Vyšlo na Lupě, 2.10.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1002001.php3

Jak se daří tarifu Eurotel Data Nonstop?

Z pohledu poskytovatele natolik dobře, že hodlá tuto službu dále rozvíjet a lákat na ni nové zákazníky, prostřednictvím promo akcí. Přibalit k ní hodlá i 30 hlasových minut, a v rámci akční nabídky představí také vlastní PCMCIA kartu, podporující hlas i data. Statistiky o provozu Data Nonstop svědčí o trvalém a výrazném nárůstu objemu přenesených dat.

Když k prvnímu dubnu letošního roku začal Eurotel nabízet mobilní přístup k Internetu za fixní měsíční paušál (ve výši 1000,- Kč měsíčně bez DPH, jako tarif Data Nonstop, viz článek Konečně: Internet za paušál! ), byl to svým způsobem krok do neznáma. Nebylo lehké odhadovat, co takováto nabídka udělá s trhem, jaký o ni bude zájem, a následně co tento zájem udělá s mobilní sítí, s kvalitou poskytované služby, i s její rentabilitou pro poskytovatele a výhodností pro uživatele. Přeci jen to byl první skutečný neměřený paušál v ČR.

Pesimistickou variantou dalšího vývoje bylo to, že celá služba se ukáže pro koncové uživatele jako nepříliš použitelná, a/nebo že ji Eurotel jako poskytovatel časem "znehodnotí" (přestane nabízet, zdraží, zhorší parametry, například zavedením objemových limitů apod.), protože se mu nevyplatí ji poskytovat.

Po včerejšku, po půlroce provozních zkušeností, je ale jasné, že na straně poskytovatele tato pesimistická varianta nenastala. Právě naopak - Eurotel dal najevo, že je pro něj takováto služba velmi zajímavá, a tak ji hodlá dál rozvíjet. Snaží se dále zvýšit atraktivnost této služby a přilákat k ní další zájemce, a tak přichází i s promo akcí. V rámci ní je služba zlevněna (byť jen symbolicky, o 1 korunu), a doplněna o 30 hlasových minut měsíčně. Tím se z výhradně datové služby stává balíček obsahující hlas a data.

Jak rostly objemy přenášených dat?
Eurotel včera uspořádal tiskovou konferenci, na které novináře seznámil se svou strategií v oblasti mobilních dat. Ta zahrnuje i další služby, než jen na bázi GPRS a HSCSD (např. WiFi, viz dále, ale třeba také obsahové služby, on-line hry atd.), a očekává že rok 2004 bude konečně tím rokem, kdy "nastane" boom mobilních datových služeb i v ČR. Z jednoho grafu, který Eurotel na prezentaci ukázal, vyplývá že v roce 2004 by obrat mobilních datových služeb v ČR měl dosáhnout cca 5 mld. Kč. Rozhodující podíl by na tom měl mít mobilní přístup k Internetu. Jde o odhad ze studie společnosti Ovum (Global Wireless Markets 2002-2006).

Jak se ale dařilo samotnému tarifu Eurotel Data Nonstop? Na včerejší prezentaci zaznělo několik zajímavých údajů, zejména pokud jde o objemy přenesených dat. Nárůst, který zavedení služby v první polovině roku vyvolalo, názorně ukazuje následující obrázek, porovnávající celkové objemy přenosů HSCSD a GPRS v síti Eurotelu:

Velmi zajímavý je také následující obrázek, který ukazuje jak jsou rozloženy a jak rychle rostou objemy dat, přenášených skrze GPRS po síti Eurotelu dat v Praze, Brně, Ostravě a ve zbytku republiky. Sice se nejedná pouze o službu Data Nonstop, ale i další GPRS služby, ale "majoritní vliv" zde zřejmě bude mít právě Data Nonstop.

Závěr z následujícího obrázku však není zase až tak překvapivý: v Brně a v Ostravě, kde přeci jen jsou ještě jiné možnosti připojení k Internetu, se služba víceméně "stabilizovala" (objem přenesených dat roste jen velmi pomalu). V Praze je stále ještě patrný větší nárůst, ale největší je ve "zbytku" republiky, tj. mimo uvedené tři městské aglomerace. Není divu, když zde je relativně nejmenší nabídka jiných možností připojení.

Celkový objem dat, přenesených v rámci služby Eurotel Data Nonstop, vykazuje téměř lineární nárůst (s určitým zrychlením za srpen). Velikost tohoto objemu, v absolutních číslech, však Eurotel nezveřejnil - pouze uvedl údaj, že od začátku poskytování služby tento objem narostl o 3101 procent.

Kolik je uživatelů?
Další informací, kterou Eurotel bohužel neuveřejnil, je počet uživatelů které služba má (ani vývoj tohoto počtu v čase). Uvedl pouze rozložení uživatelů podle toho, zda jde o soukromé uživatele (na obrázku: private), ze segmentu SOHO, z malých a středních firem (SME), nebo z firem větších (MA).

