Vyšlo na Lupě, 6.5.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0506001.php3

T-Mobile: bez Radiomobilu a bez paušálu

Radiomobil se již definitivně přejmenoval na T-Mobile, a přišel s novou strategií vůči firemním zákazníkům. V oblasti datových služeb sice nabízí rychlejší GPRS a různé možnosti optimalizace, zmenšující objem skutečně přenášených dat - ale skutečně neomezený datový paušál nikoli. Neomezený je přenos dat pouze do konce července, v rámci promo akce.

Druhého dubna loňského roku odstartovala kampaň na přeměnu značky Paegas na T-Mobile. O tři měsíce později, 2. července 2002, značka Paegas definitivně zmizela, a místo ní se zákazníci setkávali již jen se značkou T-Mobile. Poskytovatelem služeb s touto značkou však stále byla společnost Radiomobil a.s., jejíž přejmenování zabralo podstatně více času. Skončilo až v nedávných dnech, konkrétně k 1. květnu 2003, kdy Radiomobil a.s. formálně přestal existovat, a místo něj je zde společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

Z pohledu koncových zákazníků je toto přejmenování spíše jen formalitou, zajímavější jsou změny a novinky v nabídce společnosti.

Nově na firemní zákazníky

Ještě koncem dubna se (tehdejší) Radiomobil pochlubil novinářům se statistikou, podle které má největší podíl na trhu mobilních komunikací v segmentu firem. Podle zjištění t-auditu od NFO-AISA má 40% firemních zákazníků jako svého jediného mobilního operátora právě T-Mobile, zatímco Eurotel m8 jako jediného 34% firemních zákazníků, a Oskara ještě méně (a zbývající procenta představují zákazníci kteří mají více jak jednoho mobilního operátora). K tomu je ale třeba dodat, že jde o počty podnikatelských subjektů (měřené v počtu IČO, ne v počtu SIM karet), a že T-Mobile celkem jednoznačně vede v segmentu velmi malých firem, do 5 zaměstnanců. Těch je ale podstatně více než velkých firem (ve kterých zase vede celkem jednoznačně Eurotel), takže statistiky všímající si počtu firem skutečně mohou vyznívat pro prospěch Radiomobilu (dnes již T-Mobile Czech Republic a.s.).

Statistiky ze stejného zdroje, všímající si počtu prodaných SIM karet, naopak přisuzují prvenství mezi firemními zákazníky Eurotelu: ten má na kontě 45% všech SIM karet prodaných firemním zákazníkům, zatímco T-Mobile vykazuje 41%, a zbývajících 14% připadá na Oskara.

Zajímavý byl ale kontext, ve kterém koncem dubna T-Mobile prezentoval zmíněnou statistiku s firemními zákazníky - a kterou doplnil konstatováním, že "2 z TOP 3 - Škoda Auto a Unipetrol", jsou jeho zákazníci. Šlo mu o dokreslení záměru, se kterým přichází: chce nyní více oslovit "střední část" firemního segmentu. Jak?

Nová firemní strategie T-Mobile je rozdělena podle velikosti firemního zákazníka, a míra péče a výhod je odstupňována podle výše měsíčního účtu:

  • Nejmenší firemní zákazníci, do "útraty" 5000 Kč měsíčně, získají automaticky "certifikát firemního zákazníka" (tj. nemusí uzavírat žádnou novou smlouvu). Na základě certifikátu pak mají slevu 50% na aktivace, 10% resp. 5% na mobilní telefony a příslušenství, a možnost sdružování vyúčtování a Bonus bodů pro celou firmu. Tyto výhody mají již od 1 SIM karty. Pokud mají alespoň 5 SIM karet, mohou si pořídit privátní síť a v rámci ní mít zlevněné volání.
  • Zákazníci s měsíční vyúčtováním nad 5000 Kč mohou uzavřít "Smlouvu významného zákazníka" na 2 roky (a pak mají oněch 5000,- Kč měsíčně jako "povinnou minimální konzumaci"). Za to získávají nadstandardní péči a řadu výhod, nad rámec toho co dostávají nejmenší firemní zákazníci např. odpuštění depozit na aktivace (500,- Kč) či vyhrazenou infolinku pro významné zákazníky (4644). Pokud uzavřou příslušnou smlouvu brzy, konkrétně do 30. června 2003, získají jako bonus dvojnásobek volných minut (jen v síti T-Mobile) ke svému tarifu (T80, T200 a T400) po celou dobu trvání kontraktu.
  • Zákazníci s měsíčními účty nad 30 000 Kč měsíčně mohou uzavřít "Rámcovou smlouvu klíčového zákazníka". Kontraktační podmínky, péče a další výhody pak jsou pro ně řešeny na individuální bázi.

Prezentační centra

Zajímavým doplňkem nové firemní strategie T-Mobile je zprovoznění "data showroomů". K pochopení jejich smyslu je vhodné si uvědomit, že služby mobilních sítí dnes nejsou jen o základním telefonování, ale o mnoha a mnoha dalších věcech, které již není tak úplně triviální vysvětlit tak, aby je potenciální zákazník skutečně docenil. Popisování těchto služeb v nejrůznějších letácích a brožurách je samozřejmě možné, ale praktické předvedení a možnost vlastního vyzkoušení je přeci jen o něčem jiném. A právě k tomu slouží prezentační centra, která T-Mobile nazval "data showroomy". Prvního dubna otevřel první z nich (v Praze, v budově Centrotexu), od 1.5.2003 je v provozu další v Ostravě (ul. 28. října).

