Vyšlo na Lupě, 26.8.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0826001.php3

Nové tváře do Telecomu

Nový generální ředitel Českého Telecomu chystá ve firmě řadu změn, včetně obsazení nejvyšších manažerských pozic. Spekulace médií již konvergují ke jménům: David Duroň (nyní GTS) na pozici ředitele marketingu, Roman Stupka (nyní Česká pojišťovna) na pozici obchodního ředitele, a Michal Heřman (Eurotel) na pozici ředitele pro restrukturalizaci a privatizaci.

Když v červnu tohoto roku schválila valná hromada Českého Telecomu jeho nové vedení, včetně změny na postu nového generálního ředitele, bylo jasné že jde jen o začátek hlubšího procesu změn, které by již měl řídit nově zvolený šéf Telecomu Gabriel Berdár. S postupem času, z různých vystoupení a projevů pana Berdára, vyplynulo že chystá konkrétní změny minimálně v těchto oblastech:

  • restrukturalizace firmy, změna její vnitřní organizace
  • změna celkové orientace firmy
  • snižování početního stavu zaměstnanců
  • obnova vrcholového managementu firmy

Některé z nich, například právě obnovu na postech vrcholového managementu firmy, chce generální ředitel dokončit již do září t.r.

Další změny přitom již byly provedeny na červnové valné hromadě - šlo hlavně o posílení pravomocí dozorčí rady (ve které jsou zastoupeni akcionáři, tj. i stát), na úkor představenstva, které je nyní čistě manažerské. Důsledek je ten, že k některým zásadním krokům bude představenstvo potřebovat explicitní souhlas dozorčí rady (a tím vlastně i státu). Podle neoficiálních informací by se mělo jednat například o jakékoli změny statutu Eurotelu, či třeba o podávání soudních žalob (například v souvislosti s verdikty regulátora či jednáním o propojení) apod.

Kdo na nejvyšší místa?

Avizovaný zářijový termín se týká asi nejvíce změn v nejvyšším vedení Českého Telecomu. Ten oficiálně stále mlčí, a své mlčení zřejmě prolomí až s faktickým nástupem nových lidí do svého čela. Média však již delší dobu spekulují o postech i jménech, a v posledních době tyto spekulace vcelku konvergují. Vezměme to ale postupně:

11. srpna vychází v týdeníku Euro interview s generálním ředitelem ČTc Berdárem. Zde jsou v jednom z dotazů zmiňovány dva posty, ale ještě nepadají konkrétní jména:

EURO: V nové řídící struktuře jsou zatím neobsazena dvě místa - pozice obchodního ředitele a ředitele pro restrukturalizaci a privatizaci. Jak daleko jste s hledáním vhodných lidí?

Odpověď je konkrétní co do stádia výběru, ale nikoli co do jmen:

BERDÁR: Výběr je v obou případech prakticky ukončen. Konkrétní jména zveřejníme na konci srpna.

Týdeník Euro se ještě ptá na to, jaký má generální ředitel k navrhovaným kandidátům vztah:

EURO: Jsou to osoby, se kterými jste někdy v minulosti spolupracoval?
BERDÁR: Jednu z nich znám velmi dobře po osobní i profesní stránce z minulých působení, druhou prozatím ne.

Konkrétní jména padají až v pátek 22.8., v rozhovoru Gabriela Berdára pro českou redakci anglického BBC, byť ne z jeho úst a on se k nim nijak nevyjadřuje. Zajímavé je, že zde už se uvažuje o třech pozicích. Jednak o pozici obchodního ředitele a ředitele pro restrukturalizaci a privatizaci:

BBC: To aby mohla pokračovat restrukturalizace firmy, tak musí být kompletní vedení. Vy jste stále ještě neoznámil muže do dalších klíčových pozic, jako je obchodní ředitel firmy, jako je ředitel pro restrukturalizaci a privatizaci. Můžete potvrdit informaci BBC, že novým obchodním ředitelem Českého Telecomu se stane Roman Stupka, který dosud působí jako náměstek pro obchod České pojišťovny?
Berdár: Tak za prvý, nebudu oznamovat muže, protože nejsme firma, která diskriminuje jakýmkoli způsobem jakékoliv pohlaví. Teď budeme oznamovat osoby a za druhý konkrétní jména neoznamujeme před tím, než ty dotyčné osoby nastoupí do naší firmy. Do té doby je to spekulace.

a dále o třetím postu, kterým je pozice ředitele marketingu:

BBC: Předpokládám správně, že stále ještě nemůžete ani oznámit nového ředitele marketingu společnosti nebo ten ještě ...
Berdár: Všechny funkce oznámíme v průběhu září …
BBC: Dobrá, tudíž stejně nemůžete a nebudete chtít ani potvrdit informaci, že novým ředitelem marketingu společnosti bude David Duroň, který dosud pracoval a pracuje jako ředitel komerční divize operátora GTS.
Berdár: Jak jsem říkal, my spekulace nepotvrzujeme. Oznámím, jak jsme to do teďka vždycky dělali. Oznámím ty lidi, až budou skutečně součástí mého týmu.

