Vyšlo na isdn.cz,15.12.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1215003.php3

Minulý týden: ADSL, VOIP, ČTÚ, tečka za TelSource …

Minulý týden se rozrostla škála vánočních nabídek ADSL, ale na obzoru jsou také méně příjemné věci. Fayn.cz již nabízí svůj NetPhone, ale stále ještě nenabízí příchozí hovory. Dyad umožňuje volat "za americké ceny" už i z mobilních telefonů. Regulátor napravuje překlepy a stvrzuje dohodu o splácení UMTS licencí. TelSource definitivně odešlo z Českého Telecomu.

Významnou událostí minulého týdne jistě bylo oznámení o podpisu první smlouvy na zpřístupnění místní smyčky mezi Českým Telecomem a společností Telenor Networks (patřící norskému Telenoru), s následným oznámením že záměrem Telenoru je osadit konce zpřístupněných místních smyček DSLAM-y a poskytovat přenosové služby formou tzv. bitstreamu dalším operátorům. Tím by mohla vzniknout zajímavá alternativa ke stávající nabídce "přeprodávaného" ADSL. Otázkou ovšem je, nakolik bude ADSL přes bitstream Telenoru zajímavé také po finanční stránce, když náklady na samotné zpřístupnění opravdu nebudou malé. Ostatní tuzemští operátoři vesměs dali najevo, že první cenovou nabídku Telecomu (obsaženou v referenční nabídce zpřístupnění) považují za neúnosně vysokou. Ovšem Telenor Networks na ni přistoupil, tudíž ji za neúnosnou zřejmě nepovažoval.

Jedním zajímavým důsledkem je to, že regulátor nyní nejspíše nezasáhne do referenční nabídky zpřístupnění, s cílem změnit její podmínky. Zákon mu to umožňuje (ba co více, dokonce mu to ukládá jako povinnost):

Úřad je povinen (…) rozhodnout o změně referenční nabídky zpřístupnění uveřejněné určeným držitelem licence v Telekomunikačním věstníku, nesplňuje-li požadavky stanovené tímto zákonem, neodpovídá-li požadavkům maximální hospodárnosti, ochrany hospodářské soutěže nebo požadavkům na zajištění maximálního prospěchu pro uživatele

Ovšem za existence první svobodné dohody dvou subjektů považuji zásah regulátora za nepravděpodobný - a to i tehdy, pokud by jej k tomu jiní operátoři explicitně vyzvali.

ADSL: podepsané smlouvy a vánoční nabídky

K ADSL se minulý týden vázaly také další zajímavé zprávy. Například sám Telecom oznámil minulé úterý, že již podepsal tři (velkoobchodní) smlouvy na novou podobu svého ADSL, s novými cenami (přesněji: dodatky k již existujícím smlouvám). Konkrétně jmenoval tři providery: Český bezdrát, IPEX a NETWAY.CZ. To ale příliš nekoreluje s tím, že dostupnost nových variant již ohlásili i další poskytovatelé, kteří tedy zřejmě ještě nemají uzavřené příslušné dodatky.

Vedle nových nabídek se však stále objevují také nové "akční nabídky" stávajících variant ADSL služeb, načasované na vánoční trh a termínované vesměs do konce roku. Po Českém Telecomu (instalace za korunu a měsíc provozu zdarma), Tiscali (instalace i první měsíc zdarma) a Contactelu (samoinstalační balíček za korunu) přišla se zvýhodněnou vánoční nabídkou také společnost Czech On Line. Její VOLNÝ ADSL je od 10. do 30. prosince k mání za 1 Kč za instalaci, a k tomu je první měsíc provozu zdarma. Podmínkou je úvazek na 12 měsíců. Stále by se však mělo jednat pouze o "staré" varianty ADSL, tj. ty s objemovým limitem 10 GB (resp. 20 GB), protože nové varianty bude Telecom fakticky nabízet až od nového roku.

Před vánoci dočasně zlevňuje také samoinstalační balíček od Czech OnLine, z původních 3.999,- Kč na 999,- Kč vč. DPH (a aktivace je za 1 Kč).

Horší zprávou je to, že Czech OnLine se od Nového roku rozhodl ustoupit od nezpoplatňování nadlimitních dat (u svých služeb VOLNÝ). Na jeho webu lze nyní nalézt následující informaci:

Od 1.1.2004 budou nadlimitní přenosy počítány automaticky za každých započatých 10 GB nad standardní limit. Tzn. u rychlosti 512/128 kbit/s nad 10 GB a u 1024/256 kbit/s nad 20 GB.