Počet uživatelů služby Data Nonstop lze proto jen odhadovat. Jedním z mála "orientačních bodů" je vyjádření šéfa Eurotelu Terrence Waleského, citované v tomto článku z 31.7.2003: Již máme asi tři tisíce zákazníků. Pokud tedy celá služba roste zhruba lineárně (soudě podle objemu přenesených dat), mohl by se dnes, na přelomu září a října, počet uživatelů pohybovat někde kolem pěti tisíc.

Kvůli absenci údajů o počtu uživatelů a o celkovém objemu přenesených dat tak nelze vypočítat ani takové zajímavé údaje, jako třeba průměrný objem dat, přenesený jedním uživatelem.

Promo akce
Nyní již k tomu, co jsem avizoval v úvodu: že Eurotel hodlá službu data Nonstop dále rozvíjet, a lákat na ni další nové zákazníky. Jak? Skrze promo akci, kterou lze využít do konce tohoto kalendářního roku. Noví zákazníci v ni získají celou službu o korunu laciněji (za 999,- Kč bez DPH), a pokud si ji přikoupí k některým vybraným tarifům (Optimum a Business), pak na ni dostanou měsíční slevu ve výši 200,- Kč. Kromě toho dostanou ke službě Data Nonstop ještě 30 hlasových minut zdarma - s tím že tyto minuty lze "převést" i na jinou SIM kartu, než je ta ke které je přiřazen Data Nonstop (protože ta může být používána např. v GSM modemu, ze kterého zákazník nevolá.

Z následné diskuse pak vyplynulo, že tato promo akce se netýká pouze nových zákazníků, kteří si Data Nonstop teprve pořizují, ale měla by být využitelná i pro stávající uživatele služby. Ti ale musí explicitně kontaktovat svého operátora a vyžádat si příslušný přechod na novou verzi služby (již také proto, že musí určit na kterou SIM kartu mají být "přidány" hlasové minuty navíc).

Nové GSM modemy a servis pro klienty
Eurotel včera představil také svou akční nabídku GSM modemů, které budou dostupné v rámci promo akce. Jedním z těchto "GSM modemů", jak je Eurotel označuje, je i PCMCIA karta "Eurotel CardPhone" (vyráběná ve Francii a kompletovaná zde v ČR). Podporuje GPRS (4+2), CSD, SMS, fax a hlas (nutný externí headset). Stát by měla 7995,- Kč jako nedotovaná, a 2995,- Kč jako dotovaná (včetně DPH).

V akční nabídce jsou dále:

  • Siemens MC35i: GPRS (4+1), CSD, SMS, fax a hlas, 5995,- Kč jako nedotovaný, resp. 1495,- Kč jako dotovaný
  • Nokia 30: GPRS (3+2), HSCSD, SMS a fax, 8495,- Kč (resp. 3495,- Kč)
  • Nokia D211: PCMCIA karta, Wi-Fi (802.11b), GPRS (3+2), HSCSD (3+1), SMS a fax, za 12 495,- Kč (resp. 7995,- Kč)

Pro uživatele, kteří chtějí používat datové služby ale neumějí si vše správně nastavit, připravil Eurotel odbornou pomoc v podobě služby "Data Servis", s garantovaným zprovozněním. Tu již poskytuje v 25 svých značkových prodejnách. Od dnešního dne k nim má přibýt dalších 40 míst ve vlastních značkových prodejnách, u vybraných a certifikovaných partnerů, a také u tzv. implementačních partnerů. Dostupná by měla být i "dojezdová" varianta služby, kdy příslušný odborník přijede zprovoznit datové služby až k zákazníkovi.

Jak to řeší T-Mobile?
Včera prezentoval své novinky také T-Mobile, a také on zde prezentoval své řešení problému se zákazníky, kteří si nedokáží sami korektně nastavit datové služby na svém počítači. Přístup T-Mobile je ale dosti odlišný od přístupu, který zvolil Eurotel. Zatímco ten se spoléhá na "lidskou sílu" (a tudíž zřejmě půjde o placenou službu "Data Servis"), nadnárodní T-Mobile vyvinul společným úsilím všech svých operátorů konfigurační program, který by měl vše zajistit sám. Jde o program s názvem "T-Mobile Communication Centre", který by v ČR měl být k dispozici zdarma (zatímco v zahraničí se prý bude prodávat, za cca 10 až 15 USD). Zatím je tento "konfigurátor" k dispozici jen pro platformu Windows (prý pro všechny verze, míněno zřejmě novější). Do budoucna by měla přibýt podpora dalších platforem, a také schopnost konfigurovat nejenom GPRS zařízení, ale také Wi-Fi zařízení.

T-Mobile také včera ohlásil vlastní "datovou PCMCIA kartu", podporující jak GPRS (Class 10), tak i hlas. V nedotované podobě by měla přijít bez jedné koruny na deset tisíc Kč, jako dotovaná na 4999,- Kč.