Vyšlo na isdn.cz, 22.12.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1222002.php3

Minulý týden: SkyNet, Karneval a bilance MI ČR ….

SkyNet jako první přichází s nabídkou garantované propustnosti ADSL přípojky a sráží cenu ADSL pod 1000 korun. Karneval jako jeden z mála vzal na sebe část nárůstu DPH u svých internetových služeb. Ministerstvo informatiky bilancovalo své roční působení.

Hlavní událostí minulého týdne, které se věnovaly snad všechna odborněji zaměřená média, bylo představení nových neregulovaných cenových tarifů Českého Telecomu, a pak také žaloba, kterou Telecom podal na regulátora. Dočíst se o nich můžete jak zde na ISDN, tak i z mého pera na Lupě. V tomto seriálu se již tradičně podíváme na další zajímavé události, které se také odehrály minulý týden.

První garantované ADSL

S novými nabídkami ADSL, které vychází z nové podoby velkoobchodní nabídky "přeprodávaného" ADSL od Českého Telecomu, se v poslední době téměř "protrhl pytel". Minulý týden se však objevila nabídka, která by rozhodně neměla zapadnout, a to hned ze dvou důvodů: pro svůj garantovaný charakter, a pro svou cenu. V obou těchto oblastech totiž představuje průlom.

Začněme nejprve prvním aspektem. Dosud nabízené služby (snad s výjimkou zcela neagregované služby GTSL) mají charakter negarantované služby. Z pohledu koncového uživatele služby to znamená, že nedostává žádnou garanci přenosové rychlosti, a tato mu může klesnout prakticky libovolně. Jak nízko, o tom se mnoho uživatelů přesvědčilo na vlastní kůži, při obou "zapnutích agregace", které Telecom provedl. Nyní však společnost SkyNet jako první přichází s řešením, které slibuje garantovanou minimální propustnost:

Společnost SkyNet přichází s novou nabídkou služeb Sky ADSL, která zahrnuje systém řízení a monitorování zátěže ADSL sítě včetně jednotlivých přípojek. Důvodem zařazení systému do infrastruktury služby Sky ADSL je nutnost zajistit uživatelům stabilní přenosové pásmo s možností garantovat minimální přenosovou kapacitu. Zvolené řešení řízení a monitorování zátěže sítě a přípojek společnost využívá již řadu let jako součást jiných služeb a nenavazuje na navrhované řešení Českého Telecomu. Stávající řešení nabízené v rámci Referenční nabídky Českého Telecomu umožňuje pouze částečné a nepřímé řízení provozu. SkyNet může díky tomuto technickému řešení uživatelům zaručit minimální šířku pásma jednotlivých přípojek a zavedení tzv. Fair User Policy, která zajišťuje optimální vytížení ADSL sítě a znemožňuje zneužívání služby jedním uživatelem na úkor ostatních.

Z této formulace, ani z dalších informací přímo na webu SkyNetu, však bohužel není patrné, jaká konkrétní propustnost je garantována, ani jak konkrétně příslušné technické řešení funguje. Alespoň něco však naznačuje: že zvolené řešení "nenavazuje na řešení Českého Telecomu". To si vysvětluji tak, že když Telecom podle své nejnovější velkoobchodní nabídky od 1.1.2004 zrušil tzv. shaping i policing na své straně (tedy "inteligentní" metody řízení provozu), a zavedl pouze systém dvou prioritních front bez dalších opatření, otevřel tím dveře k tomu, aby jednotliví ISP mohli implementovat vlastní řešení, regulující datové toky na jednotlivých přípojkách.

První ADSL pod 1000 korun

Nyní ke druhému aspektu: SkyNet se dostal se stlačováním koncové ceny ještě o kus dál, než dosud nejlacinější Contactel. Zatímco ten se dostal přesně na hranici 1000 Kč (počítáno již s 22procentní DPH), s objemem 3 GB v základní ceně, SkyNet srazil cenu až na 749,- Kč bez DPH, resp. na 914 Kč s DPH 22% (u své služby Sky ADSL Start). V ceně ovšem je pouze 200 MB dat měsíčně, což vystačí jen opravdu skromnému uživateli. Přenos dat nad tento limit samozřejmě je možný, ale je zpoplatněn samostatně: 49 Kč bez DPH za každých nadlimitních 100 MB. To rozhodně není málo, ale na druhou stranu SkyNet alespoň vhodně zvolil "krok" zpoplatnění nadlimitních dat tak, aby tolik neodrazoval zákazníky, kteří mohou překročit objemový limit "jen o něco málo". Pro srovnání: nabídka ADSL za tisícovku od Contactelu sice obsahuje 3 GB v základní ceně, ale při jejich překročení platí uživatel hned 600 Kč (bez DPH) za dalších 10 GB. Na druhou stranu i při nepatrném překročení objemového limitu 200 MB zaplatí zákazník SkyNetu včetně DPH již 974 Kč (914 + 60 za data), což se už blíží tisícovce u Contactelu s objemem 3 GB.

