Vyšlo na isdn.cz, 8.9.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0908002.php3

Minulý týden: Internet ze zásuvky, balíček, epidemie …

Minulý týden se objevily první informace o záměru ČRa poskytovat Internet skrze rozvody 230 V. Contactel akcentuje bezpečnost a ohlašuje první samoinstalační balíček. Telecom zveřejňuje podrobnosti o fungování připravovaného AO/DI. T-Mobile šíří epidemii, Oskar spouští MMSky. Platforma ZUI se sešla s ministrem Mlynářem.

Uplynulý týden přinesl celou řadu zajímavých událostí kolem Internetu a mobilních sítí. Překvapením byl čtvrteční článek na Mobil serveru, "České radiokomunikace budou nabízet internet přes elektrické vedení", a to jak svým věcným obsahem, tak i tím, že jde o "dopřednou" informaci poměrně zásadního významu, jakých je v oboru čím dál tím méně. Reakce čtenářů byly smíšené, někteří to brali dokonce jako vtip a nedocenili věcnou podstatu toho, o jakou službu se může jednat. Z toho, co je v článku uvedeno, celkem jednoznačně vyplývá, že klasická "poslední míle" bude překonána bezdrátově ("Konektivita je přivedena anténou na střeše"), a teprve zbytek cesty ke koncovému zákazníkovi by měl být veden po napájecím vedení.

Ve světě přitom existuje celá řada řešení (v podobě bežně dostupných krabicových produktů), umožňujících přenos dat po napájecí síti v rámci bytů a kanceláří (jako alternativu ke klasickými domácím sítím LAN). Problém je naopak s přesahem vně budov, na větší vzdálenosti. Jedním z mála případů, kdy se podařilo "přesáhnout" vně budovy, na vzdálenost cca 300 metrů, je projekt PowerNet německého RWE. Pokud by České radiokomunikace nabídly svou novou službu na obdobné technologii, zřejmě by to znamenalo, že by bezdrátově dovedli svou konektivitu ke vhodnému objektu, a pomocí napájecích rozvodů by "pokryli" byty a kanceláře v tomto objektu a eventuelně v dalších sousedních objektech, do vzdálenosti cca 300 metrů.

ADSL: první balíček, další změny až po 15.9.

Český Telecom původně sliboval otevřít trh koncových zařízení pro ADSL (tj. ADSL modemů) k 1.7.2003, nakonec tak ale učiní, spolu s dalšími změnami, až k 15.9.2003. Přesto bylo jen otázkou času, kdy první poskytovatel ADSL využije této možnosti a představí tzv. "samoinstalační balíček". Tedy řešení, které umožní zákazníkovi, aby si své ADSL nainstaloval sám, bez nutnosti čekat na technika (a platit jej za celkem triviální úkon, který by většina uživatelů měla bez problémů zvládnout sama).

Samoinstalační balíček je komplet, zahrnující ADSL modem, tzv. splitter, kabely a názorný návod, jak si vše zapojit vlastními silami. Takovýto "balíček" může být prodáván jako kterýkoli jiný krabicový produkt, tedy například v supermarketech.

Jako první představila svůj samoinstalační balíček minulý týden společnost Contactel. Hodlá jej prodávat od 19.9.2003 v řetězcích DatArt, ElectroCity a Hypernova, v internetovém obchodě @Mall, a také na dobírku, za 2790,- Kč.

Datum 19.9.2003, a nikoli 15.9.2003, společnost Contactel zvolila s ohledem na to, že nejpozději k tomuto dni jí regulátor slíbil vyřešit její spor o propojení na ADSL s Českým Telecom. Contactel si od toho slibuje možnost nabízet vlastní varianty ADSL přípojek, a ne pouze přeprodávat takové varianty, jaké navrhl a na velkoobchodní bázi poskytuje Český Telecom.

Žádosti o ADSL propojení s Český Telecomem mají podány i další alternativní operátoři (nejméně dva), a lze očekávat, že pokud regulátor rozhodne kauzu jednoho z nich, udělá to takovým způsobem, aby to mělo obecnou platnost a svými dopady se to vztahovalo obecně na všechny operátory. Nejspíše tedy půjde o formu rozhodnutí, které řeší otázky ADSL propojení.

Bezpečný Internet

Se zajímavou iniciativou přišla minulý týden opět společnost Contactel. Podstatou je akcent na bezpečnost uživatelů připojujících se k Internetu, a celá iniciativa má tři základní "pilíře":

 • Poskytování technologických řešení - zákazníci Contactelu dostávají k internetovým službám také "něco", co zvyšuje jejich bezpečnost. Jde zejména o antiviry a firewally, v různém provedení podle druhu poskytované služby.
 • Osvětu: Contactel vydal populárně laděnou brožuru, popisující hlavní rizika a ohrožení, a vysvětlující možnosti obrany, včetně podstaty produktů a řešení zvyšujících bezpečnost (antivirů, firewallů)
 • Formální standard a hodnocení bezpečnostních služeb a produktů - zde jde zejména o vymezení toho, co by bezpečností produkty a řešení měly umět, a o systém jejich hodnocení, maximálně srozumitelný pro koncové uživatele (podobně, jako například systém hvězdiček u hotelů a restaurací)

Bude jistě zajímavé sledovat, jaký to přinese konkrétní efekt. Zvyšování povědomí o problematice bezpečnosti je velmi potřebné, a to právě mezi nejširší veřejnosti, která je zdaleka největším "propagátorem" různých virů (tím, že je málo chráněna a hojně kliká na každou přílohu emailu). Součástí bezpečnostního řešení Contactelu však zatím není poskytování antivirových a antispamových služeb na úrovni providera (ISP), což je z pohledu koncového zákazníka zřejmě nejefektivnější řešení - již jen tím, že proti virům v emailu chrání i toho, kdo sám žádný antivir nepoužívá.

