Vyšlo na Lupě, 12.9.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0912001.php3

Jak nabízet nové ADSL?

Pondělí 15. září, kdy mají být spuštěny nové varianty ADSL, již doslova klepe na dveře. Existence objemových limitů, zavedených Telecomem, nutí internetové providery vymýšlet různé strategie toho, jak zmírnit dopady těchto limitů na jejich vlastní zákazníky. Jak vypadají jednotlivé strategie a v čem se liší?

Pondělí 15. září je dnem, na který Český Telecom naplánoval spuštění nových variant ADSL. Těm také on sám, coby "všemocný vládce nad českým ADSL", jednoznačně určil jejich základní podobu a hlavní parametry včetně základu ceny (skrze svou velkoobchodní nabídku, na bázi přístupu). Pro čtenáře Lupy snad není třeba podrobněji rozvádět, že tyto změněné podmínky obnáší (u původních verzí HOME):

  • zvýšení nominální rychlosti ze 192 na 512 kbps, resp. z 512 na 1024 kbps
  • zavedení objemových limitů 10 GB, resp. 20 GB, a explicitní zpoplatnění dat přenesených navíc ("velkoobchodní" částkou 300,- Kč za každých, byť jen započatých 10 GB).

Jak jsem již psal v jednom z předchozích článků ("ADSL: kdo by měl být zlý"), považuji zavedení objemových limitů na straně Telecomu za koncepční chybu. Jde sice o řešení objektivně existujícího problému s přetěžováním linek notorickými stahovači, ale je aplikováno na špatném místě. Tento problém by měli řešit, stejně jako jinde ve světě, ti kteří poskytují službu koncovému zákazníkovi. Tedy internetoví provideři (ISP), a nikoli jejich subdodavatel (Telecom).

Koncepčně správné by bylo, aby existující probléms přetěžováním řešili, formou eventuelních omezení, právě internetoví provideři. Tedy aby "zlí" byli oni, a mohli soutěžit o zákazníka i v tom, kdo na něj bude "méně zlý". U nás je to ale celé postavené na hlavu: "zlý" je Telecom, který uplatňuje konkrétní restrikce a tím vlastně řeší cizí problém (problém providerů). Za to také právem sklízí negativní ovace. Naproti tomu provideři se nyní předhání v tom, kdo z nich bude na zákazníka nejvíce "hodný", a co nejvíce eliminuje dopady toho, co jednostranně "upekl" Telecom.

Dnes, prakticky v předvečer 15. září, se už rýsují základní varianty toho, jak jednotliví provideři reagují, jak a jak moc se snaží "být hodní". Naznačme si jednotlivé strategie.

Vezmeme to na sebe
Asi nejvíce "hodná" je strategie, kdy provider úplně odstíní svého zákazníka od restrikcí, zavedených Telecomem. Tedy když zachová cenu i možnost přenosu neomezeného přenosu dat - a pokud pak zákazník překročí "velkoobchodní" limit, provider zaplatí nadlimitní data ze svého.

Tuto strategii si zatím zvolil pouze GTS, který je naším největším alternativním operátorem, a tak si zřejmě může nejvíce dovolit jít do eventuelního rizika. Navíc jeho koncové ceny za ADSL patří k těm vyšším, což jistě také hraje svou roli. Ovšem ani GTS si nezvolilo tuto variantu jako trvalou, ale zatím jen do konce roku, s tím že dál s uvidí. Jak jsem již citoval ve včerejším článku,

"Koncem roku chceme problém tarifikace dat znovu otevřít," řekl Tomáš Budník, ředitel Komerční divize GTS. "Pokud se náš model ukáže ekonomicky životaschopný, nebudou zákazníci GTS omezeni ani nadále. A to i přes zpoplatnění dat ze strany Českého Telecomu," dodal Budník.
Připlaťte si na naše riziko
Další zajímavou strategií je ta, kterou zvolila společnost Český Bezdrát. Ta také ponechala koncovým uživatelům neomezený objem přenesených dat, tj. vzala na sebe riziko že bude muset ze svého zaplatit data přenesená nad objemový limit, ale za toto riziko si naúčtovala určitý příplatek: původní ceny zvýšila o 200,- Kč (u přípojky s novou rychlosti 512 kbps), resp. o 500,- Kč (u přípojky s novou rychlostí 1024 kbps).

