Příspěvek na tiskové konferenci Fórum pro vytáčený přístup k síti Internet - materiály z tiskové konference
Platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) uspořádala dne 9.12.2002 tiskovou konferenci. Představila na ní sebe i své aktivity v rámci Fóra pro vytáčený přístup k Internetu."

Na této tiskové konferenci jsem měl dvě krátká vystoupení:

Dosavadní průběh jednání "Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet", z pohledu přímého účastníka
kde jsem se snažil vystihnout věcnou podstatu toho, čím se Fórum zabývá
Požadavky ZUI
stručná sumarizace požadavků, se kterými přišla platforma ZUI. Podrobněji jsou rozvedeny v článku "Jaký paušál?"