Telecom představuje své AO/DI

Český Telecom minulý týden naznačil některé detaily o fungování své budoucí služby AO/DI (Always On / Dynamic ISDN). Nejzajímavější informací je to, že služba bude po svém spuštění poskytována plošně, díky tomu že Telecom již vybavil všechny své místní ústředny potřebnou funkčností - což bohužel neplatí pro ADSL, neboť zde jsou potřebnými DSLAMy vybaveny jen některé ústředny. Další podstatnou vlastností AO/DI by mělo být to, že dynamické zvyšování rychlosti (přidáváním B kanálů) bude trvat cca 2 sekundy - jako standardní zřízení B kanálu v síti ISDN. To zřejmě bude fatální pro aplikace, vyžadující rychlou odezvu (například on-line hry).

Konečně velmi podstatné bude i zpoplatnění. Zde se, na rozdíl od předchozích signálů, zdá že Telecom explicitně zpoplatní veškeré zřizování B kanálů. Pracovní návrh, předložený v červnu do Fóra pro dial-up, počítal ještě s tím, že dynamické zřizování B kanálů buďto mimo špičku (nebo naopak ve špičce) bude zahrnuto v paušální nadstavbové ceně - 500 Kč, resp. 800 Kč.

Od 1.9.2003 přitom probíhá pilotní provoz ISDN AO/DI, omezený na 3 ústředny. Start komerční služby Telecom plánuje na 1. kvartál 2004.

Také jste nakaženi?

Společnost T-Mobile minulý týden ohlásila tři novinky, podpořené skutečně masovou reklamní kampaní v médiích (založenou na přirovnání k epidemii). Uvedené tři novinky jsou:

 • Nový tarif pro studenty, který za paušál 190 Kč (bez DPH) nabízí 50 minut volání do všech sítí v ČR. Podmínkou je kromě statutu studenta také plnoletost, a podepsání smlouvy s T-Mobile na 12 měsíců. Po ukončení je nutné ji buď prodloužit, nebo změnit na smlouvu k jinému tarifnímu programu (a teprve tu pak lze vypovědět).
 • Tarif Twist HOME, se zvýhodněným voláním do zahraničí
 • Tarif Víkend+, který z měsíční příplatek 29 Kč poskytuje možnost volat o víkendu za 50 haléřů za minutu (zřejmě ale až po vyčerpání volných minut). Do 15. listopadu přitom mohou výhod tohoto nastavbového programu využívat zdarma všichni majitelé tarifních programů 3. generace od T-Mobile (včetně tarifu Student).

Současně s uvedenými novinkami se T-Mobile prezentoval záměrem dosáhnout prvenství na našem mobilním trhu a stát se jedničkou jak co do počtu zákazníků, tak i co do objemu výnosů (do 4 let).

Poněkud ve stínu skutečně masivní mediální kampaně T-Mobile, která pořád dokola přirovnává ony tři novinky k úplné "tarifové epidemii", přišel s novou službou na trh také nejmladší mobilní operátor, Český Mobil. Jako poslední začal nabízet MMS zprávy, za cenu 9,50 Kč (stejně jako Eurotel). T-Mobile nabízí MMS zprávy do konce září za promo cenu 2 Kč.

Schůzka ZUI-Mlynář

Koncem minulého týdne proběhla schůzka ministra informatiky Vladimíra Mlynáře se zástupci platformy ZUI (Zástupci uživatelů Internetu).

Zástupci ZUI předali ministrovi své požadavky, prezentovali mu svůj pohled na aktuální dění v oblasti dostupnosti připojení k Internetu, a informovali jej o aktuálním dění v rámci Fóra pro dial-up.

Ministr Mlynář zase nastínil zástupcům ZUI svou celkovou představu o tom, jaká škála internetových přípojek by měla být dostupná na našem trhu, spolu s orientační představou o cenových hladinách:

 • Dial-up s minutovým zpoplatněním - zde bylo zmíněna potřeba určitého vyrovnání rozdílů mezi minutovými sazbami ve špičce a mimo špičku
 • Dial-up s časovými kredity - pro ministra Mlynáře je akceptovatelný dřívější návrh ČTc na "100 hodin za 500 Kč"
 • ISDN AO/DI
 • ADSL s limitem, v ceně do 1000 Kč
 • ADSL s vyšší rychlostí a bez limitu
 • (klasická) pevná linka

Ministr Mlynář také zopakoval své stanovisko ohledně toho, že "novou podobu" ADSL (která by měla být nabízena již od 15.9.) nepovažuje za splnění svého ultimáta. Již koncem srpna jeho tisková mluvčí uvedla:

"Ministr očekává, že nejpozději do 23. září Český Telecom přijde buď se zkvalitněním služby, nebo s jejím zlevněním," řekla deníku mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná.

Problémem nových variant ADSL od Českého Telecomu je i zavedení objemového limitu. Zástupci ZUI informovali ministra Mlynáře o tom, že zavedení objemového limitu ze strany Telecomu (a nikoli jako jedné z eventuelních možností na straně ISP) považují za systémovou chybu, která negativně ovlivňuje dostupnost ADSL pro uživatele a snižuje jeho užitnou hodnotu.