Vyšlo na isdn.cz, 1.9.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0901001.php3

Minulý týden: Telecom, Tele2, Wi-Fi, Indoš ...

Minulý týden potvrdil dřívější spekulace o personálních změnách v Telecomu, i o chystaném propouštění. Tele2 si k prvním narozeninám svých hlasových služeb nadělila zajímavé zlevnění. Daří se i pilotním projektům Wi-Fi, na Invexu bude Wi-Fi věnován celý pavilon Y. Projekt Internet do škol je kritizován za přesný opak toho, co mu bylo dříve vyčítáno.

Nový generální ředitel Českého Telecomu, který nastoupil na svůj post v červnu, připravil přes prázdniny významné změny ve firmě. Jejich součástí je i změna vnitřní struktury, z dosavadní "divizní" na maticovou, a s tím související snížení úrovní řízení, s cílem dosáhnout větší efektivnosti a větší orientace celé firmy na zákazníka. Bližší podrobnosti k tomuto kroku však nebyly dosud zveřejněny.

Co naopak bylo zveřejněno, jsou změny na nejvyšších postech. Do firmy přichází tři nové tváře:

  • David Duroň, dosud působící ve společnosti GTS Czech nejprve jako marketingový ředitel a posléze jako ředitel komerční divize, nastupuje k 1.9.2003 do ČTc jako ředitel pro marketing (Chief Marketing Officer). Podle webu ČTc tuto funkci dosud zastával Mgr. Petr Lepša.
  • Michal Heřman, který do ČTc přichází z pozice finančního ředitel ve společnosti ALFA Bank Rusko, nastupuje k 1.9.2003 na nově zřízený post "ředitele pro restrukturalizaci a privatizaci" (anglicky: Chief Transformation Officer).
  • Roman Stupka, dosud obchodní a marketingový ředitel České pojišťovny, a.s., střídá k 17.9.2003 na postu "Chief Sales Officer" dosavadního George J. Jankovice.

Stručné profesní životopisy nových manažerů najdete zde.

Kromě toho došlo k jedné další změně, a tou je doplnění představenstva na plný počet členů. Představenstvo Telecomu je pětičlenné, a dosud bylo obsazeno za čtyř pětin. Nově zvoleným členem, kterého do této funkce zvolila dozorčí rada, se stal nový "Chief Transformation Officer" Michal Heřman, s účinností od 1.9.2003.

Představenstvo je tedy plně obsazeno, ale jedním z jeho pěti členů je i auditorka Hana Doležalová, jejíž členství v Představenstvu bylo ještě v červnu prezentováno jako dočasné, kvůli kontinuitě. Vzhledem k tomu se spekulovalo o tom, že v Představenstvu dojde ke změnám na dvou postech současně. To se ale nestalo.

Propouštění v Telecomu

Další součástí změn v Telecomu je i plánované propouštění. Trend k redukci počtu pracovníků je patrný již delší dobu. Například ještě v roce 1996 měl Telecom 26 300 vlastních pracovníků, zatímco k polovině letošního roku již jen 12 788. Nyní bylo oznámeno, že do konce letošního kalendářního roku by mělo ubýt dalších 1800 pracovníků.

Zajímavé je, že i v minulosti významná část propouštěných pracovníků směřovala do menších firem, které pracují na zakázkách právě pro Telecom. Fakticky tak Telecom dosáhl určitého outsourcingu některých svých aktivit, které dříve zajišťoval vlastními zaměstnanci, a nyní je pro něj zajišťují externí firmy. Konkrétní údaje o rozsahu tohoto outsourcingu ale nejsou k dispozici.

Prodloužení pilotního Wi-Fi

S Českým Telecomem souvisí i další informace, konkrétně z oblasti Wi-Fi. Není žádným tajemstvím, že i ČTc koketuje s technologií Wi-Fi, a zjkouší její možnosti na pilotním projektu, který běží již od konce loňského roku. Původně byl termínován do konce dubna t.r., ale je opakovaně prodlužován. Podle momentálně platných Všeobecných podmínek měl pilotní projekt skončit k 30.9.2003, ale Telecom jej dále prodlužuje, až do konce kalendářního roku. Činí tak skrze vydání nových Všeobecných podmínek, které stanovují trvání pilotního projektu do 31.12.2003.

V rámci svého pilotního projektu poskytuje Český Telecom přístup bezplatně, a to jednak ve svých prodejnách TelePoint, dále na některých čerpacích stanicích Shell, a v některých restauracích KFC. Pokud se ale podíváte na seznam HotSpotů ČTc, najdete zde i další lokality - hotely (např. pražské hotely Diplomat či Panorama) či kavárny v nákupních centrech (např. v pražském centru Nový Smíchov).

Kromě Českého Telecomu (a také Eurotelu) testuje možnosti Wi-Fi také T-Mobile, v rámci zatím neoficiálního pilotního projektu. Minulý týden se v médiích objevily spekulace o tom, že by tento zkušební provoz mohl brzy přerůst v něco oficiálnějšího.

