Vyšlo na Lupě, 3.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0403001.php3

Jaké je ADSL od GTS?

Společnost GTS přichází s prvním "bundlovanou" nabídkou ADSL a hlasových služeb. V rámci nabízeného bundlu přijde nejpomalejší ADSL přípojka k Internetu na 990,- Kč měsíčně, ale bez DPH a bez modemu. Druhou součástí balíčku jsou hlasové služby na bázi pevné předvolby operátora, na kterých je třeba provolat alespoň 3000 měsíčně.

Společnost GTS sice podepsala smlouvu s Telecomem jako první z velkých hráčů na našem trhu, ale se svou nabídkou si dávala pořádně načas. S výjimkou Aliatelu (který si svolal novináře na příští středu) jej už všichni ostatní "podepsaní" předběhli. S čím tedy nakonec GTS přišla?

Její nabídka má dvě podoby:

 • Službu GTS ADSL, která je "samostatným" vysokorychlostní připojením k Internetu na bázi ADSL (tj. žádným bundlem).
 • Službu GTS ADSL Plus, která je zmíněným "bundlem", obsahujícím ADSL připojení k Internetu a hlasové služby na bázi pevné předvolby operátora.

Pokud jde o ceny, pak "samostatné" ADSL v podobě služby GTS ADSL vychází následovně:

Pravidelné měsíční ceny GTS ADSL
192/64 kbps 1 339 Kč
320/128 kbps 2 365 Kč
256/64 kbps 3 330 Kč
512/128 kbps 5 990 Kč
1024/256 kbps 10 890 Kč

Jde přitom o ceny bez DPH a bez nezbytného ADSL modemu. Pokud bychom oboje připočítali, pak to pro nejpomalejší přípojku 192/64 kbps vychází na 1339 * 1,05 + 150 * 1,22 = 1589 Kč měsíčně. Zde jsou pro srovnání stejné služby v podání jiných operátorů:

 • Czech On Line (VOLNÝ ADSL): 1482,- Kč
 • IPEX: 1560,- Kč (1498,- Kč při platbě předem)
 • SkyNet: 1547,- Kč
 • Nextra: 1583,- Kč
 • ČTc/IOL: 1600,- Kč

Jaký je bundle?

Pokud jde o službu GTS ADSL Plus, pak ta je již zmiňovanou kombinací ADSL připojení a hlasových služeb na bázi trvalé předvolby operátora. Jde vlastně o spojení výše popisované služby GTS ADSL a služby GTS Volba Plus, kterou GTS nabízí samostatně již od 3. března 2003. Výhodou bundlu je jednak společný účet za hlas i data (zákazník ale stále musí platit také měsíční paušál Telecomu za existenci své pevné linky). Dále je výhodou nižší cena služeb, obsažených v balíčku. Pokud jsem nový ceník správně pochopil, sleva se týká pouze ADSL, zatímco ceny hlasových služeb v rámci Volby Plus zůstávají beze změny.

Na kolik tedy vychází zvýhodněné ADSL v balíčku (bundlu) s hlasem? Záleží na tom, k jaké minimální měsíční "konzumaci" hlasových služeb se uvážete. V případě nejlacinější ADSL přípojky 192/64 kbps vás tato přijde na již aviozvaných 990,- Kč, pokud současně v hlasových službách provoláte nejméně 3000,- Kč měsíčně. Pokud se uvážete k provolání nejméně 2000,- Kč měsíčně, vyjde vás ADSL 192/64 kbps na 1100,- Kč (obě ceny ADSL jsou bez daně a bez DPH).

Jinými slovy: pokud se zavážete, že provoláte každý měsíc více jak 3000 Kč, sleví vám GTS na ADSL každý měsíc celkem 1339 - 990 = 349,- Kč (bez DPH, oproti samostatnému pořízení ADSL). Pokud provoláte alespoň 2000,- Kč každý měsíc, sleví vám 239,- Kč.

