Vyšlo na isdn.cz, 15.9.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0915002.php3

Minulý týden: ADSL, portál, Karneval, IQT ….

Minulý týden vrcholily přípravy na poskytování nové podoby ADSL. Rozrůstá se ale i konkurence, jak v podobě nových nabídek Wi-Fi, tak i v podobě kabelového Internetu od nového operátora jménem Karnevalu. Odstartován byl měsíční zkušební provoz portálu veřejné správy. Politici se chystají dobýt letošní Invex. IQT chce instalovat inteligentní terminály.

Minulý týden se nesl ve znamení zajímavých událostí kolem ADSL. Nejprve počátkem týdne Telecom ohlásil zřízení jubilejní desetitisící ADSL přípojky, k datu 4.9.2003. Oproti předchozím odhadům přímo od ČTc to představuje určité zpomalení, které je nutné přičíst na vrub schopnosti samotného Telecomu zřizovat nové přípojky - zájemců a jimi podaných objednávek je totiž stále dost na to, aby Telecom nemusel zpomalovat.

Dodávky koncových zařízení

Ve středu minulý týden se Telecom pochlubil tím, koho si vybral za dodavatele pro koncová zařízení, tj. pro ADSL modemy: bude je sám kupovat od společností Alcatel Czech, s.r.o., JOYCE ČR, s.r.o. a Lucent Technologies Česká republika, v.o.s. Jelikož k 15.9. dochází k otevření trhu s koncovými zařízeními (původně se tak mělo stát k 1.7.2003), mohou si ostatní poskytovatelé vybrat stejné, nebo také úplně jiné dodavatele - příslušná koncová zařízení však musí dodržet technické specifikace, stanovené Telecomem. Například Contactel o týden dříve představil svůj samoinstalační balíček, ve kterém je ADSL modem s routerem a firewallem, dodávaný společností Siemens (Santis ADSL).

Kdo již podepsal

O den později, ve čtvrtek, Telecom zveřejnil seznam sedmi subjektů, se kterými již podepsal smlouvu na poskytování nové podoby ADSL služeb. Jde o: Contactel, Český Bezdrát, Dial Telecom, eTel, IPEX, MGI CZ, Netway CZ, Pemac Systém, Tel Tech Com. Dalších 7 kontraktů se prý připravuje k podpisu. K této informaci je vhodné dodat, že jde o smlouvu o poskytování ADSL služeb na bázi přístupu, tj. fakticky o přeprodej toho, co navrhl a skrze svou velkoobchodní nabídku poskytl Telecom. Tedy s jím určenými objemovými limity, jím určenou agregací atd. Ve hře však stále zůstává možnost ADSL propojení, o kterou mají nejméně tři alternativní operátoři zažádáno již zhruba od března, a Telecom jim stále nevyhověl. Vše již řeší regulátor, který měl Contactelu slíbit konkrétní rozhodnutí nejpozději do 19. září 2003. Proto také Contactel zaujal "vyčkávací pozici" a byť uzavřel s Telecomem smlouvu (na bázi přístupu) na novou podobu ADSL služeb, tyto k 15.9. ještě nebude nabízet. Zřejmě čeká, jak se dále vyvine situace s propojením.

Kdo a jak začne nabízet nové ADSL?

O tom, že budou poskytovat novou podobu ADSL služeb, informovaly v průběhu minulého týdne jen některé subjekty. Zajímavé je, že přitom zvolily často dosti odlišné strategie toho, jak "zmírnit dopady" objemových limitů, zavedených Telecomem:

 • GTS se rozhodlo, že ponechá původní ceny a nebude svým zákazníkům účtovat za data přenesená nad limit (tj. zaplatí tato data za své zákazníky)
 • Český Bezdrát se rozhodl obdobně (tj. že za eventuelní data přenesená nad limit zaplatí za své zákazníky sám), ale zvedl kvůli tomu paušální měsíční cenu o 200,- Kč, resp. o 500,- Kč (aby tak kryl své riziko)
 • IPEX zavedl explicitní platby za nadlimitní data po menších kvantech, po 100,- Kč za každých započatých 2,5 GB (Telecom sám si účtuje 300 Kč za každých započatých 10 GB).
 • SkyNet zavedl diferencované měsíční paušály podle toho, zda je v ceně pouze základní paušál 10 GB (resp. 20 GB), nebo limit zvýšený o 10 GB. V tomto druhém případě je měsíční koncová paušální cena vyšší o 300,- Kč, zatímco každých započatých 10 GB, placených ex-post při překročení limitu, přijde na 399,- Kč.
 • IOL věrně kopíruje velkoobchodní nabídku Telecomu, tj. explicitně zpoplatňuje každých započatých 10 GB nad základní limit, částkou 399,- Kč.

Ve středu minulý týden se ozval také jeden z operátorů, konkrétně Tele2, s oznámením že úplně končí s poskytováním ADSL služeb. Jako hlavní důvody uvedl nízkou kvalitu v té "části" služby, kterou poskytuje Český Telecom, a dále snižující se výhodnost služby pro uživatele.

