Vyšlo na Lupě, 14.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0414001.php3

Business Komplet od Aliatelu

Nová služba Aliatelu umožňuje už i malým firmám vybrat si poskytovatele všech telekomunikačních služeb a úplně odejít od dominantního operátora. Jde o "bundle" hlasových, datových a internetových služeb, využívající přenosových schopností sítí FWA v pásmu 3,5 GHz, ve 12 městech ČR. Cílovým zákazníkem je firma s měsíčním účtem nad 15 000 Kč.

Když se v roce 2000 v ČR udělovaly licence na sítě FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 26 GHZ, všeobecně se očekávalo že pomohou překonat problém poslední míle a zvýší dostupnost Internetu a dalších telekomunikačních služeb. Stalo se, ovšem jen pro segment "větších" zákazníků, nacházejících se ve větších městech. Ukázalo se totiž, že technologie FWA sice nabízí kvalitní služby a dostatečnou propustností, ale je příliš nákladná na to, aby se jednalo o řešení pro "malé" až "střední".

Stejná naděje se posléze vkládala do FWA sítí pracujících v pásmu 3,5 GHz, které měly šanci posunout dostupnost "níže", směrem ke středním a malým firmám či dokonce domácnostem. Ani zde to ale nedopadlo podle původních představ, které zahrnovaly i poskytování základních hlasových služeb. Nejméně jeden z operátorů, kteří licence na FWA v pásmu 3,5 GHz získali, ji zase vrátil zpět (SkyNet, koncem roku 2001, s odůvodněním že došlo k významným změnám na celém telekomunikačním trhu a že na služby FWA nemají zákazníky, podrobněji).

Jinak je na tom Aliatel, který svou celoplošnou licenci na FWA v pásmu 3,5 GHz získal na přelomu let 1999 a 2000, ještě bez výběrového řízení (v době kdy nabídka byla větší než poptávka, a tak ČTÚ nepovažoval za nutné vypisovat výběrová řízení). Zákazníky na služby FWA zřejmě Aliatel má, resp. očekává je, a tak zainvestoval do vybudování vlastní FWA sítě ve 12 městech ČR, a nyní přichází s konkrétní nabídkou. Jmenuje se Business Komplet a je "bundlem" telekomunikačních služeb, poskytovaných skrze technologie FWA. Cílovou skupinou pro tuto službu jsou podle Aliatelu malé a střední firmy, které mají průměrnou "útratu" za všechny své telekomunikační služby nad cca 15 000,- Kč.

Pro koho je Business Komplet?

Právě "zacílení" služby Business Komplet, na firmy s útratou nad 15 000 Kč, je na celé nabídce možná ještě zajímavější než samotné technické řešení (skrze FWA, na bázi technologie Giotto od italské firmy SIAE Microelettronica). Dosud totiž byla na trhu hlasových služeb poměrně velká "díra", kterou nová služba chce zacelit. Jde o to, že pro opravdu malé firmy (a domácnosti), s měsíčními účty do 5 až 10 tisíc, jsou již na trhu různé nabídky na bázi volby operátora, které jim umožňují vybrat si operátora podle vlastního gusta (kvůli principu volby operátora však stále zůstávají také zákazníky dominantního operátora a platí mu za existenci své pevné telefonní stanice).

Stejně tak je postaráno už i o velké firmy, s "útratou" nad cca 50 tisíc Kč měsíčně. O ty se operátoři včetně alternativních již delší dobu doslova perou a nabízí jim služby na principu přímého připojení - tedy to, že operátor (dokonce na své náklady) vybuduje propojení mezi pobočkovou ústřednou zákazníka a svou vlastní sítí, což mu umožní poskytovat zákazníkovi celé portfolio hlasových služeb.

Aliatel se svou službou Business Komplet nyní míří do segmentu firemních zákazníků mezi oběma výše naznačenými skupinami. Nabízí jim kompletní přechod od dominantního operátora do vlastní náruče, včetně "poslední míle" (překonané skrze FWA), navíc s možností zachovat si původní telefonní čísla (prostřednictvím mechanismu přenositelnosti čísla, který je standardní součástí služby).

Co zahrnuje Business Komplet?

Přídomek "Komplet" v názvu služby má skutečně své opodstatnění, protože jde o "bundle", zahrnující obecně:

 • Hlasové služby (v klasickém "switched" provedení, nikoli VOIP), v nejmenší variantě je nabízeno 8 hovorových (analogových) kanálů a 4 euroISDN2, 8 MSN čísel nebo provolba až 100 čísel, přičemž všechna mohou být zachována v původní podobě, skrze mechanismus přenositelnosti čísla (v ceně služby). Za zmínku snad stojí také poskytování CLIP (calling line identification presentation) informací i po analogových linkách.
 • Internetové služby: poskytováno je připojení k Internetu (v rychlostech od 64 kbps výše), bez agregace na přístupové lince (resp. s agregací 1:1), včetně routeru Cisco na straně zákazníka
 • Datové služby, na bázi IP nebo Frame relay, například pro potřeby propojení poboček firmy (včetně IP VPN).