V případě zlevněných vánočních nabídek naopak platí:

Přenášená data budou do konce roku 2003 zpoplatňována pouze při překročení limitu 40 GB / měsíc.

ADSL: nejprve povinně nahoru, a teprve pak za peníze dolů

Další nepříjemností, která se bohužel bude týkat všech poskytovatelů ADSL, je přechod na "menší" nové varianty ADSL služeb (s menšími objemovými limity). Pokud totiž stávající uživatel ADSL přejde na přípojku se stejnou rychlostí ale menším objemem limitních dat (např. z přípojky 512/128 kbps s 10 GB na lacinější přípojku 512/128 kbps s 3 GB), měl by to Telecom kvalifikovat jako přechod "směrem dolů", za což si účtuje nemalý poplatek 990 Kč! Někteří provideři to možná "zatáhnou" z vlastní kapsy, ale obecně tím vznikne další překážka bránící tomu, aby lidé využívali takové služby, jaké chtějí oni.

Nepříjemné je to zejména v souvislosti s tím, že dnešní uživatelé linek 192/64 kbps, kteří dosud nezmigrovali, nemají ještě možnost přejít na varianty 512/128 kbps s menšími objemovými limity (protože je Telecom dosud nenabízí). Pokud by to bylo možné, jednalo by se o přechod "směrem nahoru", který není zpoplatněn. Místo toho ale Telecom nejprve ke konci roku tyto uživatele automaticky zmigruje sám (na vyšší rychlosti, ale s objemovým limitem 10 GB). Tím je ovšem dostane do pozice, ze které se dá přejít na lacinější přípojku s menším objemovým limitem již jen směrem "dolů", tj. za poplatek.

Nebo si Telecom tuto "nepěknost" ještě včas uvědomí a zvolí jiné řešení, vstřícnější k zákazníkům?

Novinky v IP telefonii

Minulý týden se na našem trhu objevily také dvě zajímavé novinky v oblasti IP telefonie. Jedna je ale už poněkud "staronová", protože jde o produkt, představený již na letošním Invexu, kde byl oceněn Křišťálovým diskem. Jedná se o IP telefon NetPhone 210, který nabízí společnost FAYN.CZ. Podstatné je to, že skrze tento přístroj můžete "volat po Internetu" na běžné pevné či mobilní telefony, za výhodnější ceny, ale již k tomu nepotřebujete počítač. NetPhone 210 se připojí rovnou k lokální síti (přes Ethernet) a dokáže plnohodnotně fungovat sám, bez potřeby jakéhokoli počítače. Ostatně, lze si představit, že Netphone 210 je sám počítačem (dokonce má vlastní operační systém, Linux), a nabízí řadu pokročilých služeb. Ještě do konce roku přijde na 4490 Kč včetně DPH.

Služba hlasové telefonie FAYN, poskytovaná společnosti FAYN.CZ, přitom míří spíše do segmentu domácností a menších až středních firem, a pro majitele vhodného internetového připojení by mohla být zajímavou náhradou čím dál tím dražší pevné linky od Českého Telecomu (ať již se samostatným IP telefonem NetPhone, tak s variantami vyžadujícími počítač). K tomu by ale bylo nutné, aby služba FAYN umožňovala také příchozí hovory z veřejné pevné či mobilní sítě, a nikoli jen hovory odchozí. Na letošním Invexu byly příchozí hovory slibovány, resp. prezentovány jako již dostupné, ale v nabídce stále nejsou. Jak jsem se dozvěděl přímo od zdroje, technicky příchozím hovorů nic nebrání, ale v cestě prý stále stojí "nějaké legislativní a smluvní drobnosti". Rozhodnutí, zřejmě od regulátora, firma FAYN.CZ čeká každým dnem, přidělit veřejná telefonní čísla by pak prý mělo být záležitost několika hodin. Tento stav však zřejmě trvá již od Invexu a dosud se nezměnil. Škoda.

