Vyšlo na isdn.cz, 3.11.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1103002.php3

Minulý týden: výsledky ČTc, ADSL, broadband, VOLNÝ ….

Hospodářské výsledky Českého Telecomu za třetí čtvrtletí vykazují pokles výnosů, zisku i dalších ukazatelů. Začíná se vyjasňovat řešení agregace ADSL v síti ČTc. Bude ADSL lacinější o 20 až 25 procent, díky propojení? Eurotel volí mezi EDGE a CDMA-450. IDC předpovídá růst broadbandu ve střední a východní Evropě. VOLNÝ nabízí hlas a bezpečí.

Český Telecom zveřejňuje své hospodářské výsledky pravidelně každé čtvrtletí, zhruba s měsíčním odstupem. Na konci října tak každoročně publikuje své výsledky za třetí kvartál (již konsolidované, ale ještě neauditované). Ty letošní nejsou příliš radostné, neboť nejvýznamnější ukazatele vykazují meziroční pokles:

 • výnosy klesly o 5%
 • EBITDA (Hospodářský výsledek před finančními náklady, zdaněním, odpisy a amortizací) klesla z 51 procent na 49 procent
 • EBIT (Hospodářský výsledek před finančními náklady a zdaněním) klesl o 32 procent
 • čistý zisk poklesl o 35%

Jak se snažím ukázat v dnešním článku na Lupě, poprvé také došlo v meziročním srovnání na pokles objemu dial-upu. Právě dial-upový provoz totiž rostl průběžně od roku 1999, a jeho nárůst do značné míry kompenzoval úbytek hlasového provozu. Postupně tak rostl poměr dial-upem a hlasem, ve prospěch dial-upu, až v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl výše cca 53 procent - načež se zastavil a na této hodnotě setrval během druhého i třetího čtvrtletí letošního roku. Vzhledem k celkovému úbytku provolaných minut (meziročně ke konci 3. čtvrtletí z 8,8 miliard minut v roce 2002 na 8,3 miliardy v roce 2003) to fakticky znamená, že hlas i dial-up provoz v telefonní síti Českého Telecomu nyní klesají stejným tempem.

ČTc k agregaci

Když už jsme u Českého Telecomu, minulý týden uspořádal setkání pro technické novináře (o kterém zde na ISDN serveru referoval kolega Kefurt). Na programu byly technické aspekty týkající s jeho infrastruktury, a mluvilo se i o ADSL a jeho technickém řešení. K agregaci zde zazněly následující body (citováno odsud):

 • pásmo dostupné pro provoz uživatelů jednoho ISP se určí jako součet nominálních rychlostí přípojek daných uživatelů vydělený hodnotou agregace
 • agregace využívá principu statistického multiplexu, tzn. skutečnosti, že ne všichni koncový zákazníci využívají službu v jednom okamžiku na plnou rychlost přípojky
 • agregační mechanismus je oddělen pro jednotlivá ISP a služby s různými agregačními poměry
 • jednotlivá ISP se vzájemně neovlivňují
 • služby s různým agregačním poměr téhož ISP se vzájemně neovlivňují

Poprvé se také objevila "černě na bílém" následující skutečnost:

Pozitivní účinky statistického multiplexu se projevují až od určitého počtu uživatelů. Proto je agregace uplatňována postupně od hodnot 1:2 resp. 1:5 pro 11 až 25 uživatelů do 1:20 resp. 1:50 pro více jak 200 uživatelů v agregačním bodě.

To koresponduje s empirickým zjištěním, že u menších providerů nejsou problémy s agregací pociťovány tak akutně, jako u providerů s více klienty. Na druhou stranu to znamená, že až menší provideři "naberou" více zákazníků, začne se u nich agregace uplatňovat naplno, jako u větších providerů.

Zajímavá je také následující zmínka:

"Provoz mezi směrem od a ke koncovým uživatelům se má snahu přizpůsobit propustnosti po agregaci vlivem "flow control" mechanismu TCP

Že by tedy místo bezhlavého zahazování IP paketů (v důsledku tzv. policingu) přeci jen docházelo k inteligentnějšímu shapingu, který se navíc snaží brát ohled na chování transportního protokolu TCP?

ADSL: lacinější o 20 až 25 procent?

K tématu ADSL se minulý týden vyjádřil také šéf českého Tiscali, Naveed Gill (zde). Odhadl, že zavedením režimu propojení by ADSL v ČR mohlo zlevnit o 20 až 25 procent, oproti dnešní nabídce na bázi přístupu. Osobně se obávám, že pokud se vezme v úvahu efekt stupně agregace a celkové kvality poskytované služby, ani takovéto zlevnění by nás nepřiblížilo obvyklým cenovým relacím ve vyspělejším zahraničí. K vyřešení problémů s tuzemským ADSL bude také třeba změnit (snížit) gradient cen, tak aby kvalitnější přípojky (s menší agregací) nebyly tolikrát dražší než přípojky méně kvalitní. Teprve pak totiž uživatelé budou moci "dosáhnout" na takový druh přípojky, jaký odpovídá jejich potřebám - a nebudou se všichni "cpát" v nejlacinější kategorii, které to pak způsobuje velké problémy.