Přehled všech kombinací minimálního hovorného a různých ADSL přípojek ukazuje následující tabulka:

minimální hovorné pravidelné měsíční ceny ADSL
192/64 kbps 2 000 Kč 1 100 Kč
192/64 kbps 3 000 Kč 990 Kč
320/128 kbps 2 000 Kč 2 100 Kč
320/128 kbps 3 000 Kč 1 990 Kč
256/64 kbps 2 000 Kč 3 100 Kč
256/64 kbps 3 000 Kč 2 990 Kč
512/128 kbps 2 000 Kč 5 700 Kč
512/128 kbps 3 000 Kč 5 500 Kč
1024/256 kbps 2 000 Kč 9 900 Kč
1024/256 kbps 3 000 Kč 9 700 Kč
1024/256 kbps 6 000 Kč 9 300 Kč

Pokud jde o další "parametry" ADSL připojení od GTS, měly by vypadat následovně:

 • zřizovací poplatky činí 1.920,- Kč (u rychlostí 192/64 a 320/128 kbps) a 5 880,- Kč u ostatních (bez DPH)
 • přidělovány jsou veřejné IP adresy
 • součástí je 5 x e-mail schránka s kapacitou 10 MB
 • součástí je technická správa domény II. řádu (správa primárního a sekundárního DNS, zprostředkování registrace domény druhé úrovně).
 • realizace: do 21 dnů od objednání
 • možnost objednání el. cestou (na webu GTS)
 • výpovědní lhůta u GTS ADSL je 1 měsíc. U ADSL Plus je minimální délka kontraktu 12 měsíců, výpovědní lhůta také 1 měsíc.

Pro koho je bundle?

Myšlenka spojit ADSL do balíčku s dalšími službami se v podání GTS objevuje na našem trhu sice poprvé, ale nejspíše zákonitě - a očekávám, že si brzy najde následovníky (tipuji na Aliatel). V současné době jde zřejmě o jedinou cestu, jak ještě o něco snížit cenu ADSL služeb - přenesením marže do jiné služby v bundlu. Když GTS nabízí ADSL za 990,- Kč bez daně, a samo platí Telecomu 980,- Kč, pak mu zbývá jen 10,- Kč na pokrytí nákladů na IP Tranzit, který musí Telecomu také platit (a to ještě musí zákazníkovi přidat samotný přístup k Internetu fakticky zdarma). Na druhé straně si "na své" přijde alespoň v hlasových službách. Fakticky jde tedy o to samé, jako kdyby GTS poskytovalo ADSL za "standardní" ceny (jako když jej poskytuje samostatně), a naopak zlevnilo hlasové služby v rámci své Volby Plus, z titulu toho že zákazník nakupuje obě služby současně. Z hlediska marketingu a PR už to ale tak jedno být nemusí: sleva na ADSL bude v současné době asi viditelnější než sleva na hlasových službách.

Cílovou skupinou celého "bundlu" GTS ADSL Plus + GTS Volba Plus jsou celkem jednoznačně menší až střední firmy. Těch, které provolají měsíčně více jak 2000, resp. více jak 3000,- Kč, nemusí být málo. Na druhou stranu si nejsem jistý, zda při takovýchto nákladech na telekomunikační služby bude pro příslušné firmy stále zajímavé ušetřit za každou cenu několik málo stokorun, nebo zda pro ně budou důležitější jiné věci - například stupeň agregace na ADSL či obecně kvalita přípojky a spolehlivost, či různé doprovodné služby k internetové přípojce apod. Ale to ukáže až trh.

Jaká jsou aktuální čísla?

Na závěr tohoto článku si dovolím navázat na jeden z předchozích článků (Jak se rozjíždí ADSL?, z 28. března), ve kterém jsem uváděl své odhady různých čísel o zavádění ADSL (extrapolované z nejrůznějších neoficiálních útržků). V mezidobí se mi podařilo získat exaktnější údaje z oficiálnějších zdrojů, přímo od pramene :-). Zde jsou, vztažené k 31.3.2003:

 • v celém dotazovacím systému byly vzneseny dotazy na realizovatelnost u více jak 80 tisíc unikátních tel. čísel, z toho 35 tisíc bylo zodpovězeno kladně
 • podáno bylo necelých 6 tisíc objednávek (od všech ISP dohromady)
 • přijato (kladně potvrzeno) bylo necelých 2 tisíce objednávek, které se začínají realizovat
 • skutečně realizováno je několik set přípojek
 • rozdělení rychlostí: 192/64: 79,8%, 320/128: 12,9%, 256/64: 5,7%, 512/128: 1,3%, 1024/256: 0,2%
 • firmy tvoří 40% poptávky, rezidenční zákazníci (soukromé osoby) představují 60%