Fórum pro vytáčený přístup k síti Internet
Na samém konci října 2002, poté co regulátor zarazil Telecomu jeho snahy o jednostranné zavedení nového internetového konceptu, inicioval sám regulátor vznik nové platformy - Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet.   Jeho cílem je hledat nové modely řešení dial-upu v ČR.

Fórum pro vytáčený přístup k síti Internet - materiály z tiskové konference
Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) uspořádala dne 9.12.2002 tiskovou konferenci. Představila na ní sebe i své aktivity v rámci Fóra pro vytáčený přístup k Internetu.
Na této tiskové konferenci jsem měl dvě krátká vystoupení:

Dosavadní průběh jednání "Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet", z pohledu přímého účastníka
kde jsem se snažil vystihnout věcnou podstatu toho, čím se Fórum zabývá
Požadavky ZUI
stručná sumarizace požadavků, se kterými přišla platforma ZUI. Podrobněji jsou rozvedeny v článku "Jaký paušál?"

Tiscali se chystá na paušál
Po dvou letech od skončení Fóra pro vytáčený přístup k Internetu se české Tiscali domohlo rozhodnutí regulátora o zavedení režimu FRIACO. Včera pak Tiscali učinilo málo vídané "dopředné" oznámení, když řeklo že na první kvartál příštího roku chystá nové služby, založené na paušálním dial-upu. Jejich konkrétní podoba však zatím není známa. (Lupa, 22.12.2004)
Tiscali se chystá na paušál
Po dvou letech od skončení Fóra pro vytáčený přístup k Internetu se české Tiscali domohlo rozhodnutí regulátora o zavedení režimu FRIACO. Včera pak Tiscali učinilo málo vídané "dopředné" oznámení, když řeklo že na první kvartál příštího roku chystá nové služby, založené na paušálním dial-upu. Jejich konkrétní podoba však zatím není známa. (Lupa, 22.12.2004)
FRIACO, ADSL a limity u chella
K 1. říjnu měl začít pilotní projekt režimu FRIACO. Nezačal, Telecom se jej definitivně odmítl zúčastnit. Místo toho rozšiřuje pilotní projekt ISDN AO/DI. U ADSL již přes 1500 uživatelů požádalo o zrychlení své přípojky. UPC/chello objemové limity nezavádí, ale v nových smluvních podmínkách je pro ně připravena půda. (Lupa, 03.10.2003)
Co přinesla skutečná jednání o dial-upu?
Fórum pro dial-up hledalo skoro rok nové modely připojení k Internetu, a vyprodukovalo jen nezávazný dokument. Mezitím paralelně probíhala jiná jednání, iniciovaná Telecomem a hledající "vyvážené modely". Tato jednání již určité výsledky přinesla. Jak vypadají a co by mohly přinést koncovým uživatelům internetového dial-upu? (Lupa, 29.09.2003)
Fórum pro dial-up: jednání skončilo, zapomeňte
Včerejší tisková konference na ČTÚ završila téměř roční práci Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet. Zde je stručné shrnutí toho, proč Fórum vzniklo, co řešilo a jaké výsledky přineslo. Následuje stanovisko platformy ZUI k výsledkům Fóra, a její závěrečné doporučení: poohlédněte se po něčem jiném, než je dial-up. (Lupa, 26.09.2003)
Bude paušál na uživatele?
Zatímco ve světě se paušály na dial-upu realizují pomocí modelu FRIACO, u nás se začíná rýsovat jiné řešení. Telecom se modelu FRIACO stále brání jak čert kříži, a podle dostupných signálů se snaží prosadit poněkud jiné technické řešení. To by sice umožnilo zavedení paušálů, ale ponechalo by mu maximum kontroly nad cenovou hladinou. (Lupa, 04.07.2003)
Jaké jsou nové návrhy Telecomu? Žádné!
Minulé pondělí slíbilo nové vedení Českého Telecomu předložit aktualizovanou verzi svých návrhů na řešení přístupu k Internetu, s termínem do středy 2.7.2003. Dokonce k tomu bylo svolána další schůzka Řídícího výboru Fóra pro dial-up. Z plánované prezentace ale nakonec sešlo - zástupci Telecomu nic nepřinesli. Proč takováto blamáž? (Lupa, 03.07.2003)
Dedikovaný vs. nededikovaný
Při současných úvahách o časových kreditech a paušálech na dial-upu se stále zřetelněji rýsují dvě varianty: dedikovaná a dedikovaná. Jak jim správně rozumět? Jaké jsou hlavní rozdíly mezi nimi, a jaké výhody či nevýhody mají? Podívejme se trochu do historie českého dial-upu, kde již jednou došlo k významné změně z dedikovaného na nededikované zpoplatnění. (Lupa, 30.06.2003)
100 hodin za 500 korun
Pracovní návrhy, které Český Telecom prezentoval na stále probíhajícím Fóru pro dial-up, se kromě ADSL a ISDN týkaly také dial-upu. Zde Telecom přišel s návrhem nededikovaného časového kreditu ve výši 100 hodin za 500 Kč, k vyčerpání z 20% ve špičce a zbytek mimo špičku. Oproti předchozím návrhům je to výrazný pokrok. Jaká je ale druhá strana mince? (Lupa, 27.06.2003)
Není Zavináč jako zavináč
