Vyšlo na Lupě, 25.6.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0625001.php3

ADSL se omezovat nebude?

Pokles rychlosti na 64 kbps se nejspíše konat nebude. Ale úvahy o zavedení objemových limitů a následném zpomalení na původní rychlost jsou zřejmě stále živé - i když některá média včetně ČTK již uvedla, že žádné limity nebudou. Český Telecom oficiálně říká pouze to, že zatím neoznámil žádnou změnu u ADSL služeb, takže všechno jsou jen diskuse či spekulace nad pracovními návrhy.

Minulý týden se v médiích, zejména těch internetových, objevily informace o tom, že Český Telecom sice chystá zrychlení ADSL služeb, ale následně zase připravuje jejich omezení. Poprvé o tom psal pan Sova (z hnutí IPV) v úterý na Živě, v článku "Telecom zvýší v červenci rychlost ADSL, má to však háček" . Informace, ze kterých vycházel, pocházely z prezentace nejvyššího vedení ČTc na Řidícím výboru Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, které proběhlo 10.6.2003. Zde zaznělo, a objevilo se to i písemné podobě (v tištěné prezentaci), že dojde ke zvýšení rychlostí (ze 192 na 512 kbps, a ze 320 na 512 kbps), ale také k zavedení objemových limitů na přenesená data (10 GB u pomalejší přípojky, resp. 20 GB u rychlejší). Pouze ústně (nikoli v tištěné prezentaci) zde pak zazněla informace, že po vyčerpání datového limitu dojde ke snížení rychlosti na původní hodnotu (tj. na 192 kbps, resp. 320 kbps). Tato informace se také objevila ve zmiňovaném úterním článku pana Sovy.

Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), ve snaze zhodnotit předložený návrh Telecomu a zaujmout k němu své stanovisko, požádala písemně o zodpovězení doplňujících otázek. Mezi nimi byla i otázka:

Co přesně znamená datový limit? Že po jeho vyčerpání budou další data zpoplatněna podle objemu (pokud ano, jak?), nebo že rychlost poklesne (pokud ano, jak?)

Odpověď zněla následovně:

Datový limit znamená, že poklesne rychlost na rychlost 64, nebo si zákazník přikoupí dodatečný datový limit.

Když jsme tuto odpověď obdrželi, doslova nám zatrnulo - nejen že byl původní příslib "zvýšit rychlost 2,5x" okleštěn zavedením objemových limitů, ale tady byl okleštěn ještě dále, dokonce poklesem rychlosti na úroveň podstatně nižší, než je současná. Odpovědi jsme tedy vzali sebou na nejbližší jednání Fóra, ve středu 18.6., k projednání na půdě tohoto orgánu, kterému byl celý původní návrh adresován. Na tomto jednání však nebyl přítomen žádný ze zástupců Českého Telecomu, proto jsme zmíněné odpovědi Telecomu projednávali jen se zástupci ostatní stran zúčastněných ve Fóru (kromě alternativních operátorů a ZUI byli přítomni zástupci ČTÚ a Testcomu).

Druhý den, ve čtvrtek 19.6., jsem o celé kauze psal zde na Lupě, v článku "ADSL: zrychlení ze 192 na 64 kbps?" , kde jsem již vycházel z odpovědí které platforma ZUI dostala od Českého Telecomu - tedy z poklesu na 64 kbps při vyčerpání objemového limitu. Napsal jsem zde také:

Samozřejmě je to návrh jedné strany, koncipovaný z jejího pohledu, který se nemusí shodovat s pohledy, požadavky a zájmy ostatních stran. Za platformu ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) mohu konstatovat, že se zásadně rozchází jak s našimi požadavky, tak i s tím, jak jsme interpretovali přísliby samotného Českého Telecomu ohledně zvyšování rychlosti ADSL - natolik, že považujeme za potřebné seznámit s podstatou těchto návrhů veřejnost. Jde totiž stále jen o návrhy, a reakce veřejnosti může výrazně ovlivnit to, zda je Český Telecom dokáže prosadit či nikoli.

Následující den, v pátek 20.6., se objevily další články na Živě (Rychlejší ADSL bude ve skutečnosti více než dvakrát pomalejší ) i na Mobil.cz (Rychlost ADSL se změní. K lepšímu?), se stejnou informací. Zareagovala i ČTK, článkem "Uživatelé internetu se obávají, že Telecom omezí ADSL".

