Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 4/94,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a404c500.php3

Počítače a sdělovací technika

Tento článek vyšel v tzv. tématu týdne v CW 4/94, jako úvod k sérii článků věnovaných historii sdělovací techniky.

Ještě relativně nedávno byl pojem "komunikace" spojován téměř výlučně se sdělovací technikou a se způsobem jejího fungování. V poslední době se ale do problematiky komunikací stále více zapojuje i technika výpočetní, a dochází k velmi úzkému prolínání počítačů a klasických sdělovacích systémů. Bez nadsázky lze říci, že oba tábory se vzájemně prorůstají takovým způsobem, že často již není možné je přesně oddělit - naštěstí to ale nebývá vůbec potřebné. Důležitější je spíše umět se orientovat v celé problematice, pochopit její zákonitosti a z nich vyplývající aktuální i potenciální možnosti, a v neposlední řadě si uvědomit i to, v čem se výpočetní a sdělovací technika liší, v čem se naopak shodují, a jakým způsobem si mohou navzájem vyjít vstříc. Tomu má napomoci i dnešní téma týdne, s následujícími články:

  • Z historie sdělovací techniky (o vzniku telegrafu, telefonu, rádia, televize, ...)
  • Spojové služby (základní přenosové služby, služby s přidanou hodnotou, telematické služby, integrace sítí a služeb, ...)
  • Spoje vs. počítačové sítě (analogové a digitální přenosy, digitalizace lidského hlasu, frekvenční a časový multiplex, přepojování okruhů a přepojování paketů, spojované a nespojované přenosy, spolehlivé a nespolehlivé přenosy, ...)