Vyšlo na Lupě, 4.3.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0304001.php3

Jaké je ADSL od Nextry?

Je nabízené pod názvem NEXTRA ADSLink, nejlacinější přípojka vychází na 1583,- Kč včetně DPH a modemu. Všechny varianty mají již v ceně pevnou (veřejnou) IP adresu a doménu 3. úrovně, vyšší varianty správu domény 2. úrovně. Do června se u Nextry neplatí zřizovací poplatek. Vše lze sjednat on-line.

Včera představila svou nabídku "širokopásmového přístupu k Internetu prostřednictvím technologie ADSL" společnost Nextra. Její nová služba zapadá i svým názvem do širšího portfolia širokopásmových služeb:

 • NEXTRA AIRlink - bezdrátový přístup k Internetu v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz
 • NEXTRA NEXTLink - bezdrátový přístup k Internetu v licenčním pásmu 26 GHz (sítě FWA)
 • NEXTRA ADSLink - právě uváděný "širokopásmový přístup k Internetu prostřednictvím technologie ADSL".

Jak tedy nová služba ADSLink vypadá?

Neliší se principiálně, a ani nemůže lišit, od nabídky ostatních subjektů. Ostatně, zástupci Nextry sami konstatovali, že jde spíše o "přeprodej" služby, z rozhodující části nadefinované Telecomem v jeho velkoobchodní nabídce. Takže ani Nextra nemůže nabízet ani odlišné rychlostní varianty, ani jiné poměry agregace (overbookingu) či použití NAT-u atd..

Jistou zajímavou "filosofickou" odlišností je alespoň pojmenování obou hlavních variant služby. Zatímco Telecom i jeho IOL označují "vyšší" variantu jako "PROFI", Nextra stejnou variantu pojmenovala "STANDARD". V diskusi pak zaznělo, že Nextra doufá v dojednání další varianty, která by již nabídla providerem zvolený poměr overbookingu a další parametry (a nejspíše si již zasloužila označení "Profi"). Dvě dnes nabízené varianty tedy Nextra označuje jako:

 • NEXTRA ADSLink Basic (tj. overbooking 1:50, povinný NAT 1:1, povinné přihlašování přes dashboard, 2 rychlostní varianty)
 • NEXTRA ADSLink Standard (tj. overbooking 1:20, bez NAT-u, bez přihlašování přes dashboard, 3 rychlostní varianty)

Jaké jsou ceny?

Průběžné měsíční ceny, s kterými NEXTRA přichází, jsou následující (vše bez DPH ve výši 5% a bez ADSL modemu):

 • Basic, 192/64 kbps: 1333,- Kč
 • Basic, 320/128 kbps: 2333,- Kč
 • Standard: 256/64 kbps: 3333,- Kč
 • Standard: 512/128 kbps: 5933,- Kč
 • Standard: 1024/256 kbps: 11333,- Kč

Pokud jde o ceny modemů, zde Nextra také pouze kopíruje ceny z velkoobchodního ceníku Telecomu (bez DPH 22%):

 • Pronájem modemu typu HOME: 150,- Kč měsíčně
 • Pronájem modemu typu PRO: 500,- Kč měsíčně

Pokud se tedy sečtou průběžné měsíční náklady u nejlacinější (a nejpomalejší) přípojky, vychází 1333 * 1,05 + 150 * 1,22 = 1583,- Kč. To se dá poměrně snadno srovnat s ostatními nabídkami:

Jak je z tohoto výčtu patrné, ceny se liší jen minimálně - a jak by také ne, když jsou v rozhodující míře určeny cenami vstupů, tedy velkoobchodní nabídkou Českého Telecomu. V čem se tedy jednotliví poskytovatelé mohou lišit, jsou již jen konkrétní podmínky placení za poskytnuté služby, různé "promo" akce, a nejvíce asi "další přidané služby". Vezměme to popořadě.

Způsob placení a délka úvazku

U Nextry se platí měsíčně pozadu a výpovědní lhůta je 3 měsíce. V případě Internetu OnLine by to mělo být stejné. Zajímavé je to u IPEXu, který poměrně výrazně slevuje v případě měsíční platby dopředu. Jeho výpovědní lhůta je navíc pouhý 1 měsíc. U SkyNetu nemám oficiální informaci, neoficiálně (podle příspěvků v diskusi zde na Lupě) je výpovědní lhůta 2 měsíce (ale smlouvu lze vypovědět za 6 měsíců).

