Vyšlo na Lupě, 3.12.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1203001.php3

První ADSL za tisícovku

Contactel jako první přichází s nabídkou ADSL za rovných 1000,- Kč, včetně zvýšené DPH. Jde o přípojku s objemovým limitem 3 GB. Dále ke svým přípojkám nabízí kombinaci ADSL modemu, směrovače a Wi-Fi, umožňující bezdrátové připojení jednoho nebo několika počítačů. Na rozdíl od Telecomu však Contactel vynechává "mezikroky" - přípojky s limity 6 GB a 12 GB.

Když Český Telecom minulý týden představil veřejnosti své nové koncové ceny za ADSL služby, a pouhé dvě hodiny předtím představil alternativním operátorům a internetovým providerům novou podobu své velkoobchodní nabídky, bylo jen otázkou času, kdo z řad AO a ISP na ni zareaguje jako první a přijde s novou nabídkou pro koncové uživatele. Jako první se ozval ještě téhož dne (formou tiskové zprávy) Czech OnLine, ale to nebylo (a ani nemohlo být) s novou nabídkou koncových cen. Byl to protest proti tomu, jak Telecom načasoval zveřejnění obou nabídek: ostatní možná tušili, jak bude nová velkoobchodní nabídka vypadat po technické stránce, ale konkrétní cenové údaje se dozvěděli s předstihem pouhých dvou hodin. To jim skutečně neumožnilo přijít s vlastní nabídkou pro koncové zákazníky ve stejné době, jako to mohl udělat a skutečně udělal Telecom (podrobněji viz článek "Jaké je nové ADSL od ČTc"). Podobně si pak do agenturního mikrofonu ČTK postěžovali i mnozí další provideři.

Teprve včera (nebo možná naopak, "už včera") se objevila první konkrétní nabídka ADSL služeb od alternativního operátora, určená již koncovým uživatelům a vycházející z nové podoby velkoobchodní nabídky. Tiskovou zprávou o ní informoval Contactel, který se současně pochlubil tím, že díky uvolnění trhu koncových zařízení přichází i s možností "posadit" na konec ADSL přípojky zařízení podporující Wi-Fi a umožňující bezdrátovou komunikaci. Vezměme to ale popořadě a podívejme se, za jaké koncové ceny bude Contactel "přeprodávat" ADSL od Českého Telecomu (stále totiž nejde o ADSL realizované skrze propojení, ale pouze o ADSL přes tzv. přístup). Všechny ceny jsou bez DPH (od 1.1.2004 ve výši 22 procent):

služba měsíční paušál cena analogické služby ČTc
ADSL Contact - Start '04 512/128 (3GB) 819,60 Kč 899,- Kč
ADSL Contact - Start '04 512/128 (10 GB) 1230,- Kč 1239,- Kč
ADSL Contact - Start '04 1024/256 (6 GB) 1450,- Kč 1469,- Kč
ADSL Contact - Start '04 1024/256 (20 GB) 2030,- Kč 2049,- Kč
Ceny přípojek s agregací 1:50 a s objemovými limity

služba měsíční paušál cena analogické služby ČTc
ADSL Contact - Power '04 256/64 2030,- Kč 2049,- Kč
ADSL Contact - Power '04 512/128 2970,- Kč 2975,- Kč
ADSL Contact - Power '04 1024/256 5540,- Kč 5675,- Kč
Ceny přípojek s agregací 1:20, bez objemových limitů

Co na tyto ceny říci? S výjimkou nejnižší ceny za "nejmenší" službu (a ceny za "největší" službu) jsou všechny ostatní ceny prakticky identické, největší rozdíl je 19 korun. Takže cenová konkurence prakticky žádná. Podstatný rozdíl samozřejmě může být v kvalitě (zejména v dopadech agregace na efektivní přenosovou rychlost), ale zde je obtížné cokoli předvídat. Další rozdíl pak může být v doplňcích a dalších službách, které zákazníci dostanou.

Zde je vhodné připomenout, že ještě na tiskovce Českého Telecomu si kolega Němec z CPressu povšiml, že u služeb IOL-u s objemovými limity je zajímavá nelogičnost: služba IOL Broadband 512/128 Kb/s s 6 GB přijde na 1019,- Kč měsíčně, a pokud by si k ní uživatel doplatil 200,- Kč za dalších 5 GB, dostane se na 11 GB a zaplatí méně, než za tutéž službu s 10 GB v základní ceně (které podle ceníku ČTc přijde na 1239,- Kč).

Bezprostřední odpověď, ještě na tiskovce, byla taková, že nepůjde o zcela identické služby, ale že tam bude i významný rozdíl v doprovodných službách (počtech emailů, velikosti schránek atd.). Dodnes jsem ale nezaznamenal, že by Telecom (resp. jeho IOL) přesně řekl, jaká bude "další výbava" nových služeb, resp. o co konkrétně budou ochuzeny. Contactel se naopak již vyjádřil: všechny jeho služby s objemovými limity budou "vybaveny" stejně, a to 20 MB místa pro WWW stránky a 1 emailovou schránkou (a služby bez objemových limitů 50 MB a 15 schránek).

Contactel má delší krok

Další zajímavou odlišností nových koncových nabídek Telecomu a Contactelu je to, že Contactel kopíruje velkoobchodní nabídku svého konkurenta stylem "1:1", tj. u služeb s objemovými limity má jen dvě služby na rychlosti 512/128 kbps (s limity 3 a 10 GB), a na rychlosti 1024/256 kbps také jen dvě (s limity 6 a 20 GB). Naproti tomu Telecom/IOL mají v každé rychlostní kategorii ještě jednu "mezivariantu": s 6GB u nižší rychlosti, a s 12 GB u vyšší.

