Vyšlo na Lupě, 16.9.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0916001.php3

Nové ADSL startuje

Telecom již od včerejška nabízí možnost přechodu na rychlejší varianty ADSL, ale konkrétní podmínky jednotliví poskytovatelé zveřejňují jen postupně. IOL vydal nové Všeobecné podmínky poskytování ADSL a zpřístupnil migrační formulář. Nextra se přidala ke GTS a nebude zpoplatňovat data přenesená nad limit. Složitější to bude s odkoupením ADSL modemu.

Včerejší den, 15. září 2003, byl prvním dnem "zrychleného ADSL". Uživatelé ADSL služeb jistě již dříve pochopili, že nejde o žádné automatické zvýšení rychlosti jejich stávajících přípojek, ale o možnost přechodu ze stávajících variant na varianty nové. Podmínky tohoto přechodu (pro koncové zákazníky) krystalizují teprve postupně, s tím jak jednotliví poskytovatelé uzavírají nové smlouvy s Telecomem a zveřejňují své nové podmínky pro koncové zákazníky.

IOL už má migrační formulář
Ke včerejšímu datu, tj. k 15. září, Telecom vydal nové Všeobecné podmínky pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb xDSL, které týkají služeb pro koncové zákazníky, poskytované jeho dceřinným Internetem OnLine. Současně s tím IOL na svém webu připravil "migrační formulář", skrze který mohou jeho zákazníci žádat o přechod na nové verze ADSL služeb.

Mateřský Telecom včera také vydal tiskovou zprávu, ve které uvedl že:

Od dnešního dne, 15.září 2003, nabízí ČESKÝ TELECOM svým koncovým zákazníkům zvýšení maximální rychlosti služeb IOL Broadband až na trojnásobek, a to bez jakékoliv změny cenových podmínek.

To nepovažuji za příliš korektní formulaci. Copak zavedení datových limitů a požadavek na explicitní placení za nadlimitní data nepředstavují vůbec žádnou změnu cenových podmínek? Na druhou stranu se Telecom již poučil z dopadů agregace a o rychlosti u ADSL přípojek hovoří jen jako o "maximálních rychlostech"

Maximálně dosahovaná přenosová rychlost u základní varianty služby IOL Broadband se zvýší ze současných 192/64 na 512/128, u rychlejší varianty z 320/128 na 1024/256 (vše v kb/s)
Také Nextra to bere na sebe
V průběhu včerejšího dne se nechala slyšet také Nextra, že obdobně jako GTS bude nadlimitní data platit za své zákazníky:
Nově uváděné služby na bázi ADSL jsou i nadále poskytovány bez omezení datového přenosu, navíc dochází ke zvýšení maximální přenosové rychlosti z dosavadních 192/64 kb/s na 512/128 kb/s a z 320/128 kb/s na 1024/256 kb/s. Ceny přípojek NEXTRA ADSLink Basic ovšem zůstávají i po zvýšení přenosové rychlosti nezměněny.

V tiskové zprávě Nextry , na rozdíl od obdobné zprávy GTS, není žádná zmínka o eventuelním časovém omezení takovéhoto řešení.

Důležité budou také konkrétní podmínky přechodu stávajících uživatelů na nové verze (rychlejší ale s limitem). Z tiskové zprávy Nextry by se mohlo zdát, že na nové verze budou převedeni automaticky, ale není tomu tak. V průběhu dneška (úterý 16.9.) by zákazníci Nextry měli dostat dopis s následujícím textem:

Na webové stránce http://adsl.nextra.cz/, je k dispozici Dodatek ke smlouvě, na základě kterého můžete požádat o migraci. Podmínkou realizace migrace je platná Smlouva na službu Basic a uhrazené veškeré platby. V rámci migrace není možné měnit koncové zařízení (modem). V případě zájmu zašlete prosím Vámi vyplněný a podepsaný Dodatek poštou na adresu sídla společnosti.

Podobně u GTS, které chce také v nejbližších dnech rozesílat svým zákazníkům informační dopis o možnostech převedení na novou variantu služby ADSL případně na změnu varianty. Pokud uživatel nezareaguje,

bude nejpozději do konce roku automaticky a bezplatně převeden na rychlejší variantu služby ADSL.
Kdo již nabízí nové varianty?
Podle toho, co se mi k uzávěrce tohoto článku podařilo zjistit, s nabídkou nových podob ADSL již přišli tito poskytovatelé (byť s různou dostupností konkrétních podmínek pro přechod na nové varianty):
  • GTS a Nextra: vůbec nezpoplatní data nad limit ani nezvýší ceny
  • Český Bezdrát: nezpoplatní data nad limit ale zvýší cenu
  • IPEX: data nad limit zpoplatní po menších kvantech
  • SkyNet: zavádí navíc služby s vyšším limitem a vyšší cenou
  • IOL, PEMAC Systems: explicitně zpoplatní všechna nadlimitní data, po celých 10 GB

Aktuální výčet toho, kdo již nabízí nové verze a v jaké podobě, se snažím udržovat na svých stránkách věnovaných ADSL v ČR.

Jak to bude s modemy?

Ve sdělení, které bude rozesílat Nextra, je zajímavá věta

V rámci migrace není možné měnit koncové zařízení (modem).

To koresponduje s tím, co uvádí Telecom na svých WWW stránkách věnovaných ADSL:

Je důležité, že operaci přechodu na nové služby ADSL není možné kombinovat s žádnou operací týkající se modemu.

Jak to tedy udělat, pokud máte modem "v pronájmu", chcete jej jednorázově odkoupit a už za něj dále neplatit žádné nájemné? Na to dávají stránky Telecomu následující odpověď, která se bezprostředně týká zákazníků IOLu, ale nejspíše bude platit obdobně i pro zákazníky ostatních providerů (vzhledem k tomu, že vše vychází z podmínek nové velkoobchodní nabídky):

Proto, abyste mohli požádat o odkup nebo vrácení koncového zařízení, musíte nejdříve požádat o změnu na jednu z nových služeb poskytovaných od 15.9.2003 a teprve následně v rámci druhého kroku požádat o odkup nebo vrácení pronajatého modemu. Tento případ platí i pro služby Profi, kdy nežádáte o změnu rychlosti, a to z důvodu nutnosti poskytování služby podle nových Všeobecných podmínek, které umožňují jinou formu vlastnictví koncových zařízení než pronájem.

V případě, že máte ADSL zřízeno "nad ISDN linkou", je postup ještě komplikovanější, kvůli tomu že je nejprve nutné změnit "vlastnické poměry na rozhraní":

  • Nejdříve musíte provést změnu služby euroISDN2 na službu euroISDN2 s rozhraním U.
  • Následně požádat o přechod na nový typ služeb ADSL nabízených od 15.9.2003.
  • A v třetím kroku si můžete požádat o změnu vlastnictví koncového zařízení.

Změna vlastnictví ADSL modemu u již existujících přípojek tedy nebude až tak snadná. To, že bude podmíněna přechodem na novou verzi ADSL, je dalším omezením a formou tlaku na uživatele, aby ze stávajících variant přešli na sice rychlejší, ale objemově limitované verze. Rozhodující ale samozřejmě budou až konkrétní podmínky pro změnu vlastnictví modemu, které zveřejní jednotliví poskytovatelé ADSL služeb. Dosud tak nikdo (podle mých informací) ještě neučinil.

Nejjednodušší to proto budou mít ti, kteří si svou ADSL přípojku budou teprve zřizovat - stačí jim zvolit si samoinstalační balíček. Ten zatím představil jen Contactel, ale ve své včerejší tiskové zprávě jej ohlásil i Český Telecom.