Vyšlo na isdn.cz,8.12.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1208002.php3

Minulý týden: nové ADSL, ÚOHS, konec MIA ….

Alternativní operátoři a ISP reagují na novou velkoobchodní nabídku ADSL novými cenami svých služeb. Regulátor prý u Telecomu neuspěl. ÚOHS začal šetřit zahrnování kreditů do měsíčních paušálů Telecomu. Telecom ukončí činnost agentury MIA, kterou zakoupil počátkem roku 2000. Nezapadá již do hlavní oblasti jeho činnosti.

Ještě koncem listopadu, konkrétně 26.11.2003, Český Telecom představil jak novou verzi své velkoobchodní nabídky, tak i novou podobu své nabídky určené koncovým uživatelům. Ostatní operátoři a ISP zákonitě nemohli přijít s vlastní novou nabídkou ve stejné době (když dopředu neznali obsah nové velkoobchodní nabídky), a tak jim určitou dobu trvalo, než stačili zareagovat na nové podmínky.

Nové ADSL od Contactelu

Jako první zareagoval z alternativního tábora Contactel, který v úterý minulý týden ohlásil "ADSL za tisícovku". Jde o nabídku, postavenou na nové velkoobchodní službě (Carrier Broadband Plus 3 GB) s nominální rychlostí 512/128 kbps, agregací 1:50 a objemovým limitem 3 GB, kterou Telecom sám poskytuje za 707 Kč bez DPH. Contactel poskytne veškerou internetovou konektivitu, mailboxy, prostor pro WWW, podporu zákazníků atd., a za to si (k velkoobchodní ceně Telecomu) připočítá 112,60 Kč měsíčně. Výsledná služba pak stojí 819,60 Kč bez DPH, s připočítáním 22 procentní DPH to vychází přesně na 1000,- Kč.

Na nabídce Contactelu je podstatné to, že při překročení objemového limitu 3 GB zákazník zaplatí dalších 600 Kč, a v této ceně má dalších 10 GB dat. Další zajímavostí je načasování této nabídky. Zatímco nové velkoobchodní podmínky Telecomu platí až od nového roku, Contactel nabízí svou službu za 819,60 Kč (bez DPH) již letos, od 1.12.2003. Fakticky to tedy znamená, že v letošním roce, ještě s 5% DPH, přijde jen na 860,50 Kč. Další zajímavostí je akční nabídka samoinstalačního balíčku od Contactelu za 1 Kč (platí do 24.12.2003), zahrnující i aktivaci zvolené služby. V průběhu prosince navíc uživatel neplatí za nadlimitní data.

Nové ADSL od GTS

Jen pouhý den po Contactelu přišla s novou nabídkou ADSL služeb také společnost GTS. Na rozdíl od Contactelu však GTS ještě nezveřejnila celý nový ceník, včetně ostatních rychlostních variant (zejména těch s agregací 1:20). Oznámila pouze, že od nového roku nabídne nejlacinější službu (tj. 512/128 kbps, s agregací 1:50) za 895,- Kč bez DPH (resp. 1091 Kč s 22% DPH), ovšem za podmínky, že uživatel bude současně využívat také službu GTS Volba Plus (tj. telefonování s GTS přes volbu operátora). Zmíněná služba je standardně realizována přes tzv. pevnou předvolbu, takže to fakticky znamená, že si uživatel nechá všechny své hovory z pevné sítě automaticky směrovat přes GTS. Na oplátku nemá stanovenou "povinnou minimální konzumaci" (neboli to, že by musel každý měsíc provolat určité minimum).

Především ale, a to je jistě hlavní přednost celé nové nabídky ADSL, takovýto uživatel nemá stanoven žádný objemový limit! Jinými slovy: GTS se nyní rozhodla ke stejnému kroku, jako dříve Nextra, Tiscali a COL, a eventuelní nadlimitní data zaplatí za svého klienta. Pokud tedy Telecom apeloval na své "přeprodejce", že problémy s agregací jsou způsobeny právě tím, že ISP "nedodržují" jím stanovené objemové limity, pak v případě GTS jeho apel vyslyšen nebyl.

Pokud by uživatel nechtěl využívat současně s ADSL službami také hlasové služby GTS (tj. "neupsal se" současně i ke službě GTS Volba Plus), pak za samotné ADSL - s rychlostí 512/128 kbps, s agregací 1:50 a bez objemových limitů zaplatí o 50 Kč (bez DPH) více, tj. 945,- Kč bez DPH, resp. 1153 Kč měsíčně.

Pokud si u nové nabídky GTS uvědomíme, že jde o službu bez objemového limitu, můžeme konstatovat že s využitím nové podoby velkoobchodní služby Telecomu nejnižší cena nelimitované ADSL přípojky klesla z cca 1400 Kč (ještě včetně 5% DPH) na 1153 Kč (včetně 22% DPH).

Nové ADSL od Českého Bezdrátu

Dalším providerem, který již přišel s novými ADSL službami na bázi nové velkoobchodní nabídky Telecomu, je společnost Český Bezdrát. Ta již dříve, po zavedení objemových limitů, zvolila specifikou strategii toho, jak se s nimi vyrovnat: svým zákazníkům nabízí objemově nelimitované připojení, ale za něj si začala účtovat o něco vyšší cenu (konkrétně vyšší o 200,- Kč u rychlosti 512/128 kbps, resp. 500,- Kč u 1024/256 kbps, vše oproti původnímu stavu bez objemových limitů ve velkoobchodní nabídce). Nyní, na základě nové (v pořadí již třetí velkoobchodní nabídky Telecomu), Český Bezdrát zlevnil o 50,- Kč, resp. 100 Kč měsíčně, a ponechal objemově neomezený přenos. Do konce roku 2003 také nabízí zřízení za symbolických 9 korun, a možnost volby výpovědní lhůty od 1 do 6 měsíců. Podrobnosti.