Druhou novinkou je "DYAD GSM Connect", jako řešení charakteru "GSM to VOIP" brány. O co jde? Samotná služba Dyad DigiPhone nabízí volání, které je originováno (tj.: začíná) po Internetu, přes který je vedeno do USA, kde přestupuje do pevné či mobilní sítě a dále je vedeno za zdejší tarify. Samozřejmostí jsou i příchozí hovory, uživatel je v tomto případě vybaven telefonním číslem, které patří do číslovacího plánu některého ze států USA (dokonce podle jeho výběru). DYAD dosud nabízel tuto službu tuzemským zákazníkům jen skrze pevné telefony (nevyžadující počítač, připojují se přímo k lokální síti s internetovou konektivitou přes adaptér od firmy Cisco). Nyní, skrze svůj GSM Connect, mohou zákazníci volat za zajímavé "americké" ceny i ze svých mobilů. Princip je jednoduchý: místo pevného telefonu si zákazník ke své lokální síti s internetovou konektivitou připojí speciální GSM bránu (vyvinutou DYADem spolu s firmou Level s.r.o.). Ze svého mobilního telefonu pak přes kteréhokoli mobilního operátora volá svou GSM bránu, která jej již "přepojí dále". Důležité je, že cena za výsledný hovor pak má dvě složky: cenu za "mobilní hovor" (z mobilního telefonu na GSM bránu), a dále cenu za samotné volání pomocí služby DYAD. Pokud ale někdo bude celou tuto službu využívat intenzivněji, třeba i v rámci firmy s více uživateli, může využít některé z nabídek našich mobilních operátorů na volání zdarma, v rámci mobilních VPN (resp. jen za měsíční paušál).

Pro zajímavost: zatímco služba FAYN.CZ je založena na standardu H.323, služby DYAD fungují na obecně kvalitnějším a spolehlivějším protokolu SIP (Session Initiation Protocol).

Co nového u regulátora?

Regulátor (Český telekomunikační úřad) počátkem minulého týdne vydal cenové rozhodnutí č. 02/US/2003, kterým umožnil Telecomu zahrnout změny v sazbě DPH do koncových cen regulovaných služeb. Jedná se ale o dočasné "technické" opatření, protože regulátor již stanovil Telecomu základní mantinely pro nové regulované ceny, již se zohledněním nové výše DPH, a v současné době schvaluje konkrétní návrh nových cen od Telecomu. Ty však budou moci platit nejdříve od února (kvůli povinnému měsíčnímu předstihu jejich oznámení), a tak zmíněné rozhodnutí je v zásadě řešením, ošetřujícím situaci pro leden 2004: během tohoto měsíce bude Telecom účtovat zákazníkům dosavadní regulované ceny, ale s vyšší sazbou DPH. Od února by pak již mohly platit nové regulované ceny - pokud je ovšem Telecom stihne představit veřejnosti (oznámit ještě v letošním roce. Podle dostupných signálů tak hodlá učinit tento týden.

Dalším počinem regulátora minulý týden bylo vyhlášení výběrového řízení na FWA pro sítě typu P-MP v pásmu 28 GHz, ve vymezeném geografickém území (konkrétně v Praze). Příslušné podmínky jsou dostupné na webu regulátora. Zde lze také najít hned dvě "Oznámení o opravě cenového rozhodnutí", konkrétně 04/PROP/2003 a 09/PROP/2002. Nejedná se ale o žádné významné změny, jen opravy "překlepů" (písařských chyb).

Ještě dalším počinem regulátora v minulém týdnu bylo rozhodnutí, stvrzující dohodu mezi státem a dvěma mobilními operátory (Eurotel a T-Mobile) ohledně rychlejšího splacení UMTS licencí. Původně je měli operátoři úplně splatit až v roce 2011, ale učiní tak již v příštím roce. Na oplátku jim stát slevil v povinnosti zavést UMTS již počátkem roku 2005 - tuto lhůtu jim prodloužil o rok. To ale musel stvrdit i regulátor, protože příslušnou povinnost jim při udělení licence udělil právě on. Formálnímu stvrzení dohody dosud bránily také žaloby, podané společností T-Mobile. Ty ale nutně musely být staženy, ještě před rozhodnutím regulátora.

Tečka za působením strategického partnera

Definitivní tečkou za dlouholetým působením strategického partnera (konsorcia TelSource) v Českém Telecomu bylo jeho oznámení ze čtvrtka minulého týdne, že již prodal všechny své akcie Telecomu ve svém držení, a v důsledku toho ztratil i svá hlasovací práva v ČTc (tato poklesla 26,99% na 0,00%). Tato zpráva je současně i definitivní tečka za dnešním dílem tohoto seriálu ….