Vyšlo na Lupě, 3.9.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0903001.php3

ADSL: první samoinstalační balíček

Contactel včera představil řešení, umožňující uživatelům nainstalovat si ADSL vlastními silami. V prodeji by mělo být od 19. září. Ke stejnému datu by mohlo dojít i k zásadní změně v nabídce ADSL služeb na našem trhu - protože do tohoto data regulátor slíbil Contactelu vyřešit jeho spor o ADSL propojení s Telecomem.

Kolem technologie ADSL bylo v poslední době téměř ticho. Možná ale jde o příslovečné ticho před bouří, která by mohla přijít již brzy, ve druhé polovině září. Co by se mělo stát?

Od 15.9. začne Telecom fakticky nabízet novou podobu svého ADSL, s vyšší rychlostí ale s objemovými limity. Přesně o měsíc později se chystá znovu zapnout agregaci, která již jednou degradovala stávající pomalejší přípojky na úroveň dial-upu, či ještě níže. Jak to hodnotit jinak, než jako další tlak na uživatele, aby co nejdříve přešli na nové varianty?

Nicméně jen o pár dní později by mohlo být všechno jinak. Již delší dobu totiž leží u regulátora (ČTÚ) na stole spory ohledně žádostí o propojení na ADSL. Pokud by je regulátor rozhodl, a to ve prospěch alternativních operátorů žádajících o propojení, mohly by se velmi rychle objevit na trhu další nabídky ADSL služeb - realizované již na bázi "svobodné volby" alternativních operátorů, a nikoli pouze formou přeprodeje toho, co navrhl a dimenzoval Telecom.

Právě Contactel přitom včera na své tiskovce uvedl, že podle sdělení regulátora by mělo dojít k vyřešení jeho sporu o ADSL propojení s ČTc nejpozději do 19.9.2003 (tři měsíce od zahájení příslušného správního řízení). Ostatní žádosti o propojení, které má regulátor na stole, jsou nejspíše termínovány poněkud odlišně, ale to nemusí být až tak podstatné. Regulátor (podle mého názoru) těžko rozhodne pouze jednu konkrétní kauzu, ať už kteréhokoli alternativního operátora, a další stejné kauzy až s určitým časovým odstupem. Za mnohem pravděpodobnější považuji to, že rozhodne "obecně", vydáním obecného rozhodnutí k problematice ADSL propojení, a následně individuálně vypořádá jednotlivé spory. Takže jasněji by mělo být ihned po vydání obecného rozhodnutí. To by, vzhledem ke včerejším informacím od Contactelu, mělo přijít nejpozději k 19.9.2003.

Malou předzvěstí toho, jak by ADSL přes propojení mohlo vypadat, byla zmínka o agregaci: Contactel prý ve své žádosti o ADSL propojení požaduje poměr agregace (na rozhraní mezi operátory) 1:5. Pokud by to takto bylo skutečně realizováno, mohl by následně poskytovat svým koncovým zákazníkům různě odstupňované varianty ADSL připojení, s touto či vyšší agregací (samozřejmě i s odstupňovanou cenou).

Zajímavou shodou okolností je, že nejpozději ke stejnému termínu,19.9.2003, by měl Český Telecom předložit také svou referenční nabídku zpřístupnění (v návaznosti na účinnost novely telekomunikačního zákona o zpřístupnění místní smyčky, viz článek "Jak pokračuje zpřístupnění?" ). Takže datum 19.9.2003 má šanci zapsat se do novodobé historie našich telekomunikací.

Samoinstalační balíček

Contactel včera představil také první "samoinstalační balíček ADSL". Jde o soupravu, kterou si uživatel bude moci zakoupit jako běžný "krabicový produkt" (prodávat se má v řetězcích DatArt, ElectroCity a Hypernova, v internetovém obchodě @Mall, a také na dobírku od samotného Contactelu), za 2790,- Kč.

Ještě dříve, než si jej zájemce zakoupí, měl by se informovat o tom, zda ADSL vůbec lze na jeho telefonní lince zřídit. Fakticky jde o stejný dotaz, jakým si dosud lidé zjišťují dostupnost ADSL pomocí nejrůznějších formulářů, zde však zřejmě bude nutný dotaz pomocí SMS, na tel. 777 199 569, ve tvaru "ADSL telefonní číslo" (kvůli eventuelnímu pozdějšímu vrácení, viz dále).

Když si zákazník přinese zakoupený balíček odnese domů, najde v něm:

  • ADSL modem (Siemens Santis ADSL 15, pro analogovou linku, resp. 150 pro ISDN linku), se zabudovaným firewallem a routerem, ale pouze s jedním ethernetovým LAN portem
  • splitter ("rozbočovač")
  • síťový napáječ pro ADSL modem
  • propojovací kabely
  • smlouvu s Contactelem
  • instalační CD
  • antivir AVG

ADSL modem Siemens Santis

Vlastní "samoinstalace" pak spočívá v tom, že uživatel vypojí svůj telefonní přístroj ze standardní telefonní zásuvky a připojí ho ke splitteru. Ten pak z druhé strany propojí, dodaným kabelem, s uvolněnou telefonní zásuvkou. Ke splitteru pak uživatel připojí, dalším dodaným propojovacím kabelem, také samotný ADSL modem. Z "druhé strany" ADSL modemu pak již "čouhá" ethernetové rozhraní (1x RJ 45 pro 10Base-T), ke kterému již lze připojit (dodaným kabelem) ethernetovou kartu koncového počítače, nebo uplinkový port nějakého rozbočovače (tzv- hub-u) či přepínače (switch-e) apod.

Dále musí zákazník vyplnit přiloženou smlouvu s Contactelem. V ní si také volí, jakou variantu ADSL přípojky chce. Prostřednictvím stejné smlouvy si může (ale nemusí) přiobjednat také službu Contactel DUO (hlasové služby na bázi volby operátora). Současný odběr obou služeb je totiž cenové zvýhodněný. Po vyplnění uživatel smlouvu odešle Contactelu, který by se již měl postarat o vše, co zbývá, včetně faktického zprovoznění ADSL přípojky.

Pokud vše probíhá bez problémů, může přípojka fungovat třeba již během 10 dnů. Pokud se zákazník dostane do problémů při instalaci, může si nějak pomoci sám (nebo si zavolat někoho známého apod.). Dále může využít placenou help-line zákaznického centra Contactelu, na lince 900 17 55 55 (zpoplatněnou částkou 17,- Kč za minutu).

Problém se ovšem může ukázat i v tom, že na dané telefonní lince ADSL nejde zřídit, ačkoli prvotní ověření dostupnosti bylo kladné. V takovém případě může zákazník balíček vrátit, a od Contactelu dostane zpět své peníze. Podmínkou ale zřejmě je výše popisované ověření přes SMS službu Contactelu.