V souvislosti se společností Tiscali je možné zmínit, že byla jediným operátorem, který podal Telecomu žádost o ADSL propojení, ale tato žádost byla Telecomem odmítnuta. Souhlas k tomu musel udělit regulátor (ČTÚ)‚ který ale stejně jako Telecom shledal že žádost nemá všechny potřebné náležitosti. Žádosti tří dalších operátorů byly v pořádku, a tak regulátor nedal Telecomu souhlas s jejich odmítnutím. Stále však nebyly vyřízeny (předseda ČTÚ Stádník před časem slíbil rozhodnout spory kolem těchto žádostí nejpozději do konce listopadu).

Testování ADSL?

V médiích se minulý týden objevily informace o chystaném testování kvality ADSL samotnými operátory (mělo by se jednat o "nezávislý audit ADSL"). V článku na Živě se hovoří o tom, že "pokud vše půjde dobře, mohlo by měření alespoň některých bodů začít ještě v letošním roce". To vypadá dosti vágně a vzdáleně.

Pokud chcete přispět k testování ADSL sami a již nyní, můžete využít inovovaný měřící mechanismus na serveru DSL.CZ. Ten se bude nyní zajímat také o to, jaký druh přípojky máte a přes kterého providera jste připojeni. To následně umožní zpracovat naměřená data tak, aby poskytla podstatně více statistických informací, s výrazně větší vypovídací hodnotou.

EDGE nebo CDMA-450

Minulý týden se v médiích objevily informace o tom, že Eurotel zvažuje nasazení jedné ze dvou různých technologií, které by obě dokázaly nabídnout zákazníkům rychlé datové služby, samozřejmě na bezdrátové bázi. Jednou variantou je technologie EDGE (v podstatě jde o efektivnější využití stávajících frekvencí sítí GSM, ale s efektivnějším kódováním a dalším vylepšením), druhou pak technologie CDMA-450. Ta by fungovala v pásmu 450 MHz, kde Eurotel v současné době provozuje mobilní hlasovou síť první generace, NMT, a tuto hlasovou síť by nahradila (jako čistě datová síť).

Článek Patrika Zandla na Mobil serveru rozebírá přednosti a možnosti implementace obou těchto variant, a vyznívá v tom smyslu, že zatím se Eurotel ještě konkrétně nerozhodl. Šance na zprovoznění té služby, pro kterou se Eurotel nakonec rozhodne, by však mohla být již v příštím roce.

IDC předpovídá nárůst broadbandu

Minulý týden informovala společnost IDC o své studii "Central and Eastern Europe International Internet Traffic and Bandwidth Demand Forecast". Ze stručného resumé této studie, které bylo zveřejněno, vyplývá že IDC předpovídá:

 • nárůst objemu mezinárodního internetového provozu ve střední a východní Evropě, za rok 2003, o více než 90%
 • navýšení počtu širokopásmových připojení na Internet na dvojnásobek (zřejmě v průměru za celou střední a východní Evropu).

Studie dále konstatuje, že hnacím motorem růstu internetového provozu jsou právě širokopásmová a DSL připojení, a kvituje že mnoho operátorů v regionu střední a východní Evropy již nabízí neomezenou paušální sazbu za DSL a kabelové připojení na Internet. To následně podněcuje uživatele být on-line déle, než by byli s měřeným dial-upovým připojením.

VOLNÝ nabízí hlas a bezpečí

V průběhu minulého týdne představila dvě novinky také společnost Czech On Line. Obě jsou určeny rezidenčním zákazníkům, a tudíž nabízené pod značkou VOLNÝ.

První novinka zase až takovou novinkou není. Jde o hlasové služby "VOLBA 1020", poskytované na bázi krátké individuální předvolby (před každým hovorem musí být vytočen prefix 1020). Tato služba je na trhu již od března letošního roku, dosud ovšem jen ve zkušebním provozu a s limitovaným počtem uživatelů. Teprve nyní přechází ze stádia zkušebního provozu do komerční fáze. Pro zákazníky je jistě zajímavé, že zřízení služby je zdarma, a nejsou u ní žádné měsíční paušální poplatky či "povinná minimální konzumace". Zajímavostí je naopak "maximální povolená konzumace" ve výši 1000,- Kč měsíčně, po jejímž dosažení je služba dočasně zablokována. V portfoliu nabízených hovorů není obsažen dial-up (je sice možné se přes službu připojit k Internetu přes dial-up, ale příslušné hovory budou zpoplatněny jako běžný místní hovor).

Druhou novinkou je "Bezpečný Internet" od VOLNého. Jde o instalační CD, se kterým uživatel získá možnost zřídit si standardní účet služby VOLNÝ, a k tomu navíc:

 • antivir VOLNÝ AVG Anti-Virus
 • kredit 200 Kč pro levnější volání přes službu VOLBA 1020
 • rozšíření emailové schránky na 25 MB na jeden rok
 • služby antivir a antispam (na poštovním serveru) na dobu 3 měsíců
 • užitečné programy (mj. Download Express, Ad-Aware 6, Power Archiver 8.10 cz)