Minulý týden bylo uděleno hned několik Zavináčů, ale ten skutečný Český zavináč získala až nyní česko-slovenská digitální parlamentní knihovna na konferenci ISSS. Zbrusu novou Cenu ministra informatiky zde dostala platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), bojující v rámci Fóra pro vytáčený přístup k Internetu za dostupnější připojení. (Lupa, 25.03.2003)
Zapomeňte na paušál, přichází semipaušál!
V rámci Fóra pro dial-up došlo k významnému obratu ohledně paušálů: Český Telecom definitivně odmítnul 24hodinový paušál, a od dosavadní pasivní resistence přešel k aktivnímu prosazování paušálů. Ovšem pouze takových, jaké vyhovují jemu - tedy omezených "semipaušálů" na bázi terminačního modelu a předplacených karet. (Lupa, 29.01.2003)
Fórum pro dial-up: nový impuls?
Pátečního jednání Fóra pro dial-up se zúčastnil generální ředitel Českého Telecomu. Jeho vystoupení vyznělo jako tolik potřebný impuls k tomu, aby se jednání konečně výrazněji pohnula vpřed. Bohužel na dalším průběhu jednání se to neodrazilo, a v jedné konkrétní věci došlo dokonce na zpochybnění již dojednaného. Bohužel šlo právě o paušál … (Lupa, 20.01.2003)
Fórum bude i o ADSL
Jednání Fóra pro dial-up přechází do ekonomické fáze a myšlenka paušálního zpoplatnění si (snad) už razí cestu, byť stále ještě není vyhráno. Na pořad jednání přichází i ADSL, ekonomické řešení dial-upu bude jeho existenci brát v úvahu a bude počítat s efektem, který to bude mít na zájem o dial-up. (Lupa, 14.01.2003)
Re: paušál, či ne?
Požadavek na zavedení 24-hodinového paušálu pro dial-up není o tom, aby komutovaní uživatelé mohli "viset" na Internetu libovolně dlouho, třeba i trvale. Je především o tom, jakým způsobem budou platit za poskytnuté služby - ale samozřejmě i o tom, jak velký objem těchto služeb dostanou. (Lupa, 03.01.2003)
Fórum pro dial-up: jak pokračují jednání?
Ani Český Telecom, ani alternativní operátoři a ISP dosud konkrétně nezareagovali na požadavky platformy ZUI (mj. na požadavek 24hodinového paušálu). V reakci na Českým Telecomem navržené obchodní modely ZUI souhlasí s rozděleným zpoplatněním jen u čistého paušálu a navíc za předpokladu, že první složka ceny bude regulována. (Lupa, 9.12.2002)
Buď sbohem, paušále - III.
Páteční jednání Fóra pro vytáčený přístup k Internetu nepřineslo pouze konkrétní požadavky ZUI, ale také první představu Českého Telecomu o tom, jak by měly vypadat obchodní modely dial-upu, na jakých principech by měly být založeny a co všechno je třeba ještě vyřešit. Novým argumentem je požadavek "nediskriminovat hlasové zákazníky". (Lupa, 04.12.2002)
Jaký paušál?
Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), která se podílí na práci Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, představila na pátečním jednání svou vizi a své požadavky toho, co by mělo být dosaženo - jaké druhy paušálů by měly být zavedeny, za jakých podmínek, za jaké ceny atd. Zahrnut je dial-up, ISDN i ADSL. (Lupa, 02.12.2002)
Buď sbohem, paušále - II.
Jednání technické skupiny Fóra pro dial-up minulý pátek pokračovala. Potvrdilo se, že paušál není hlavní prioritou pro Telecom, ale ani pro alternativní operátory. Argumenty proti zavedení paušálu však nebyly podloženy žádnými konkrétními analýzami ani statistikami. O technických opatřeních, která by paušál umožnila, se moc nediskutovalo. (Lupa, 25.11.2002)
Buď sbohem, paušále!
Po pátečním jednání technické části Fóra pro dial-up se obávám, že na komutované připojení k Internetu s paušálním zpoplatněním ve špičce či po celých 24 hodin můžeme zapomenout. Telecom sice má moderní telefonní síť - ale tvrdí že kromě večerních a svátečních hodin by zvýšený nápor zájemců o Internet neunesla. (Lupa, 18.11.2002)
Budoucnost českého dial-upu
V pátek prezentoval na "Fóru pro vytáčený přístup k síti Internet" své návrhy technického řešení Český Telecom. Zastoupena zde byla stávající řešení i některá řešení dosud nenabízená a pouze slibovaná, ale v zásadě nic převratně nového. Zajímavé je spíše to, co v návrhu chybělo, a z jakých předpokladů návrhy vychází. (Lupa, 12.11.2002)
Jaké jsou návrhy na dial-up?
Představy o řešení komutovaného přístupu k Internetu, které prezentoval ČTc a alternativní operátoři na nedávném Fóru na půdě ČTÚ, mají mnohé společné rysy. Současně se ale i v mnoha významných aspektech zásadně odlišují. Jak tedy vypadá alespoň orientační srovnání těchto návrhů? Podaří se najít nějaký společný kompromis? (Lupa, 04.11.2002)
Budoucnost určí internetové fórum
Budoucnost komutovaného přístupu k Internetu v České republice bude řeąena v rámci nově utvořeného fóra, se širším zastoupením zainteresovaných stran, včetně uľivatelů Internetu. Rozhodlo se o tom včera, při prvních jednáních u regulátora. Fórum by mělo být otevřené pro všechny, kteří se chtějí na novém řešení podílet. (Lupa, 30.10.2002)