Karneval bere část DPH "na sebe"

Ještě nepříliš dávno se vážně spekulovalo o tom, že poskytovatelé telekomunikačních služeb by mohli "absorbovat" chystané zvýšení DPH u svých služeb, snížením své ceny bez DPH, tak aby se koncovému uživateli nezměnila výsledná cena (včetně DPH), kterou musí platit. Jinými slovy: poskytovatelé by přenechali část svých výnosů státu, tak aby se z pohledu zákazníka nic nezměnilo.

Tato představa se ukázala jako zcela nereálná, a drtivá většina operátorů nesnížila své ceny ani o haléř, takže nenasytnost státní kasy "schytal" v plné míře koncový zákazník, neplátce daně. Jednou z velmi mála světlých výjimek se stala společnost Karneval (vzniklá spojením dřívějších operátorů TESmedia a Intercable CZ), když "vzala na sebe" část nárůstu DPH u své internetové služby TURBO Plus 600/150 kbps (s limitem 20 GB). Ta od října letošního roku stála rovných 1000 Kč (včetně 5% DPH, resp. 952 Kč bez DPH), pokud si k ní zákazník přikoupil také programovou nabídku Komplet (což údajně činí na 90% zákazníků). S novou sazbou DPH by tato služba přišla již na 1160 Kč, ale nepřijde. Karneval totiž snížil svou cenu bez DPH z dosavadních 952 na 893 Kč, takže již s 22 % DPH pak vychází výsledná koncová cena služby TURBO Plus 600/150 kbps na 1090 Kč. Zákazník tak zaplatí od nového roku každý měsíc o 90 korun více než dnes, ale na druhou stranu, oproti ceně 1160 Kč včetně DPH, zase 70 korun ušetří.

U samostatné služby Turbo Plus (tj. bez nabídky kabelové TV), se koncová cena včetně DPH zvýší z 1199 Kč na 1290 Kč.

Ministerstvo informatiky bilancovalo

Minulý týden se konala "bilanční" tisková konference Ministerstva informatiky, které jako samostatný resort funguje od 1.1.2003. Ministr Mlynář na ní zrekapituloval a zhodnotil dosavadní činnost svého resortu. Vesměs se jednalo o dobře známé a v odborných médiích široce diskutované skutečnosti (spuštění portálu, příprava nových zákonů, NPPG, Státní informační a komunikační politika, boj za lepší a lacinější ADSL, za dial-upový paušál atd.). Z aktuálních či méně známých věcí si dovolím zmínit:

  • tento týden by měla být dokončena druhá verze návrhu Státní informační a komunikační politiky, již se zapracováním prvního kola připomínek (hlavně od asociací a veřejnosti). Následovat by mělo meziresortní připomínkové řízení, do vlády by návrh měl jít v únoru.
  • návrh zákona o elektronických komunikacích již meziresortním připomínkovým řízením prochází, již prý jsou vypořádány připomínky MF ČR, dosud se jedná s MV ČR (které se zabývá hlavně bezpečnostními aspekty návrhu).
  • v souvislosti s přijetím zákona o elektronických komunikacích ministr Mlynář zmínil, že hned 7 členských zemí tento zákon, přejímající nový regulační rámec, dosud nemá, a že EU zmírnila svůj požadavek na kandidátské země, aby jej také implementovali již k okamžiku svého vstupu, jen na "doporučení"
  • privatizace Telecomu by měla začít již v příštím roce, výběrem privatizačního poradce. Celý proces by měl být řízen ministerstvem financí, role MI ČR bude prý standardní rolí odvětvového ministerstva (tj. spíše poradní, s účastí v komisích a radách atd.). MI ČR hodlá nadále prosazovat dosavadní požadavek, aby kupcem byl strategický investor (tj. subjekt charakteru operátora), a nikoli pouze finanční investor. Vedle dánského TDC, které již projevilo svůj zájem oficiálně, ministr Mlynář potvrdil nejméně jednoho dalšího zájemce, dosud neoficiálního, kterého nejmenoval. Podle informací z médií by se mělo jednat o švýcarský Swisscom.
  • odezva na nedávný návrh ministra Mlynáře, aby EU vrátila telekomunikační služby zpět do snížené sazby, prý byla u orgánů EU "smíšená": ministři přes IT prý byli k tomuto návrhu velmi vstřícní, naopak ministři "přes peníze" (ministři financí) se k návrhu stavěli spíše odmítavě. Celkový signál ale byl takový, že je správné a potřebné o tom vést debatu, a že takovýto krok by byl legitimnější než nejprve vybrat více na DPH, a pak peníze zase vracet zpět skrze různé dotace. Ale je to prý dlouhodobější záležitost ….
  • pokud jde o daňové zvýhodnění počítačů a Internetu zde v ČR, ministr Mlynář jej hodlá uplatnit již v příštím roce, v rámci koaličních jednání o II. Etapě reformy veřejných financí.

Stručné vyjádření ministra Mlynáře k některým konkrétním výsledkům činnosti resortu, ve formě videozáznamů, najdete v mém (video)archivu.