Wi-Fi na Invexu

Minulý týden se Veletrhy Brno pochlubily záměrem zřídit na nadcházejícím Invexu, v rámci pavilonu Y, hned celou Wi-Fi expozici: "WiFi LiFe 2003 ... powered by Intel® CentrinoTM". K vidění bude řada ukázek, a ke slyšení i odborné přednášky. Dokonce z toho bude i malé "Wi-Fi tržiště", neboť:

V rámci akce WiFi LiFe bude také možno za výhodných podmínek zakoupit potřebný hardware pro využití a pro poskytování WiFi přístupu.

Již koncem dubna t.r. přitom společnost GTS oznámila, že uzavřela smlouvu s brněnskými veletrhy a pokryje technologií Wi-Fi celý areál výstaviště, včetně volných ploch i vnitřků pavilonů. Příslušná tisková zpráva ovšem hovořila jen o zákaznících z řad vystavovatelů (kterým bude GTS poskytovat bezdrátový přístup k Internetu), nikoli o návštěvnících.

Narozeninový dárek od Tele2

Společnost Tele2 patří na našem telekomunikačním trhu k průkopníkům hlasových služeb, poskytovaných na bázi volby operátora. Přesně před rokem, k 1.9.2002, přišla jako první s nabídkou, která nevyžadovala žádnou "minimální měsíční konzumaci" (ani žádný měsíční paušál a aktivační poplatek), a díky tomu dokázala oslovit například i domácnosti. Její cena 2,40 Kč za minutu meziměstského hovoru se stala jakýmsi etalonem, poměřovaným s tehdejší cenou meziměstských hovorů u běžných cenových programů ČTc: 3,50 Kč.

Minulý týden společnost Tele2, jakoby k prvním narozeninám, přišla s poměrně významným zlevněním, a to právě u svých meziměstských hovorů. Ve špičce (pracovní dny 7 až 19 hod.) klesla s minutovou cenou z dosavadních 2,40 Kč na rovné 2,- Kč, a mimo špičku pak z 1,20 Kč na 1,- Kč. Ostatní ceny zůstávají beze změny.

Indoš: ať tak či onak, je to špatně

Projekt "Internet do škol" byl a je svými oponenty kritizován z mnoha různých důvodů. Jedním z nich byla obava, že provozovatel školského intranetu bude monitorovat veškerý provoz a bude zasahovat do toho, kam se žáci a učitelé smějí dostat ve veřejném Internetu, a kam ne. Tyto obavy pramenily z některých výroků zadavatele (o tom, že se žáci budou moci pohybovat "striktně jen na území, které jim školní osnovy vymezí"), a zejména pak ze skutečnosti, že zadavatel (MŠMT) si v zadání objednal vybudování poměrně silných monitorovacích prostředků na rozhraní mezi školským intranetem a veřejným Internetem. Následně byly tyto obavy umocněny zprávami o chystané Obecně prospěšné společnosti, která měla (mimo jiné) prodávat marketingové studie o chování uživatelů školského intranetu.

Předmětem silné kritiky tedy bylo, že o tom, kam se zejména žáci dostanou a kam ne, se nebude rozhodovat na úrovni jejich školy, ale někde "nahoře", někým kdo bude "sedět" nad celým školským intranetem.

Minulý týden se v denním tisku, dokonce na titulní stránce páteční MF Dnes, objevila přesně opačná kritika: že "nikdo nahoře" neomezuje přístup ke stránkám s erotickým obsahem:

Školní počítače, které zaplatilo ministerstvo školství, se používají k prohlížení erotických stránek. A to i přesto, že autoři projektu slibovali, že školáci přístup k pornografii rozhodně mít nebudou.
Při analýze vyšlo najevo, že ještě během prázdnin přichází velké množství návštěvníků erotických stránek právě ze školních počítačů.

Ke kritice v médiích se vyjádřil jak generální dodavatel, kterému školský intranet patří a který jej provozuje, tak i MŠMT, které celý projekt zadalo a které jej také financuje. Obě strany se vzácně shodly v tom, že případná omezení se musí dělat na úrovni škol. Technicky to na úrovni škol jde zařídit, ale ani generální dodavatel, ani MŠMT prý nemají možnost to ředitelům škol nařídit.

Za sebe si k tomu dovolím podotknout: škoda, že se od začátku celého projektu o takovýchto citlivých otázkách vůbec nemluvilo. Kdyby se hned na začátku jasně řeklo, kdo a jak bude mít co na starosti, a kdo bude za co odpovídat, mohlo se předejít mnoha nedorozuměním. Místo toho se od začátku stavělo na předpokladu, že "školy se nedokáží o nic postarat, a tak to za ně udělá generální dodavatel", a o řešení mnoha důležitých aspektů se mlčelo. Teď se sklízí nechtěné ovoce tohoto přístupu.