Firemní zákazníci jsou do prezentačních center (data showroomů) lákáni prostřednictví aktivního telemarketingu, direct mailingem či dalšími obchodními kanály. Vyloučena však není ani účast široké veřejnosti (po předchozím objednání). Do letních měsíců zařadil T-Mobile na program svých prezentačních center 3 okruhy služeb:

  • Služby mobilní kanceláře (GPRS a GPRS Speed, Mobile Box, mobile Change. T-Mobile Information Server)
  • SMS služby (Moje Info, SMS Connect, SMS Direct, Privátní SMS brána)
  • Location Based services (Locator, Navigator, SIM Toolkit)

GPRS tarify

Když počátkem dubna představil T-Mobile svou strategii "nehlasových služeb" (podrobněji viz článek T-Mobile: zatím nic), chyběl do celkové mozaiky jeden velmi důležitý kamének: tarify datových služeb na bázi GPRS. Bylo to krátce poté, co Eurotel přišel se svým neomezeným datovým paušálem na GPRS za rovných 1000,- Kč měsíčně (viz článek Konečně Internet z paušál!), a mnoho zájemců o více i méně mobilní přístup k Internetu napjatě čekalo na reakci T-Mobile. Přijde také s neomezeným paušálem?

Odpověď přišla až teď, tedy cca po měsíci, a je záporná. T-Mobile skutečně neomezený datový paušál nenabízí. S čím přichází, a co se neomezenému paušálu přibližuje nejvíce, je tarif GPRS Business: ten za 699,- Kč měsíčně (bez DPH) zahrnuje 50 MB přenesených dat. Zájemci o neomezené mobilní "sosání" však přesto nepřijdou zkrátka, alespoň v nejbližší době: od 5.5.2003 do 31.7.2003 totiž probíhá promo akce, v rámci které není přenos dat omezen. K tomu je vhodné dodat, že změna tarifu (1x za měsíc) je zdarma, a aktivace je 0,- Kč. Takže to lze pojmout i jako možnost určitého otestování reálné využitelnosti, a to jak ze strany zákazníků, tak i ze strany operátora. Co bude dál se uvidí, třeba i T-Mobile změní názor na neomezený paušál - když na tiskovce celkem otevřeně zaznělo, že jedním z důvodů proti zavedení neomezeného paušálu na GPRS je obava z přetížení sítě. V případě Eurotelu údajně došlo až k osminásobnému nárůstu zatížení.

Podrobný popis GPRS tarifů T-Mobile najdete zde.

Čím se vyznačuje GPRS od T-Mobile?

GPRS v podání T-Mobile má některé zajímavé vlastnosti, o kterých je dobré se zmínit. Jde například o to, že T-Mobile používá (jako jediný u nás) pro GPRS přenosy kódovací schémata CS3 a CS4, což přináší zvýšení rychlostí - až na 15,5 kbps, resp. 21,4 kbps na každý využitý časový slot (pro skutečné znalce: timeslot :-). Tohoto zvýšení je ovšem dosaženo na úkor oslabení (resp. úplné absence) mechanismů zajišťujících spolehlivost přenosu, takže celkový efekt bude více závislý na konkrétních místních podmínkách, poloze v rámci buňky atd.

Zajímavostí je také to, že T-Mobile vyhrazuje "v každé BTS" jeden časový slot pro potřeby GPRS. To zvyšuje dostupnost GPRS služeb, protože jinak GSM síť přiděluje všechny dostupné časové sloty přednostně hlasovým službám, a teprve z toho co zbývá uspokojuje požadavky na datové přenosy přes GPRS. Na druhou stranu to ale není garance toho, že na každý probíhající GPRS přenos se vždy dostane alespoň jeden slot.

Další zajímavostí je optimalizace přenosových protokolů a také přenášených dat, realizovaná na vyšší úrovni, s využitím znalosti toho, o jaká data se jedná. To umožňuje podstatně efektivněji redukovat objem dat, která mají být po GPRS přenesena - což při objemově omezených tarifech šetří kapsu zákazníka a efektivně zrychluje komunikaci. Takovouto možnost nabízí služba GPRSpeed, která optimalizuje některé vlastnosti a parametry protokolu TCP pro použití v rámci GPRS, a nabízí (volitelně) možnost komprimace obrázků, stahovaných prostřednictvím protokolu HTTP (tj. v rámci brouzdání na vlnách World Wide Webu). Ještě více možností nabízí služba GPRSpeed Plus, která poskytuje dokonalejší optimalizaci protokolu TCP, a navíc umožňuje zcela zakázat stahování obrázků, animací, zvuků, appletů či videa (podle volby uživatele). Obě tyto služby jsou poskytovány zdarma.

Další optimalizaci nabízí nový produkt s názvem Mobile Office Optimizer, který již podle svého názvu nabízí optimalizaci datových přenosů zaměřenou na mobilní použití aplikace Microsoft Outlook. T-Mobile udává, že efekt této aplikačně orientované optimalizace přenosů je až desetinásobný (co do rychlosti). Mobile Office Optimizer však již není zdarma (přijde na 2900,- Kč, s možností bezplatného testování po dobu 90 dnů). Nabízí však podstatně více než jen optimalizaci datových přenosů - umožňuje snadné použití Office aplikací na cestách, včetně přístupu do firemní sítě nebo na Internet. Podrobněji na webu T-Mobile.