Vyšlo na Lupě, 17.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0417001.php3

Jak se rozjíždí ADSL - II.

Podle oficiálních čísel z ČTc za první polovinu dubna přibylo přes 1000 nových objednávek na ADSL, potvrzena (akceptována) je dosud jen každá druhá, a skutečně realizována jen každá sedmá. Začínají se objevovat nepříjemné technické problémy - různé krátkodobé výpadky, a dokonce dlouhodobá nedostupnost protokolu FTP? Co je příčinou?

Český Telecom začal zveřejňovat některé základní kvantitativní údaje o ADSL v ČR - o počtu podaných, akceptovaných i realizovaných objednávek. Poslední oficiální údaje jsou vztaženy k 15.4.2003, a jejich srovnáním s obdobnými údaji k 31.3.2003 lze vypozorovat některé zajímavé trendy. Samotná čísla ukazuje následující tabulka:

K 31.3.2003 K 15.4.2003
Počet zaslaných objednávek Necelých 6000 7085
Počet přijatých objednávek Necelé 2000 3670
Počet realizovaných objednávek (zřízených přípojek) několik stovek Více než 900

Nejprve snad malý komentář k tomu, co přesně znamenají "zaslané" a "přijaté" objednávky: zájemce, který si chce pořídit ADSL, nejprve musí zadat své telefonní číslo. Podle něj se posoudí, zda je vůbec v dosahu ADSL služeb, a pokud ano, může "zaslat" svou objednávku. Bez ohledu na to, jakého poskytovatele si zájemce vybral, skončí jeho objednávka v Českém Telecomu, který posoudí její realizovatelnost (např. z hlediska kvality a délky uživatelovy místní smyčky, kapacity DSLAMů v místě atd.). Pokud Telecom sezná, že objednávka je realizovatelná, přijme ji (stává se "přijatou").

S uvážením těchto skutečností lze konstatovat, že číslo 7085 není počet všech dosavadních zájemců o ADSL, ale pouze počet těch, kteří jsou zájemci a mají to štěstí, že bydlí v místě, kde je ADSL dostupné. Jestliže počet těchto lidí ke konci března dosahoval necelých 6000, a o 15 dní později 7085, pak to svědčí o tom že počáteční "náraz" poptávky se už utlumil. To jistě není nic překvapivého. Na druhou stranu přírůstek více jak 1000 nových objednávek za polovinu měsíce je stále hodně velký. Pokud by snad toto tempo přibývání nových zákazníků pokračovalo i nadále, pak bychom se do konce roku mohli dočkat i 20 000 zájemců, resp. jejich objednávek.

Pokud jde o počet "přijatých" objednávek, zde došlo za posledních 15 dní k největšímu nárůstu - ale to je dáno tím, jak Telecom postupuje s jejich vyřizováním. Pokud by se potvrdil dřívější odhad Telecomu, že pouze asi 20 procent místních smyček nevyhoví požadavkům na ADSL, měl by se počet přijatých objednávek časem dostat na 80% všech zaslaných objednávek. Zatím je to jen kolem 50%.

Dost těžko se hodnotí počet skutečně realizovaných přípojek, protože údaj ke konci března o "několika stovkách" není příliš přesný. Nynějších "více než 900" je už poněkud přesnější údaj, ale příliš radostný není. Nesvědčí o tom, že by realizace přípojek postupovala nějak výrazně rychle. Lze to interpretovat také tak, že z dosud přijatých (potvrzených) objednávek byla zatím fakticky zrealizována jen každá čtvrtá, a ze všech zaslaných (podaných) objednávek jen přibližně každá sedmá.

Zajímavá je v tomto ohledu také oficiální informace Telecomu o tom, že přípojky se dosud realizují jen zákazníkům 5 poskytovatelů:

K 15. dubnu 2003 - tedy přibližně po šesti týdnech od zpřístupnění technologie širokopásmového přístupu k internetu prostřednictvím ADSL - je již v České republice realizováno pěti poskytovateli připojení k internetu více než 900 přípojek u koncových zákazníků.