Včera se pak spekulace o obsazení všech tří postů (ředitelů pro obchod, marketing a restrukturalizaci) objevily i ve zpravodajství ČTK:

Šéf komerční divize GTS David Duroň, náměstek pro obchod a marketing České pojišťovny Roman Stupka a dřívější finanční ředitel Eurotelu Michal Heřman údajně míří do vedení Českého Telecomu. Sdělil to zdroj, který si nepřál být jmenován
Stupka se má podle zdroje stát obchodním ředitelem, Duroň by měl šéfovat marketingu a Heřman by měl být ředitelem pro restrukturalizaci a privatizaci. Duroň se k informaci nechtěl vyjádřit, reakci dalších dvou manažerů se ČTK nepodařilo získat.

S obsazením nejvyšších manažerských postů souvisí i obsazení zbývajících míst v představenstvu společnosti. To je pětičlenné a výhradně manažerské, a od červnové valné hromady je obsazeno pouze ze čtyř pětin, takto:

  • předsedou představenstva, a současně i generálním ředitelem - Gabriel Berdár
  • prvním místopředsedou představenstva je finanční ředitel a výkonný viceprezident pro korporátní služby Juraj Šedivý
  • druhým místopředsedou je výkonný viceprezident pro sítě Petr Slováček
  • členkou představenstva je dále auditorka Hana Doležalová

Podle toho, co zaznělo po valné hromadě, je post paní Doležalové v představenstvu pouze dočasný (kvůli kontinuitě), a tak by fakticky měli být do představenstva nově zvoleni dva noví lidé. Nejspíše dva z těch, kteří nastoupí na tři výše uvedené pozice ředitelů. Osobně tipuji na obchodního ředitele a ředitele pro restrukturalizaci a privatizaci.

Snižování počtu zaměstnanců

Další oblastí, kde nový generální ředitel opakovaně signalizoval významné změny, je snižování počtu zaměstnanců. Také zde se v médiích objevily určité předběžné odhady, které byly včera potvrzeny oficiální tiskovou zprávou samotného Telecomu:

ČESKÝ TELECOM SNÍŽÍ POČET ZAMĚSTNANCŮ O 1800 (25.08.2003)
Na zhruba 10 900 sníží do konce letošního roku ČESKÝ TELECOM počet svých zaměstnanců. Celkový počet pracovníků firmy tak klesne přibližně o 1800 zaměstnanců.

Restrukturalizace firmy

Výrazné změny chystá nový generální ředitel i pro vnitřní organizaci firmy, kterou chce změnit - z dosavadního divizního uspořádání na maticové. Co to znamená, naznačuje tento jeho výrok v rozhovoru pro Euro:

EURO: Jaké největší změny bude znamenat zavedení nového systému pro zaměstnance?
BERDÁR: Maticový systém řízení bude klást na lidi v Telecomu větší požadavky z hlediska osobní zodpovědnosti. To, co v minulosti bylo izolováno v divizích a řešilo se na základě jakýchsi dohod mezi jednotlivými divizemi, bude mít nyní aspekt konkrétní odpovědnosti jednotlivých lidí. Buď horizontálně, nebo po segmentech vertikálně.

Oficiálně však zatím ještě nebylo nic oznámeno. Nejzajímavější jistě bude to, jak do této "restrukturalizace" zapadne nová akvizice - Eurotel. Zůstane relativně samostatným a autonomním subjektem, nebo splyne s Telecomem a stane se jeho přímou součástí? To je zřejmě stále otevřené. Jak jsem ale naznačoval výše, vzhledem k pravomocem dozorčí rady by žádná zásadní změna v této oblasti neměla proběhnout bez explicitního souhlasu dozorčí rady, a tím i bez souhlasu státu, zastoupeného v dozorčí radě.

Změna orientace

Velmi zajímavá je změna "celkové orientace" firmy, o které nový generální ředitel hovoří prakticky při každé příležitosti od svého nástupu, v tom smyslu že Telecom dosud nebyl firmou orientovanou na zákazníka, a pod novým vedením by se takovou firmou měl stát.

Pan Berdár se k tomu pro Euro vyjádřil následovně:

EURO: Pocítí změnu uvnitř Telecomu vaši koncoví zákazníci?
BERDÁR: Do privatizace, tedy do roku 2005, se změní orientace na zákazníka. Zjednodušíme systém obsluhy klientů, samozřejmě budeme přicházet s novými produkty, posledním příkladem je ADSL, které jsme nedávno posunuli do kvalitativně a cenově jiné úrovně. Stejným způsobem budeme postupovat i do budoucna.

Obávám se, že pokud měl být příklad s ADSL míněn jako ukázka větší vstřícnosti k zákazníkům, pak to nebyl příklad nejšťastnější. Svůj názor (resp. názor platformy ZUI), jsem vyjádřil např. zde - že jde o zhoršení užitných vlastností služby. Pokud by to měl být "posun do kvalitativně a cenově jiné úrovně", pak se obávám že jde o posun směrem dolů, k horším vlastnostem a vyšší ceně. Nominální rychlost se sice zvýší, ale zapnutím agregace zase poklesne. Navíc zaúčinkují objemové limity, jejichž "přínos" nedávno ohodnotil sám trh - navýšením ceny o 200 Kč (resp. 500 Kč) měsíčně, viz zde.

Jak to hodnotíte vy?