Regulátor neuspěl?

Hned v pondělí minulý týden vyšel v Hospodářských novinách článek se zajímavým titulkem: "Regulátor u Telecomu neuspěl, volání podraží". Uvádí se v něm, že:

Minulý týden se objevily informace, že Český telekomunikační úřad, který ceny Telecomu stanovuje, tlačí na operátora, aby do koncových cen nepromítl celé zvýšení DPH. Měl se pohybovat v rozmezí od třinácti do patnácti procent. To však Telecom podle Crhy odmítá: "To, že bude u všech telekomunikačních služeb sazba daně z přidané hodnoty o sedmnáct procentních bodů vyšší, je rozhodnutí vlády a Parlamentu, které žádný operátor nemůže ovlivnit. Pokud by se ČTÚ snažil přenést zodpovědnost za zvýšení daní na operátory, byl by to nehorázný alibismus."

Faktem ale je, že regulátor již vydal rozhodnutí (01/US/2003), kterým stanovuje že koncové ceny (včetně DPH) mohou stoupnout pouze v rozsahu od 105 do 113 procent současné cenové hladiny (nikoli o 13 až 15 procent, uváděných v článku).

Ve zmíněném článku je také citován zajímavý výrok tiskového mluvčího ČTc:

"U pevných linek nezdražíme ani o haléř," tvrdí mluvčí společnosti Vladan Crha.

To mi příliš nekoresponduje s předchozími výroky nejvyšších představitelů Telecomu o tom, že současná výše nejrozšířenějšího paušálu (HOME STANDARD) je pod náklady, a aby je pokryla, měla by být zvýšena až na 500 korun. Podle dostupných signálů již příslušný (konkrétní) návrh nových regulovaných cen leží na stole regulátora, který nyní posuzuje jeho shodu se svým cenovým rozhodnutím 01/US/2003.

ÚOHS řeší kredity v paušálech

K cenám a měsíčním paušálům Telecomu se váže ještě jedna zajímavá informace, která se v médiích objevila minulý čtvrtek. Říká, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil 13. listopadu 2003 správní řízení se společností Český Telecom. Důvodem tohoto řízení je možné narušení ustanovení paragrafu § 11 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. O co konkrétně jde?

O kredity, v podobě volných minut či korun, zahrnuté do měsíčních paušálů v rámci všech cenových programů pro pevné linky, s výjimkou programů HOME ZERO a BUSINESS ZERO (které sice neobsahují žádný kredit, ale oproti paušálům s kreditem ve výši 90 Kč, resp. 100 Kč, jsou lacinější jen o 20,- Kč).

O skutečnosti, že ÚOHS zahájil citované správní řízení, informovala svou tiskovou zprávou společnost eTel. V ní také "kvantifikovala" celý problém:

Měsíční paušál Českého Telecomu je spojen s volnými minutami. Zatímco jeho zákazníkům tento fakt zabraňuje zvolit si skutečně rozumnou alternativu, poskytovateli přináší příjem 3,9 mld. Kč. To znamená, že část trhu o objemu 3,9 miliardy Kč je chráněna před volným tržním prostředím.

Částka 3,9 miliardy přitom odpovídá hodnotě 90 korun měsíčně na každý z cca 3,6 milionu pevných telefonů v ČR. Společnost eTel ve své tiskové zprávě uvádí ještě další příklady "nerovností" na českém telekomunikačním trhu:

Například tarify, které Český Telecom účtuje alternativním operátorům za spojení hovoru z jeho sítě do sítě alternativní, jsou příliš vysoké. Propojovací poplatek za místní hovory je v České republice 2,35krát vyšší, než je průměr v zemích Evropské unie. Pro společnost eTel ČR je méně nákladné spojit hovor zákazníka do Antarktidy, Argentiny, Austrálie, Chile, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Singapuru či Taiwanu než do Prahy.
Dalším příkladem je případ, kdy Český Telecom nabízí své obchodní klientele hovory za cenu nižší, než je cena propojovacího poplatku, který vyžaduje od alternativních operátorů. Možnost obchodní soutěže je tak zcela znemožněna. Za obdobný případ na jaře roku 2003 uložila Komise EU společnosti Deutsche Telecom pokutu 12,6 millionu EUR.

MIA končí

K Českému Telecomu se váže také další zpráva, o tom že jím vlastněná společnost M.I.A. a.s. (Media Internet Agency) ukončí k 31.1.2003 svou činnost. Telecom tuto internetovou a mediální agenturu koupil počátkem roku 2000, v době kdy podle kvalifikovaných odhadů měla podíl 20 až 25 procent na trhu s internetovou reklamou v ČR. Následně ji začlenil do své divize Imaginet, a využíval ji zejména v následujících oblastech:

  • pro zajišťování a poskytovaní reklamy na internetu,
  • pro komplexní marketingové a PR služby na internetu
  • pro prodej reklamy do Sponzorovaných SMS.

Minulý čtvrtek však Telecom oznámil, že činnost M.I.A. ukončí. Zdůvodnil to takto:

Záměrem ČESKÉHO TELECOMU, a.s., je zefektivnění společnosti, zjednodušení a zprůhlednění řídící struktury a následné zlepšení kvality poskytovaných služeb. S tím souvisí postupné odbourávání přidružených činností, včetně aktivit M.I.A., a.s., které přímo nespadají do hlavní oblasti činností.

K tomu ještě dodal dovětek:

Veškeré závazky, které společnosti M.I.A., a.s., z dosavadních smluv a obchodů vyplývají, společnost splní.