Jednání ZUI-ČTc

V pondělí 23.6. se konalo (již dříve naplánované) jednání platformy ZUI s novým vedením Českého Telecomu. Za platformu ZUI se tohoto jednání zúčastnili pánové Olejár (za sdružení Občané proti zdražování telefonů, současně mluvčí ZUI), Kapler (za sdružení Internet pro všechny) a moje maličkost (za sdružení BMI, Březen - měsíc Internetu). Za ČTc se jednání zúčastnil dosavadní generální ředitel Ondřej Felix, a nový generální ředitel Gabriel Berdár.

Ohledně snižování rychlosti ADSL jsme si vyslechli stanovisko ČTc v tom smyslu, že o poklesu na 64 kbps se nikdy neuvažovalo, že platí to co bylo prezentováno na Řídícím výboru Fóra (10.6., tj. pokles zpět na původních 192 kbps, resp. 320 kbps), a že údaj o rychlosti 64 kbps v odpovědích na otázky ZUI byl chybou. Na oplátku jsme za platformu ZUI tlumočili vedení ČTc požadavek na to, aby vůbec nebyly zaváděny žádné objemové limity ani následné snižování rychlosti - se zdůrazněním toho, že původní příslib Telecomu zvýšit v létě rychlost ADSL 2,5x, se zachováním ceny, interpretujeme pouze jako zrychlení, bez dalších "okleštění" či jiných omezení typu zavádění objemových limitů a následného zpomalování, na jakoukoli rychlost.

Hovořilo se samozřejmě i o dalších aspektech ADSL, například o otázkách propojení, o prodeji původní rychlosti 192/64 kbps za nižší cenu - ale zde k žádné konkrétní dohodě nedošlo. Ze strany Českého Telecomu zazněl alespoň příslib, že do příští středy (na další jednání Fóra) předloží novou podobu svého návrhu internetových služeb.

Oficiální reakce Telecomu

První reakce Českého Telecomu k celé kauze ADSL se objevila již ve čtvrtek 19.6., v článku ČTK, kde se tiskový mluvčí Vladan Crha vyjádřil takto:

"Nemohu komentovat spekulace těch, kteří se na vývoji služeb ADSL přímo nepodílí,"

Další reakce Telecomu se objevuje v pondělí 23.6. večer, již po jednání ZUI s vedením ČTc. Jde o vyjádření tiskového mluvčího, rozesílané některým médiím, s prosbou o jeho zařazení k příslušným článkům:

"ČTc doposud neoznámil žádnou změnu podmínek poskytování služeb ADSL. Všechny informace, které se objevily v médiích, jsou proto diskusí případně spekulacemi nad pracovními návrhy. O jakýchkoliv skutečných změnách služeb ADSL bude ČTc s předstihem informovat jak zákazníky, tak média."

Jak to tedy je?

K celé nejnovější kauze ADSL se vyjádřil i ministr Mlynář, když pro ČTK řekl:

Není to pravda. Musí jít o nedorozumění.

Tipuji však, že se jednalo pouze o odpověď na otázku, zda Telecom chystá zpomalení ADSL linky na 64 kbps (po vyčerpání objemového limitu). Zpráva ČTK, kterou převzala další média (např. DigiWeb, Česká média) však celkově vyznívá úplně jinak - v tom smyslu, že Telecom nebude aplikovat žádná omezení, ani v podobě datových limitů či poklesu rychlosti linky:

Ministr informatiky Vladimír Mlynář vyvrátil informace, podle kterých měl Český Telecom společně s chystaným zvýšením rychlosti připojení zároveň omezit objem stahovaných dat.

Osobně, i po absolvování pondělního jednání na ČTc, bych si takovýto závěr nedovolil učinit. Obávám se, že jde pouze o předčasný závěr ČTK. Telecom řekl jasně pouze to, že se nebude snižovat rychlost na 64 kbps, nikoli že by opustil také úvahy o zavedení objemového limitu a snižování rychlosti. K něčemu takovému zřejmě bude ještě zapotřebí další a patřičně silný mediální tlak .....