Zřizovací poplatky a promo akce

Nextra má jednorázové zřizovací poplatky odstupňované podle základních variant (bez DPH 5%):

 • NEXTRA ADSLink Basic: 1600 Kč
 • NEXTRA ADSLink STANDARD: 4900 Kč

Pokud si ale u Nextry závazně objednáte nejpozději do 1. června 2003, bude vám zřizovací poplatek v plné výši odpuštěn (tj. za zřízení nebudete platit nic)!

U Skynetu dostanete v rámci promo akcí roční předplatné časopisů Computer nebo Mobility (pokud si objednáte do 30. dubna). U IOL a IPEXu jsem žádné promo akce nezaznamenal.

IP adresy

Zajímavá je situace s IP adresami. Internet On Line hodlá přidělovat zákazníkům veřejné IP adresy dynamickým způsobem, přičemž v podmínkách jejich služeb je uvedeno že pevnou IP adresu si lze pořídit pouze k variantě Profi. Kolik si za to hodlá ČTc/IOL účtovat, se mi dosud nepodařilo zjistit (ani v podrobném ceníku ani na tiskovce, kde odpověď zněla "několik set" - míněno měsíčně).

V případě SkyNetu stačí nahlédnout do ceníku: u verzí HOME a BUSINESS přijde pevná (veřejná) IP adresa shodně na 199,- Kč měsíčně. U IPEXu přijde pevná IP adresa na 100,- Kč měsíčně u přípojek s rychlostí 192/64 a 320/128 kbps, u ostatních je v ceně.

U Nextry je pevná IP adresa v ceně u všech variant.

Prostor pro maily a WWW

K základní konektivitě do Internetu poskytovatelé vesměs přidávají i určitý prostor pro mailové zprávy a pro umístění WWW stránek.

IPEX dává u základní varianty (rychlosti 192/64 a 320/128 kbps) v ceně 1 emailovou schránku o velikosti 25 MB se 3 aliasy, a u druhé varianty (ostatní rychlosti) dává těchto mailových schránek až 30 (!!), a k tomu v ceně i 20 MB pro WWW stránky. SkyNet dává ke každé přípojce mailovou schránku velikosti 20 MB s 5 aliasy, a dále 10 MB pro WWW stránky. IOL dává schránku s 30 MB (také s 5 aliasy), a 30 MB pro WWW stránky.

V případě Nextry dostane zákazník 1 poštovní schránku u verze BASIC (resp. 5 schránek u verze STANDARD) a prostor pro WWW stránky 50 MB, s tím že aliasy si vytváří sám, skrze on-line systém pro správu svého účtu, snad bez omezení.

Další

Zajímavým doplňkem služeb NEXTRA ADSLink je automatické zřízení domény 3. úrovně (pod doménami jako adslink.cz či nextradsl.cz), pro WWW stránky a případně i email zákazníka. Varianta NEXTRA ADSLink STANDARD má v ceně i správu domény 2. úrovně (zahrnující provoz primárního i sekundárního nameserveru). Například u SkyNetu přijde vedení DNS na 69,- Kč měsíčně.

NEXTRA včera také uvedla, že k síti Telecomu je pro potřeby poskytování služeb na bázi ADSL připojena dvěma plně redundantními přípojkami po 100 Mbps. Obě vedou do její sítě, která má propojení 2x 1 Gbps do NIXu a 2x 155 Mbps do zahraničí (skrze páteřní síť Nextbone). Jako výhodu uvádí Nextra i to, že její síť "není zatížena free dial-up službami".

Zájemcům o své služby na bázi ADSL nabízí "plně automatický webový systém registrace a iniciace služby na adrese http://adsl.nextra.cz bez nutnosti osobní návštěvy pobočky nebo obchodního centra". Pokud jde o termín zprovoznění služby, zde by mělo jít maximálně o 25 dní, v praxi spíše méně. To ale fakticky zálěží hlavně na Telecomu