Vyšlo na Lupě, 3.7.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0703001.php3

Jaké jsou nové návrhy Telecomu? Žádné!

Minulé pondělí slíbilo nové vedení Českého Telecomu předložit aktualizovanou verzi svých návrhů na řešení přístupu k Internetu, s termínem do středy 2.7.2003. Dokonce k tomu bylo svolána další schůzka Řídícího výboru Fóra pro dial-up. Z plánované prezentace ale nakonec sešlo - zástupci Telecomu nic nepřinesli. Proč takováto blamáž?

Pravidelní čtenáři Lupy nejspíše mají jstále v paměti zdejší články, popisující poslední návrhy Českého Telecomu v oblasti ADSL, ISDN a dial-upu. Ostatním si dovolím stručně připomenout:

Jednalo se přitom o návrhy, které Český Telecom oficiálně prezentoval 10.6.2003 (ústy dřívějšího generálního ředitele Ondřeje Felixe) na Řídícím výboru Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet (viz např. zde), které má za úkol hledat nové modely připojení k Internetu. K těmto návrhům se sešla řada připomínek od ostatních účastníků Fóra, a jednalo se o nich i na setkání představitelů platformy ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) s novým vedením ČTc minulé pondělí, 23.6.2003. Právě zde, i v reakci na naše připomínky k návrhům (za ZUI), zazněl ze strany Českého Telecomu příslib zareagovat na požadavky ostatních stran a přijít s aktualizovaným návrhem. Termín si oba generální ředitelé Telecomu (dřívější, Ondřej Felix, nyní předseda dozorčí rady, a nový ředitel Gabriel Berdár) stanovili na středu další týden, tak aby se prezentace nového návrhu mohla odehrát na dalším jednání Řídícího výboru Fóra. To bylo na uvedené datum (včera) svoláno, a také se uskutečnilo - ovšem bez slíbené prezentace nových návrhů Telecomu. Generální ředitelé svůj příslib nedodrželi.

Telecom to nestihnul?

Úkol jít za regulátorem, na jednání řídícího výboru óra, a zde situaci vysvětlit, připadl viceprezidentovi pro služby velkoprodeje Pavlu Jirouškovi. Ten se za vzniklou situaci omluvil, a vysvětloval ji složitostí jednání, které "konzumuje více času", nedohodou s alternativními operátory, potřebou dokončit bilaterální jednání, potřebou "vybalancovat celý řetězec" atd. Naopak zcela popřel jakékoli interní neshody na straně ČTc.

Podle neoficiálních zpráv jsou skutečným důvodem právě tyto neshody, resp. různosti názorů na to, jak k celé problematice přistoupit. Den před slíbeným termínem (tj. v úterý) se v Telecomu konala velká interní porada na nejvyšší úrovni, a právě ona údajně nevedla ke konkrétnímu a jednoznačnému výsledku, který by Telecom byl ochoten "pustit ven" (odprezentovat na Řídícím výboru). Nedohoda musela být dokonce tak velká, že Telecom raději vědomě podstoupil pořádnou blamáž s nedodržením svého slibu.

Obávám se, že to není dobrý začátek pro nové vedení Telecomu. Chápu, že novému řediteli zabere určitý čas, než se v problematice Internetu dostatečně zorientuje, aby mohl zvážit všechna pro a proti, a rozhodnout která varianta (názorový proud atd.) má dostat přednost. Na druhou stranu určitý čas na to již měl - a pokud se ukázal jako nedostatečný, a když už došlo k takovéto situaci a slib nejvyššího vedení nebyl dodržen, očekával bych že právě nejvyšší vedení, které slib učinilo, přijde do jámy lvové a situaci vysvětlí. Nestalo se, a také to je konkrétním signálem a sdělením jak uživatelům Internetu, tak i regulátorovi a všem dalším účastníkům Fóra.

Podle skoro již oficiálních zpráv se má další interní jednání o nových návrzích v Telecomu odehrát dnes, takže je určitá teoretická šance že by nové návrhy mohly být odprezentovány již v pátek, na pravidelném jednání celého Fóra (nikoli jeho řídícího výboru, který je svoláván jen ke konkrétním událostem). Podle toho, co zaznělo včera, však považuji za pravděpodobnější že Telecom přijde s novými návrhy nejdříve příští týden. Nebo snad budou odklady pokračovat dál a dál?

Jaké varianty se zvažují?

Ačkoli tedy Telecom s ničím novým nepřišel, z dostupných signálů lze alespoň odhadovat, jakým směrem mohou být orientovány chystané změny.

U dial-upu se zdá být zřejmě, že šanci na prosazení mají nové modely jen v dedikované podobě (tj. modely vázané na konkrétního ISP). Důvody jsem se snažil popsat v samostatném článku "Dedikovaný vs. nededikovaný". Platforma ZUI se hodlá zasadit za to, aby to neznamenalo zánik stávajících nededikovaných modelů, které mohou stále vyhovovat mnoha uživatelům. Na druhou stranu je třeba realisticky připustit, že větší potenciál na celkové snižování cenové hladiny mají právě dedikované modely. Jinými slovy: kdo bude chtít více ušetřit, bude zřejmě muset podstoupit určité omezení v tom, že bude muset zůstat věrný tomu providerovi, kterého si sám vybere.

V případě ISDN existují určité náznaky toho, že Telecom by mohl přistoupit na požadavek ZUI vůbec nezpoplatňovat dynamické přidělování B kanálů. Pádným argumentem je zde i samotný mechanismus tohoto dynamického přidělování - pokud by jej uživatel neměl dostatečně pod svou kontrolou, pak by nebylo korektní aby byl zpoplatněn podle jeho konkrétního fungování.

V oblasti ADSL se zdá být jasné, že Telecom již pochopil že věci jako NAT a SSG (dashboard) pouze komplikují život jemu i uživatelům, a tak sám navrhuje je odstranit. Stejně tak již sám navrhl výhradní používání pevných IP adres, a již dříve slíbil uvolnění trhu s koncovými zařízeními (ADSL modemy). To všechno jsou záležitosti, kolem kterých asi nebudou žádné větší spory - kromě termínu, a kromě konkrétnícvh podmínek, které s tím mohou být spojeny.

Mnohem spornější jsou záležitosti kolem rychlostí (slib Telecomu navýšit rychlost, časem zmutovaný do současného zavedení objemových limitů), celkového snižování cenové hladiny, a zejména pak kolem dostupnosti ADSL skrze propojení. Zde ale mnoho nových signálů není - snad kromě náznaků toho, že Telecom stále řeší co přesně dělat v okamžiku, kdy na zrychlené lince dojde k vyčerpání objemového limitu.

Doufám jen, že nějakou chytrou hlavu nenapadne v takovém případě "utnout" ADSL přípojku úplně. To by nebylo zpomalení ani na 64 kbps, od kterého se Telecom tak vehementně distancoval, ale přímo na ideální nulu!