.

Když se dnes řekne osobní počítač, prakticky každému se okamžitě vybaví počítač kompatibilní se standardem IBM PC. Ne že by neexistovaly jiné osobní počítače, ne že by právě koncepce firmy IBM byla tou "nej". Není dokonce ani historicky první - již několik let před prvním IBM PC nabízely firmy Apple, Radio Shack či Commodore takové počítače, které si přívlastek "osobní" plně zasloužily. Ovšem když se do něčeho pustí IBM ...

Výsledkem je skutečnost, že pro značnou část uživatelské veřejnosti dnes platí rovnost: "osobní počítač = počítač, kompatibilní s IBM PC". Větší část dnešního tématu týdne, s názvem Komunikace na všechny způsoby, bude skutečně věnována "komunikacím na počítačích kompatibilních s IBM PC". Nezapomeneme ovšem na to, že PC je vlastně zkratkou od" Personal Computer" (neboli: osobní počítač), a že vedle IBM PC existují také jiné druhy osobních počítačů - například počítačů Apple Macintosh. A také nezapomeneme na to, že komunikace obecně se řídí fyzikálními zákony, ze kterých vyplývají mnohé zajímavé souvisalosti a především pak limity - o nich pojednává další článek tohoto tématu týdne, s příznačným názvem Co je dobré znát, než začnete komunikovat. V poslední části se pak zamyslíme nad tím, Co by měly umět programy pro sériové komunikace .