Seriál nové elektronické občanky (2018)

V červenci 2018 vyšla na Lupě trojice mých článků, ve kterých jsem se snažil popsat vlastnosti, možnosti a způsob využití nových občanských průkazů, které začaly být vydávány od 1.7.2018. První článek celé triologie se věnuje samotným občankám jako takovým - například tomu, v čem se liší od dříve vydávaných občanek, které byly také prezentovány jako elektronické. Druhý článek se zabývá tím, co by mělo být jejich hlavním přínosem, a tedy možnostmi elektronické identifikace. Konečně třetí článek se věnuje možnostem nových občanek v oblasti elektronického podepisování.

Abych tyto články mohl napsat, musel jsem nejprve sám získat novou občanku - zažádal jsem o ni hned první den, kdy to bylo reálně možné (v pondělí 2.7.2018), a to v tzv. režimu Super blesk, do 24 hodin. Vydána mi skutečně byla do 24 hodin.

Koncem října, kdy už bylo možné získat kvalifikovaný certifikát s příznakem uložení na QSCD (v podobě nové eOP), jsem přidal ještě čtvrtý článek - právě o možnosti pořídit si takový certifikát, který umožňuje vytvářet kvalifikované elektronické podpisy.

Jaké jsou a jak fungují nové elektronické občanky?
S novými občankami je spojeno až šest různých číselných kódů (PINů). Podpora elektronické identifikace a elektronického podepisování je u nich dobrovolná. (Lupa, 4.7.2018)
Jak se přihlašuje pomocí nové elektronické občanky?
Už dnes se pomocí nové eOP můžete přihlašovat k ePortálu ČSSZ, k eReceptům i k nově spouštěnému Portálu občana. A také k NIA portálu, přes který veškeré přihlašování probíhá. (Lupa, 9.7.2018)
Jak se podepisuje s novou elektronickou občankou?
Podle MV ČR je nová občanka kvalifikovaným prostředkem pro vytváření el. podpisů. Kvalifikované el. podpisy s ní ale zatím neuděláte, to půjde (snad) až později. (Lupa, 16.7.2018)
Kvalifikovaný elektronický podpis? Už jde i s novou elektronickou občankou!
Již dvě autority, PostSignum i I.CA, začaly vydávat kvalifikované certifikáty s příznakem uložení soukromého klíče na nové eOP, coby kvalifikovaném prostředku. (Lupa, 25.10.2018)