Ještě další související odlišností je volba "kroku", neboli toho po jakých jednotkách (kvantech) bude zpoplatněn uživatel, který překročí svůj měsíční objemový limit. Velkoobchodní nabídka Telecomu stanovuje nejmenší "krok" velikosti 1 GB (za který si ČTc účtuje 30 Kč bez DPH). Sám Telecom a jeho IOL si ale u svých koncových služeb s limity zvolili krok 5 GB (za 200,- Kč, opět bez DPH). Contactel zvolil "delší krok", když zůstal u původních 10 GB. Kdo tedy u Contactelu překročí základní objemový limit, zaplatí hned za dalších 10 GB, a to částku 600,- Kč (bez DPH).

Poprvé za tisíc

Velikost a cena "kroku" je tedy u Contactelu méně vstřícná vůči koncovému uživateli, který přečerpá svůj limit. Na druhou stranu, pokud stále platí dřívější statistiky Telecomu ohledně toho, že velká část uživatelů se bez problémů vejde do 3 GB měsíčně (viz graf v článku České ADSL vs. rakouský kabel ), pak by "nejmenší" přípojka s objemem (právě 3 GB) by měla mnoha lidem stačit. Právě na ně přitom Contactel očividně sází, když přišel s nezaokrouhlenou cenou 819,60 Kč měsíčně za službu s tímto limitem. Proč právě takováto cena? Zkuste si ji vynásobit číslem 1,22, tak aby vznikla cena včetně 22% DPH. Vyjde vám 999,912 Kč, zaokrouhleně rovná tisícovka. Poprvé se tedy u nás ADSL dostalo na magickou hranici jednoho tisíce korun. Pro připomenutí, Telecom se svým IOLem se po započítání vyšší DPH dostávají u stejné služby na 1087 Kč.

Za povšimnutí jistě stojí i skutečnost, že Contactel svou novou nabídku datuje od 1.12.2003 - zatímco nová velkoobchodní nabídka a nové koncové služby Telecomu jsou připraveny až na začátek příštího roku!

Pozor na přesná čísla

Objemové limity si u nejlacinějších přípojek lidé budou nejspíše bedlivě hlídat. To má nepříjemný důsledek v tom, že to bude negativně ovlivňovat způsob, jakým lidé Internet využívají. Rád bych ale v této souvislosti upozornil na jeden latentní problém, o kterém se začalo diskutovat již na tiskovce Telecomu minulý týden. Jde o to, že Telecom prý neměří "čistý" datový tok, ale celé pakety (na úrovni síťové vrstvy). Jinými slovy, započítává do přenesených dat také hlavičky IP paketů a další případnou režii. V diskusi zazněl (z tábora alternativních operátorů) odhad, že rozdíl by mohl obnášet až 20 procent.

Přesnější číslo by se jistě dalo odvodit po nějaké době měření reálného provozu. Hlavní problém ale není ani tak v přesném čísle, jako spíše v informování uživatelů o tom, co a jak se měří (a za co tak vlastně platí). Koncoví uživatelé navíc mohou (a nejspíše budou) sami sledovat objem přenesených dat prostřednictvím různých programů, které něco takového umožňují. Pokud pak "pojedou na doraz" svého limitu, Telecom může naměřit větší objem a už to bude kvalifikovat jako překročení limitu, se všemi důsledky které to přináší pro koncového uživatele.

Řešením by bylo přesnější definování toho, jak se objem přenesených dat vlastně počítá, a pak možnost, aby si každý uživatel mohl kdykoli zjistit, jak je na tom s čerpáním svého objemového limitu (podle "oficiálních" čísel). Telecom sám, skrze svůj IOL, svým koncovým zákazníkům takovéto informace zpřístupňuje (a navíc rozesílá upozorňovací maily při blížícím se vyčerpání limitu). Stejnou možnost by ale měli mít i koncoví zákazníci ostatních providerů.

ADSL s Wi-Fi

Zpět ale k nové nabídce Contactelu. Ta je zajímavá nejenom "prvním ADSL za tisícovku včetně daně", ale také kombinací ADSL a Wi-Fi. Nejde přitom o řešení, šité na míru tomu, aby se někdo připojil na ADSL a dále "rozprodával" konektivitu své ADSL přípojky na principu veřejného či poloveřejného hotspotu. Kombinace ADSL a Wi-Fi je zde myšlena jako bezdrátová náhrada klasických drátových rozvodů sítí LAN, tak aby uživatel nemusel ve svém bytě či kanceláři "tahat dráty". Díky uvolnění trhu s koncovými zařízeními na ADSL přípojkách mu Contactel může nabídnout místo klasického ADSL modemu rovnou modem kombinovaný se směrovačem (routerem) a s podporou Wi-Fi. Toto zařízení nejspíše lze provozovat jak v režimu přístupového bodu (infrastructure), pro připojení více dalších koncových uzlů bezdrátovým způsobem, tak i v režimu pro dvoubodová (tzv. ad hoc) spojení.

ADSL modem, kombinovaný s routerem a s podporou Wi-Fi, nabízí Contactel ke svým přípojkám za 5 550 Kč (bez DPH), a k tomu dále nabízí širší škálu dalšího vybavení (Wi-Fi karty pro notebooky, stolní počítače, antény atd.). Součástí nabídky je i řešení Bezpečný Internet, které zahrnuje firewall integrovaný v modemu a antivirový program.