Plaťte po menších kvantech
Další "hodnou" strategií je taková, při které provider sice zpoplatňuje svého koncového zákazníka za data přenesená nad limit, ale po menších kvantech. Když zákazník například přečerpá limit 10 GB jen o 100 MB, měl by správně zaplatit za celých (započatých) 10 GB - ale zde zaplatí jen část, například jen čtvrtinu. Právě tuto strategii již dříve ohlásil IPEX, který s ní nyní také skutečně přichází: základní cena s limitem 10 GB, resp. 20 GB zůstává beze změny, a za každých započatých 2,5 GB koncový zákazník zaplatí navíc rovnou stovku (bez DPH).

Předplatné je lacinější
Ještě další možnou strategií, jak se vyrovnat s existencí objemového limitu, je nabídnout uživateli ať si na určitý objem dat připlácí pravidelně a dopředu, v rámci základní ceny. Aby to mělo smysl, musí být zvýšení měsíční paušální ceny menší než cena dat, zpoplatňovaných až ex-post, při jejich skutečném vyčerpání.

Takovouto strategii zvolil Skynet: verze 512/128 kbps s limitem 10 GB stojí stejně, jako původní přípojka 192/64 kbps bez limitu. Stejně rychlá přípojka s limitem 20 GB pak přijde měsíčně o 300,- Kč dráže. Podobně pro přípojku 1024/256 kbps, s limitem 20 GB, která stojí stejně jako původní přípojka 320/128 kbps, zatímco stejná přípojka s limitem 30 GB přijde opět každý měsíc o 300,- Kč dráže. Jinými slovy: předplatné 10 GB navíc, povinně zahrnuté do měsíční paušální ceny, přijde na 300,- Kč. Pokud uživatel přečerpá objemový limit, lhostejno zda 10 GB, 20 GB nebo 30 GB, zaplatí (ex-post) za každých započatých 10 GB již částku 399,- Kč.

Věrná kopie
Za samostatnou strategii je třeba považovat i situaci, kdy provider nemění podmínky velkoobchodní nabídky, a pouze je přenáší (kopíruje) na zákazníka. Tedy když mu nabízí obě přípojky se základním limitem (512/128 kbps s limitem 10 GB, a 1024/256 kbps s limitem 20 GB), a samostatně zpoplatňuje každých dalších, byť jen započatých 10 GB.

Takovouto strategii zvolil například Internet OnLine, patřící samotnému Telecomu. Za každých, byť jen započatých 10 GB nad limit si účtuje 399,- Kč.

Končíme
Specifickou variantou je i reakce, se kterou přišla společnost Tele2 (viz včerejší článek "ADSL vs. kabelový Karneval"). Ta nové varianty ADSL nebude nabízet vůbec, a s poskytováním ADSL služeb skončila úplně, s poukazem na jejich nízkou kvalitu a snižující se výhodnost pro uživatele.

Počkáme
Dalším možným přístupem k nastálé situaci je prozatím nic neměnit, tj. ponechat v nabídce jen dosavadní varianty (které bude Telecom zřizovat ještě do konce října), a nové varianty ještě nenabízet. Pro tuto variantu se zřejmě rozhodl Contactel, který čeká na termín 19. září - do kdy mu regulátor slíbil rozhodnout jeho spor o propojení na ADSL. Včera k tomu Contactel vydal tiskovou zprávu, ve které svá očekávání k 19. září znovu zopakoval:
Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, věří v obrat vývoje na trhu ADSL, tedy služeb širokopásmového přístupu k internetu. Nepříznivou situaci by mělo změnit rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, který prodloužil lhůtu pro vydání správního rozhodnutí ve správním řízení do 19. září 2003.

Na tiskové zprávě Contactelu je zajímavé i to, že se vyjadřuje ke strategii "Končíme" (byť Tele2 explicitně nezmiňuje):

Špatná technická úroveň a funkčnost služby v nepoměru k vysokým cenám je dostatečně známá. Plně v logice se stavem věci pak klesá počet nových zájemců o zřízení širokopásmového přístupu. Posledním důkazem nepříznivého stavu v oblasti ADSL je rozhodnutí jednoho z poskytovatelů zastavit nabízení této služby zejména z důvodu její "velmi nízké kvality".
"Contactel na jednu stranu plně chápe důvody, které tohoto poskytovatele vedly k zastavení nabídky ADSL. Nenabízet jej však není řešení. Zákazník má nepochybně právo vybírat si z různých nabídek ADSL v kvalitě odpovídající současným evropským standardům, a to za rozumné ceny," říká Michal Čupa, generální ředitel Contactelu. "Proto jsme v červnu letošního roku požádali regulátora o nastolení propojovacího režimu pro ADSL obdobně jako v jiných oblastech telekomunikačního trhu. Chceme věřit, že ČTÚ svým rozhodnutím zvrátí nepříznivé trendy poslední doby a přinese tak ADSL blíže k zákazníkům."