Vyšlo na Lupě, 7.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0407001.php3

Jaký bude Invex 2003?

Bude rozdělený na tři části: INVEX BUSINESS, INVEX CLASSIC a INVEX HOME, a bude mít tři odborné dny a dva pro nejširší veřejnost. Nová část HOME bude umožňovat přímý prodej "megamarketově" široké nabídky produktů. Osídlen by už měl být i zbrusu nový pavilon F. Naopak se uvažuje o omezení doprovodného programu, který má "doznat významných změn".

Mé osobní dojmy z loňského Invexu byly poněkud rozpačité, zejména pokud jde o expoziční část, kde jsem postrádal mnoho známých a významných jmen. Naštěstí to z mého pohledu zachraňoval doprovodný program, na který jsem se v loňském roce soustředil mnohem více než na prohlížení stánků. Proto mne docela překvapilo, že organizátoři plánují pro nadcházející ročník spíše posílení expoziční části skrze její "restrukturalizaci", včetně zprovoznění nového pavilonu F, a naopak pro doprovodný program naznačují určitou redukci ("významné změny", které ale blíže nespecifikovali).

Tři části příštího Invexu

Novou koncepci Invexu představili minulé úterý na tiskové konferenci v Praze představitelé BVV. Kromě rozšíření počtu odborných dní na 3 (pondělí 6.10.2003 až středa 8.10.2002) a redukce dnů pro širokou veřejnost na pouhé 2 dny (čtvrtek 9.10. a pátek 10.10.2003) je zřejmě nejdůležitější zprávou rozdělení veletrhu na tři části. Fakticky nová je ale jen jedna z nich:

  • INVEX BUSINESS - bude "chráněnou" částí pro ty, kteří chtějí vést svá obchodní jednání v klidu a výhradně se zvanými partnery. Odehrávat se bude již tradičně v pavilonu G2 a zřejmě i v G1. Vstup bude jen na pozvánku, po předchozí registraci či při prokázání toho, že návštěvník skutečně má nějaké jednání s firmou v této části (což vlastně platilo i u předchozího ročníku). Část INVEX BUSINESS bude trvat pouze tři dny, od pondělí 6.10.2003 do středy 8.10.2003. Na nejrůznějších materiálech, směrovkách apod. bude tato část laděna žlutě. Součástí bude i služba One to One Meetings.
  • INVEX HOME - tato nově koncipovaná část bude zaměřena na spotřební elektroniku (Hi-Fi audio, video, mobilní techniku, telefony, navigaci, GPS, WiFi …), digitální techniku (domácí kino, kamery, fotoaparáty) a "drobný" hardware (periferie, grafické a zvukové karty, procesory atd.). Zahrnout pod společnou střechu (obrazně i doslova) by měla také dřívější akce jako Game Hall, DVD Hall a další multimediální aktivity. Kandidátem na umístění celé části je nově otevíraný pavilon F, ale ještě nic není jisté. Barevně je tato část laděna do zelena.
  • INVEX CLASSIC - je vlastně "to co zbývá", po osamostatnění části Business a Classic. Tedy tradiční výstavní částí, s tradičním vnitřním členěním dle oborů. Na prezentačních materiálech bude tato část laděna červeně.

U nové části INVEX HOME pořadatele počítají s přímým prodejem koncovým zákazníkům. Něco takového na Invexu již nejméně jednou bylo, ale pouze ve specializovaném pavilonu (Shopping Hall). Nyní by se mělo jednat o prodej přímo u expozic. Materiály BVV to komentují takto:

MEGAMARKET spotřební elektroniky, digitální techniky či počítačového příslušenství a k tomu bohatý doprovodný herní a soutěžní program nabídne prostřednictvím samostatné části nazvané "INVEX HOME" Mezinárodní veletrh informačních a komunikačních technologií INVEX …
Návštěvníci si v části "HOME" budou moci vybírat z "megamarketově" široké nabídky produktů, porovnávat a na vlastní kůži zkoušet vlastnosti jednotlivých výrobků. Současně si však budou moci tyto výrobky přímo na místě výhodně zakoupit s využitím případných veletržních slev.

Takže to odhadují na něco mezi Matějskou poutí a vietnamským tržištěm. Důležité bude, že mezi částmi CLASSIC a HOME nebudou žádné "ploty" ani jiné zábrany, tj. vše bude na jedno společné vstupné a bez omezení pohybu (ale snad aspoň s akustickým oddělením). Také to ale znamená, že během prvních tří dnů, kdy je Invex vyhrazen pro odbornou veřejnost a média, se ani do části HOME nedostane "širší veřejnost".

Pokud jde o vstupenky a vstupné, to by se v letošní roce nemělo významněji měnit oproti předchozímu ročníku (v odborných dnech stála vstupenka 500,- Kč, jinak 140,- Kč). Pokud jde o celkový počet návštěvníků, těch pořadatelé očekávají cca 150 000 (což je zhruba stejně jako v loňském roce, kdy jich bylo 148 018, rok předtím 150 923)

O oddělení části HOME a o její samostatné realizaci v jiném termínu, tedy vlastně ve formě samostatného veletrhu, prý v BVV neuvažují. Jedním z důvodů jsou i špatné zkušenosti z Německa, kde tamní CeBIT HOME neměl úspěch.

Jak dál s doprovodným programem?

Pro mne osobně byl na Invexu v poslední době nejzajímavější právě doprovodný program. Pořadatelé si však po skončení loňského ročníku nechali udělat průzkum mezi "123 nejvýznamnějšími potenciálními i pravidelnými vystavovateli", a jejich závěr byl poněkud odlišný:

Průzkum ukázal nutnost zpřehlednění doprovodného programu, který by podle názoru vystavovatelů měl opustit dosavadní orientaci na problémy státní správy a věnovat se více otázkám businessu.

Na úterní tiskovce se o úpravách doprovodného programu hovořilo, naznačena byla určitá jeho redukce, ale nic konkrétnějšího nezaznělo. Pouze v tiskové zprávě pořadatelů se objevila tato zmínka:

Významné změny zažije mimo jiné i doprovodný program," uvedl manažer veletrhu Invex Tomáš Uherek

Co dále ukázal průzkum?

Již zmiňovaný průzkum, který si nechali pořadatelé udělat, přinesl také následující zjištění:

  • čtyři z pěti vystavovatelů jsou se svou účastí na veletrhu spokojeni a jako svou prioritu udávají odbornost návštěvníků
  • čtyři pětiny vystavovatelů preferují prezentačně-kontraktační charakter INVEXu, čtvrtina pak dává přednost veletrhu prodejnímu a zábavnímu
  • respondenti se velkou většinou vyslovili i pro zkrácení doby trvání veletrhu
  • nejčastěji respondenti postrádali "rozdělení pavilonu podle cílových skupin". Na druhé straně se vystavovatelé přikláněli k "rozdělení pavilonů podle oborů"
  • celkově dali respondenti najevo, že sami nemají jasno o ideálním způsobu členění veletrhu a zaměření jeho pavilonů.

Na některá tato zjištění BVV zareagovalo - např. zvýšením počtu odborných dnů, či zavedením prodejní části. Stejně tak došlo i na určité rozdělení podle cílových skupin (skrze části BUSINESS, CLASSIC a HOME). Naopak názor "velké většiny" na zkrácení veletrhu vyslyšen nebyl (kromě části BUSINESS).