V rámci hlasových služeb je poskytováno celé portfolio hovorů (místní, meziměstské, zahraniční a na mobily), s tarifikací po sekundách po první minutě (u místních hovorů po prvních 2 minutách). Chybí dial-up, místo kterého je součástí služby pevné připojení k Internetu. Zajímavostí je bonus za příchozí hovory: za každou minutu příchozího hovoru dostane zákazník od Aliatelu 10 haléřů! Není to úplná novinka, obdobně to Aliatel dělá i u velkých zákazníků s přímým připojením své pobočkové ústředny.

Podrobnější ceník najdete např. zde

Jaké jsou varianty?

Služba Business Komplet má několik variant (balíčků, cenových programů):

 • Business Komplet 1000: zahrnuje 8 hlasových kanálů (nebo 4 ISDN) a 64 kbps Internet. Měsíční cena za službu je 4990 (bez DPH a bez kreditu), požadováno je minimální měsíční hovorné 5000,- Kč.
 • Business Komplet 2000: 8 hlasových kanálů (nebo 4 ISDN) a 128 kbps Internet. Měsíční cena je 6900 Kč, minimální hovorné 10 000,- Kč.
 • Business Komplet 3000: 10/16 hlasových kanálů a 128 kbps Internet. Měsíční cena je 8200 Kč, minimální hovorné 10 000,- Kč.
 • Business Komplet 4000: 8 hlasových kanálů (nebo 4 ISDN) a data 64 kbps. Měsíční cena je 5900 Kč, minimální hovorné 5 000,- Kč.

Všechny varianty lze za příplatek rozšířit, zvýšením rychlosti Internetu až na 512 kbps (resp. jeho dokoupením u varianty 4000). Obdobně u datových služeb.

Podmínky služby

Pro hodnocení nové služby je třeba vzít v úvahu jak základní cenu služby, tak i minimální hovorné. Takže např. základní balíček Business Komplet 1000 přijde (nejméně) na 9990,- Kč měsíčně. Pro posuzování jeho výhodnosti je ale nutné vzít v úvahu, že z toho 5000 připadá na hovorné, a že ve zbytku ceny je obsažen už i přístup k Internetu (a 10 MB prostoru pro WWW stránky).

Jednorázové zřizovací poplatky u Business Komplet 1000 přijdou na 9900,- Kč. Minimální doba užívání služby je 6 měsíců, zřízení je do 21 dnů.

Do konce června 2003 nabízí Aliatel ještě akční slevy: meziměstské hovory za 1,18 Kč ve špičce (při hovorném nad 20 000), a Internet 129 kbps za cenu 64 kbps, a a 256 kbps za cenu 128 kbps.

Pro koho je "Komplet" výhodný?

Když Aliatel prezentoval novinářům svou novou službu Komplet, jako ilustraci uváděl příklad typického cílového zákazníka, který dosud využívá služeb dominantního operátora. Pokud by měl přesně to, co mu nabízí Komplet 1000, tj. 4x euroISDN2 a Internet po dedikovaném okruhu, pak by u dominantního operátora platil (na paušálu i hovorném):

 • 15 900,- Kč měsíčně za hlasové služby
 • 6 000,- Kč za Internet 64 kbps (LL), obvyklá cena v 1Q/2003

Při přechodu na Business Komplet 1000 by podle propočtů Aliatelu měl platit za stejný objem služeb:

 • 4990,- Kč za paušál (hlas a Internet)
 • 10 358,- Kč za hovorné

Tento výpočet nechci jakkoli zpochybňovat, ale nemohu jej ani ověřit (kvůli neznámé skladbě hovorného). Aliatel z něj odvozuje celkovou úsporu 10 až 32 procent, a úsporu na hovorném 10 až 26 procent.

Ať už jsou ale skutečné úspory jakékoli, jedno považuji za zřejmé: hranice pro možnost úplného odchodu z náruče dominantního operátora a pro vlastní výběr poskytovatele všech telekomunikačních služeb, včetně hlasových, se díky službě Business Komplet opět dále snížila. Kéž by co nejrychleji klesla i dále, tak aby se ocitla v dosahu i těch nejmenších firem a domácností. Stávající volba operátora, která je pro ně již dnes dostupná, je totiž nezbavuje závislosti na dominantním operátorovi kvůli existenci přípojky a nutnosti platit za ni.