Vyšlo na Lupě, 19.6.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0619001.php3

ADSL: zrychlení ze 192 na 64?

Nová podoba ADSL služeb, slíbená Českým Telecomem, začíná nabírat jasnějších kontur. U variant Basic by měl konečně zmizet dashboard i NAT, a uvolněn by měl být i trh s koncovými zařízeními (ADSL modemy). Objevit by se mohly i samoinstalační balíčky. Ovšem s avizovaným zrychlením to vypadá jako špatný vtip: bude datový limit, a po jeho vyčerpání ADSL zpomalí na 64 kbps.

Vzpomínáte si ještě, jak před časem náš regulátor porovnal ceny ADSL v ČR a v zahraničí, a vyšlo mu že u nás dostáváme "za hodně peněz málo muziky"? Následoval důrazný apel od ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, aby se

do léta situace změnila, v tom smyslu že se změní buďto cenové podmínky, nebo se změní kvalita nabízené služby, a to zásadním způsobem

Telecom vcelku promptně zareagoval příslibem zvýšení rychlosti:

Na dnešní tiskové konferenci uvedl výkonný ředitel pro řízení produktů Českého Telecomu Miloš Mastník, že v průběhu letošního léta představí ČTc nové služby založené na technologii ADSL s rychlostí připojení již od 512/128 kbps.

Navíc s přípodotkem že nejde o reakci na ministra Mlynáře, ale o dlouhodobý záměr samotného Telecomu (viz ČTK):

Podle Mastníka firma záměr zvýšit rychlost základní nabídky během roku oznámila již při zavádění služby v únoru a nesouvisí s výzvou ministra informatiky Vladimíra Mlynáře z minulého týdne.

Jaká by mohla být realita?

Příslib Telecomu zvýšit rychlost ADSL nyní začíná nabírat zřetelnější kontury. Děje se tak na půdě stále ještě probíhajícího Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, kde již mnoho měsíců (od loňského října) jednají tři zúčastněné strany (Telecom, alternativní operátoři a platforma ZUI, zástupci uživatelů Internetu), pod patronací regulátora a APVTS. Na tomto fóru padla řada návrhů, z nichž některé zase hned zapadly, zatímco jiné se zkoumaly podrobněji. Velmi nedávno (10.6.2003) však Telecom přišel s vlastním návrhem, který jakoby stavěl zcela na zelené louce a téměř nenavazoval na nic, co se za dlouhé měsíce na fóru projednávalo. Jde o návrh poměrně komplexní, zahrnující jak dial-up, tak i ISDN a v neposlední řadě i ADSL. Samozřejmě je to návrh jedné strany, koncipovaný z jejího pohledu, který se nemusí shodovat s pohledy, požadavky a zájmy ostatních stran. Za platformu ZUI (Zástupci uživatelů Internetu) mohu konstatovat, že se zásadně rozchází jak s našimi požadavky, tak i s tím, jak jsme interpretovali přísliby samotného Telecomu ohledně zvyšování rychlosti ADSL - natolik, že považujeme za potřebné seznámit s podstatou těchto návrhů veřejnost. Jde totiž stále jen o návrhy, a reakce veřejnosti může výrazně ovlivnit to, zda je Telecom dokáže prosadit či nikoli. O co tedy jde?

Zásadní změny v oblasti ADSL se mají týkat verze Basic (podle velkoobchodní nabídky Telecomu), tj. přípojek o rychlosti 192/64 kbps a 320/128 kbps. Jejich rychlost Telecom skutečně chce zvýšit, a to ze 192/64 na 512/128 kbps, a ze 320/128 na 1024/256 kbps. Ceny by se přitom neměly měnit.

Navíc má zmizet problémový dashboard, a odstraněn má být i zbytečný NAT (překlad IP adres, Network Address Translation). U všech verzí přípojek poskytována pevná (statická) IP adresa. Uvolněn také bude trh s koncovými zařízeními - což znamená, že jednotliví poskytovatelé budou moci nabízet zákazníkům i jiné ADSL modemy a další zařízení (např. kombinace ADSL modemů a router), za ekonomických podmínek které si určí sami poskytovatelé. Na řadu by měly přijít také tzv. samoinstalační balíčky (tj. soupravy se zařízením a návodem, podle kterého by si zákazník sám zřídil své připojení a nepotřeboval by k tomu technika).

Potud tedy samé dobré zprávy. Kde je ale druhá strana mince?

Současně se zvýšením rychlosti u dosavadních přípojek 192/64 a 320/128 kbps, které zrychlí na 512/128 a 1024/256 kbps, Telecom plánuje zavedení objemového limitu na přenesená data. Ten by měl být odstupňovaný podle druhu přípojky: dosavadní přípojka 192/64, zrychlená na 512/128 kbps, bude mít limit 10 GB dat, zatímco dosavadní přípojka 320/128 kbps, zrychlená na 1024/256 kbps, bude mít limit 20 GB. Zda jde o limit na přenos dat, počítaný jen v jednom směru nebo i v obou, není v tuto chvíli jasné, ale nejspíše to není moc důležité - určitě se týká downstreamu, který bude nutně výrazně převyšovat nad upstreamem.

Co se ale stane poté, kdy uživatel vyčerpá uvedený datový limit?

Podle odpovědí Telecomu na upřesňující otázky ZUI by to mělo být tak, že uživatel si buďto připlatí (přikoupí další objem dat), nebo mu přenosová rychlost klesne na 64 kbps.

Šikovné, že. Úkol "zvýšit rychlost" by jistě byl prezentován jako splněný, skokem ze 192 na 512 kbps. Následný pád rychlosti na 64 kbps, po vyčerpání datového limitu, by už různá srovnání a přehledy nejspíše ani nezaznamenaly. Navíc nejde ani o přípojku s omezeným objemem přenesených dat, protože i po vyčerpání datového limitu funguje dál - byť rychlostí blížící se (shora) rychlosti dial-upu. Takže "statisticky" bychom si asi polepšili - ale praktický efekt pro uživatele si dovolím hodnotit jako přesně opačný. Navíc by se tím posílil tlak na uživatele, aby si pořizovali "vyšší" (ale také adekvátně dražší) přípojky, dnes na hodnotách 256/64 kbps, 512/128 kbps a 1024/256 kbps. Těch by se žádné změny neměly týkat - ani datový limit, ani žádné zpomalování, ale zřejmě ani žádné zlevňování.

Pokud jde o praktický postup, ten si Telecom představuje tak, že by od určitého data přestal nabízet stávající přípojky 192/64 kbps a 320/128 kbps, a nabízel by pouze jejich nové varianty (zrychlené 512/128 a 1024/256, s datovým limitem a "pádem na ústa" - pardon, s poklesem rychlosti na 64 kbps), za stejnou cenu. Stávajícím vlastníkům přípojek 192/64 kbps a 320/128 kbps by provedl změnu na novou verzi pouze s jejich souhlasem (tj. bez něj by zřejmě zůstaly v dosavadní podobě).

Na otázku, zda neuvažuje o poskytnutí nižších rychlostí za nižší ceny (192/64 do 700Kč a 320/128 do 900,- Kč), Telecom odpověděl stručně a jasně: ne. Jak odpovíte vy na představy Telecomu o změnách v ADSL?