Wi-Fi, bezdrátové technologie
ČSÚ: v připojování domácností vede Wi-Fi
Podle nejnovějšího šetření Českého statistického úřadu jsou naše domácnosti připojovány k Internetu nejčastěji přes Wi-Fi. To už má dokonce nadpoloviční podíl, který stále roste. Navzdory statistikám ČTÚ, podle kterých Wi-Fi naopak ztrácí. (Lupa, 30.11.2011)
Konec otevřeného, či jen málo zabezpečeného WiFi?
Nejvyšší spolkový soud v Německu uložil pokutu 100 € uživateli, jehož WiFi přípojku někdo jiný zneužil k šíření autorsky chráněného obsahu. Soud rozhodl na základě konceptu spoluodpovědnosti (Störerhaftung) a pokutu udělil nikoli za šíření obsahu, ale za nedostatečné zabezpečení vlastního WiFi: vlastník nezměnil výrobcem nastavené heslo na svém zařízení. (Lupa, 17.05.2010)
Připojení v Česku: jaká je realita?
Připojení na bázi Wi-Fi se v ČR prosadilo ještě před nástupem ADSL a rozvinulo se i díky jeho zpoždění. Ani následně se však situace zásadněji nezměnila. ADSL nevytlačilo Wi-Fi z trhu a dodnes s ním spíše prohrává, než aby nad ním vítězilo. V poslední době pak ADSL stále více dochází dech a prohrává už i s kabelovým připojením. (Lupa, 04.12.2008)
Stalo se: Telefónica jde do WiFi
Český telekomunikační úřad zveřejnil finální verzi nové analýzy velkoobchodního trhu s broadbandem. Místo o nahém ADSL už sám raději hovoří o nahém bitstreamu. I ve třetím kvartále růst ADSL dále zpomaloval. Telefónica O2 Czech Republic v předstihu zveřejnila provozní podmínky svých dosud neoznámených služeb na bázi WiFi. (Lupa, 27.10.2008)
Stalo se: Telefónica jde do WiFi
Český telekomunikační úřad zveřejnil finální verzi nové analýzy velkoobchodního trhu s broadbandem. Místo o nahém ADSL už sám raději hovoří o nahém bitstreamu. I ve třetím kvartále růst ADSL dále zpomaloval. Telefónica O2 Czech Republic v předstihu zveřejnila provozní podmínky svých dosud neoznámených služeb na bázi WiFi. (Lupa, 27.10.2008)
Není Wimax jako Wi-Fi
Přehledový článek, srovnává základní principy fungování obou technologií, i odlišné důvody pro jejich vznik a odlišné "zacílení". (PC World, 11/2007)
Bezdrátová Praha: konfrontace, nebo hledání konsensu?
Pražský magistrát zatím neuspěl se žádostí o dotace z evropských fondů na svůj projekt celopražské bezdrátové sítě. Ten se mezitím rozdělil na dvě fáze a zcela ztratil přívlastek "zdarma". Brusel si po stížnostech operátorů vymínil notifikaci před začátkem druhé fáze a komunikaci magistrátu s operátory. Sdružení IPV přesto chystá vlastní stížnost. (Lupa, 03.02.2007)
Wi-Fi může do 5 GHz, ale s plechovkami ne
Regulátor už vydal definitivní verzi všeobecného oprávnění pro pásma 2,4 a 5 GHz, která dnes používají zejména technologie Wi-Fi. Co všechno se změnilo, a jak dopadla kauza s anténami z plechovek? (digiweb, 23.08.2005)
Ukrást Wi-Fi připojení? Jde to, ale ….
Snad všechny dosud známé incidenty s neoprávněným využitím WiFi signálu se týkaly případů, kdy majitel nechal svůj přístupový bod zcela otevřený, bez jakéhokoli zabezpečení. (Hospodářské noviny, 12.08.2005)
Wi-Fi se rozjíždí, UMTS možná zpomalí
ČTÚ tento týden oznámil své záměry ohledně provozování Wi-Fi sítí v pásmu 5 GHz. Na obzoru je generální licence, která sice neumožní provoz zařízení dle standardu 802.11a, ale povolí zařízení na bázi 802.11h. Naproti tomu u UMTS se možná dočkáme ročního odkladu termínu, do kterého musí operátoři své 3G sítě spustit - z 1.1.2005 na počátek roku 2006. (Lupa, 01.08.2003)
CeBiT 2003: Co nového ve světě Wi-Fi?
Organizace WECA se přejmenovala na Wi-Fi Aliance a přestala používat značku Wi-Fi5. Specifikaci kompatibility hodlá řešit pomocí "nálepky schopností", a chce také identifikovat místa veřejného přístupu k Internetu, udělováním loga Wi-Fi Zones. Své vlastní programy testování kompatibility a označování míst veřejného přístupu hodlá spustit také Intel. (Lupa, 17.03.2003)
Wi-Fi na CeBITu 2003
Letošní veletrh CeBiT byl příležitostí k seznámení s posledním vývojem v oblasti bezdrátových technologií obecně, a Wi-Fi a IEEE 802.11 konkrétně. Jaké tedy jsou nejvýznamnější novinky? (IT-NET, duben 2003)
Wi-Fi místo ADSL
Český Telecom nestihl zveřejnit velkoobchodní nabídku ADSL služeb ani v prosincovém čísle telekomunikačního věstníku, jak mu uložil regulátor. Pochlubil se alespoň tím, že do některých svých prodejen TelePoint nainstaloval Wi-Fi a prohlásil to za začátek "pilotního projektu veřejného bezdrátového přístupu k Internetu". (Lupa, 17.12.2002)
WLAN a Wi-Fi
Tématická série článků, zaměřená na problematiku bezdrátových sítí (sítí WLAN), jejich standardizaci (včetně Wi-Fi) a principy fungování. (IT-NET, září 2002)