Krok Tele2 komentoval ve čtvrtek Contactel, když v tiskové zprávě uvedl že:

"Contactel na jednu stranu plně chápe důvody, které tohoto poskytovatele vedly k zastavení nabídky ADSL. Nenabízet jej však není řešení. Zákazník má nepochybně právo vybírat si z různých nabídek ADSL v kvalitě odpovídající současným evropským standardům, a to za rozumné ceny …."

načež apeloval na potřebu ADSL propojení.

V pátek se ozvalo Tiscali, s nabídkou převzetí klientů Tele2. Zájem o klienty Tele2 by jitě měli všichni ostatní poskytovatelé ADSL služeb - ale jde také o to, kdo zaplatí náklady na přechod od jednoho poskytovatele ke druhému. Ty se v zásadě rovnají nákladům na zřízení nové přípojky. Podstatou nabídky Tiscali je to, že tyto náklady za stávající klienty Tele2 uhradí.

Karneval začíná

Konkurovat ADSL chce (staro)nový kabelový operátor, který se na našem trhu prezentoval právě minulý týden. "Staronový" je proto, že jde o operátora vzniklého splynutím dvou již delší dobu existujících operátorů, Intercable CZ a TESmedia. Jejich splynutí bylo oznámeno na samém počátku roku, ale teprve minulý týden byla představen nový image "spojeného" operátora (jménem Karneval), a hlavně jeho nová nabídka.

V oblasti kabelového Internetu pro domácnosti zvyšuje od 1. října rychlost z 200/100 kbps na 600/150 kbps, a současně zvyšuje objemový limit, z 5 GB na 20 GB (s tím, že po vyčerpání limitu klesá rychlost na 64/32 kbps). Současně s tím ale vzrostla i cena, o 200 Kč na 1200 Kč za měsíc (vše u služeb pro domácnosti, firmám jsou určeny jiné služby).

Dobrou i špatnou zprávou současně je pro potenciální zájemce to, že Karneval hodlá razantně zvýšit počet přípojek, na kterých bude schopen nabízet Internet. Ze stávajících 160 000 (ke konci letošního roku) na cca 300 000 koncem příštího roku. Horší zprávou je to, že půjde o upgrade již existujících rozvodů, takže ti k nimž dnes žádné rozvody kabelové rozvody nevedou, na kabelový Internet moc šancí nemají.

Podobné signály o upgradu existujících vlastních rozvodů, spíše než o budování nových, přichází také od naši kabelové jedničky, společnosti UPC. Ta slibovala zrychlit svůj kabelový Internet již v září, nakonec tak zřejmě učiní až k počátku října, tj. souběžně s Karnevalem. Oficiální informace o tom však dosud nejsou k dispozici.

Wi-Fi stále roste

V oblasti Wi-Fi se stále objevují zajímavé nové nabídky a další aktivity. Minulý týden o sobě dala slyšet síť MyNET, provozovaná společností TSGCom a nabízející Wi-Fi připojení v některých částech Prahy i mimo Prahu. Nabízí dva různé principy zpoplatnění:

 • pay-as-you-go, tj. uživatel neplatí žádné pravidelné poplatky ale platí pouze za přenesená data, konkrétně 1 Kč za 1 MB.
 • klasické paušální zpoplatnění: přípojka 64 kbps bez omezení objemu dat přijde na 495 Kč bez DPH.

Pro srovnání: společnost WIA, která nabízí obdobné služby i obdobné modely zpoplatnění, nabízí identické podmínky pro model "pay-as-you-go", 1 Kč za 1 MB. V případě klasického paušálu si za linku 64 kbps s neomezeným objemem dat (v rámci služby WIA Basic) účtuje měsíčně 3900,- Kč bez DPH, zatímco MyNET jen 495 Kč. Důvody tak velkého rozdílu bude zřejmě nutné hledat i v tom, že linka od WIA je sdílena max. 4 uživateli, zatímco v případě MyNETu se o stupni sdílení nehovoří (a zřejmě bude výrazně vyšší).

Síť MyNET nabízí také "partnerský program" pro zájemce, kteří chtějí provozovat vlastní hotspot a dále přeprodávat konektivitu sítě MyNET. Takováto nabídka začíná být v poslední době obvyklá, a bude zřejmě velkým hitem i na letošním Invexu, kde ji chtějí prezentovat také mnohé další subjekty.