Kterých 5 to konkrétně je, není v tiskové zprávě Telecomu uvedeno (to lze odvodit z reakcí čtenářů např. zde na Lupě, pokud uvádí od koho mají připojení). Co naopak Telecom uvedl, je skutečnost že k polovině dubna měl podepsány smlouvy na ADSL s 15 dalšími operátory. Výčet prvních 14 najdete zde, patnáctým je Tiscali:

 • Aliatel, únor 2003
 • BroadNet, leden 2003
 • Czech On Line, únor 2003
 • České radiokomunikace, únor 2003
 • Český bezdrát, únor 2003
 • Dial Telecom, únor 2003
 • GTS Czech, únor 2003
 • Internet CZ, březen 2003
 • InWay, březen 2003
 • IPEX, únor 2003
 • Nextra, únor 2003
 • SkyNet, únor 2003
 • SpiNet, březen 2003
 • Tiscali, duben 2003
 • WIA, březen 2003

Zajímavá je na tomto výčtu zmínka o Broadnetu. Pokud skutečně podepsal smlouvu na ADSL ještě v lednu, pak to bylo dávno před prvním oficiálním podpisem (společností GTS, 18.2.2003), dokonce ještě před zveřejněním finální podoby velkoobchodní nabídky.

Jak je to s kvalitou?

Reakce čtenářů, jak zde na Lupě tak i na jiných fórech, signalizují různé více či méně krátkodobé výpadky v dostupnosti služeb na bázi ADSL. Trvalejší závadou se naopak zdá být problém s protokolem FTP a standardním způsobem jeho provozování (nikoli způsobem "FTP over HTTP"), o kterém jsem referoval již v úterý, v článku "Kam až klesne ADSL?").

Od té doby se problém, očividně se nacházející v síti ČTc, nepodařilo vyřešit. Objevily se alespoň návody na alternativní způsob provozování protokolu FTP "nad" protokolem http, který je stále průchozí skrz síť ČTc. Jak jsem již uváděl ve zmiňovaném článku, k využití této možnosti je třeba použít takového FTP klienta, který podporuje "FTP over HTTP", resp. použití "HTTP proxy with FTP support". To je např. Total Commander (dříve Windows Commander), ale stejnou schopnost mají i běžné browsery. Musí se jim ale zadat adresa příslušné proxy brány (pro FTP protokol).

Jak je to ale s existencí proxy bran podporujících příslušnou možnost? Na Internetu jich opravdu je hodně, ale většinou nejsou otevřené, v tom smyslu že by byly přístupné všem uživatelům, bez ohledu na to jak se připojují (přes kterého ISP). Typické je spíše to, že jednotliví ISP umožňují využití takovéto proxy brány jen svým vlastním zákazníkům (tj. zákazníkům přistupujícím k bráně z jejich sítě).

Obecně by si tedy každý uživatel ADSL postižený výpadkem FTP měl zjistit, zda jeho provider nabízí HTTP proxy brány s podporou FTP. Pokud ne, nebo pokud se mu to nechce zjišťovat, má možnost využít proxy bránu Ipexu (proxy.ipex.cz, na portu 3128). Tento provider totiž dočasně, do vyřešení problémů s FTP, otevřel tuto svou bránu všem uživatelům Internetu. Podrobnosti zde.

Kde je příčina?

K příčině celého problému s protokolem FTP se Telecom dosud oficiálně nijak nevyjádřil. Neoficiální zprávy hovoří o tom, že ke "ztrátě" protokolu FTP došlo v důsledku aktivace IP CEF (Cisco Express Forwarding) na směrovačích CISCO v síti Telecomu. Pro techničtěji laděné čtenáře: jde o přechod ze standardního způsobu směrování na proprietární L3 switching, podporovaný operačním systémem IOS. Aktivace CEF prý byla nutná kvůli výkonnostním problémům sítě (což mi ale příliš neladí s dosud nepříliš velkým počtem realizovaných přípojek, cca 900). Telecom vyhodnotil výsledný efekt (zablokování FTP) jako chybu v IOS CISCO a nyní vše řeší s výrobcem, firmou CISCO (tzv. eskalačními procedurami).

Když jsem se snažil najít k tomuto problému něco na webu, narazil jsem na jeden příspěvek, který také zmiňuje problémy s FTP po zapnutí CEF (byť ne jeho úplné zablokování). I tam je nadhozena možnost, že jde o chybu v implementaci CEF-u. Na druhou stranu: to používá Český Telecom natolik unikátní řešení, že se takováto chyba objevila v ostrém provozu až jemu, a není po ruce okamžitá náprava? Tedy kromě opětného vypnutí CEFu?

Kdoví, snad se brzy dočkáme oficiálního vysvětlení a hlavně nápravy. Zvědav jsem také na to, zda Telecom nějak zohlední dlouhou nedostupnost FTP v tom, co si bude za své služby účtovat.