Politici budou dobývat Invex

Když už jsme u Invexu, nedá mi to nezmínit se o již ohlášených plánech našich politiků ohledně jejich účasti na letošním veletrhu. Zatímco v minulosti tuto událost zhusta úplně ignorovali, letos se s nimi snad protrhne příslovečný pytel:

 • ministr informatiky Mlynář by zde měl zprovoznit Portál veřejné správy, představit Státní informační a komunikační politiku a udělit svou "Cenu ministra informatiky".
 • účast svého resortu na Invexu hodlá podpořit také ministr vnitra Gross, který hodlá věnovat pozornost prevenci v oblasti duševního vlastnictví a informační kriminality" a prezentovat také dosavadní zkušenosti s provozem Radia vnitro.
 • přijet má také ministr financí Bohuslav Sobotka, ministr spravedlnosti, předseda ústavního soudu Rychetský, a také slovenský ministr dopravy, pošt a telekomunikací Pavol Prokopovič.
 • se stranickými tezemi pro oblast informatiky a telekomunikací chce na Invexu vystoupit i předseda ODS Topolánek.

Portál veřejné správy

Jednou z věcí, které chce na letošním Invexu představit ministr Mlynář, je dlouho očekávaný Portál veřejné správy. Ten měl být hotov a v provozu již dávno, ještě za bývalého ÚVISu. Po něm celý úkol převzalo nynější ministerstvo informatiky, které minulý týden zahájilo zkušební provoz portálu ( na adrese http://portal.gov.cz). V něm jde především o ověření správnosti počátečních informací, které byly do portálu vloženy zejména z "datových fondů" ČSÚ. Po přechodu na řádný provoz, otevřený veřejnosti (zřejmě k 9.10.2003), již budou za správnost informací odpovídat ti, jichž se týkají, resp. správci a provozovatelé příslušných agend.

Obsahovou náplň Portálu budou zpočátku tvořit tři hlavní sekce ‚s postupem času bude obsah dále rozšiřován):

 • adresář veřejné správy, poskytující další přidanou hodnotu inteligentním prolinkováním (občan si např. může snadno zjistit, podle svého bydliště, pod který konkrétní úřad spadá ta která agenda, kterou potřebuje vyřídit).
 • platné zákony - jde v zásadě o veřejnou (a bezplatnou) službu ASPI v on-line podobě, poskytující aktuální plné znění zákonů (tj. s již zapracovanými novelami)
 • životní situace: konkrétní návody na to, jak se má člověk chovat v různých životních situacích (např. při ztrátě dokladů, stěhování, uzavírání sňatku apod.), na jaké úřady se má obracet, co a jak jim musí předkládat atd.

Portál má dále i transakční část, skrze kterou bude možné realizovat interaktivní agendy - například podávat různá podání atd. V rámci zkušebního provozu je zde zatím jen jediná aplikace, podání měsíčních výkazů zaměstnanců České správě sociálního zabezpečení. Další agendy by měly s postupem času přibývat.

Další terminály?

Minulý týden byla představena také další koncepce inteligentních terminálů, které chce na našem území (ale i v zahraničí) zřizovat a provozovat společnost IQ Terminal a.s. Přívlastek "další" jsem použil proto, že takovýto záměr není zdaleka nový, a naposledy s nim přišly před dvěma lety téměř souběžně dvě společnosti: Český Internet a Český Telecom, které se následně dostaly do vzájemných sporů o chráněné průmyslové vzory a patenty (viz článek: "Spor o internetové budky"). Výsledek je dodnes nejasný.

Nynější koncepce, se kterou přichází společnost IQ Terminal, se od předchozích liší v jednom velmi podstatném aspektu: zatímco předchozí terminály byly více "informační", tj. kladly hlavní důraz na poskytování informací, v případě IQ terminálů je větší akcent kladen také na transakční funkce, včetně plateb platebními kartami (v tomto ohledu bude IQ terminál vybaven stejně jako bankomat, tj. bude spolupracovat s autorizačním centrem platebních karet atd.). Jinými slovy: u předchozích terminálů se více předpokládalo, že k nim budou chodit lidé s úmyslem něco najít, zjistit něco co neznají atd. U lidí, kteří nejsou zkušenými uživateli Internetu, něco takového může trvat dosti dlouho - a stát přitom u terminálu, někde ve veřejných prostorách, případně s frontou dalších zájemců za zády, je představou která se v praxi skutečně nenaplnila. Naproti tomu IQ terminály, tím že mají více transakční charakter, vychází lépe vstříc lidem, kteří již vědí co a jak potřebují udělat (například zaplatit složenku či jinou platbu, rezervovat si ubytování s využitím platební karty, dobít mobil apod.), a pouze potřebují vhodný prostředek, skrze který vše zařídit.

IQ terminály jsou čistě tuzemské provenience, vyrábí je Metra Blansko, mají v sobě "průmyslový počítač" a "průmyslový operační systém" (QNX), a jsou určeny do chráněných prostor (tj. nikoli pod širé nebe). První kusy budou instalovány na čerpací stanice společnosti OMV ČR. Do konce roku by jich mělo být osazeno 50, v dalším roce pak společnost IQ Terminal plánuje nasazení až 1000 terminálů. Obchodní model bude zřejmě z velké části založen na určité provizi z uskutečněných transakcí. Také některé služby, jako např. přístup k Internetu, zřejmě budou zpoplatněny (a placeny uživatelem).