Vyšlo na Lupě, 18.3.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0318001.php3

Kdy bude lepší ADSL?

Šance na levnější a kvalitnější ADSL snad ještě nezhynuly. Vyřešena se zdá být otázka ADSL modemů. Někteří operátoři (např. Contactel) se stále snaží dojednat lepší velkoobchodní nabídku, zatímco jiní se již vydali cestou žádosti o propojení na ADSL (Czech On Line a Aliatel). Platforma ZUI zase organizuje průzkum zájmu o ADSL a dial-up.

Současná nabídka služeb na bázi ADSL je zcela minimálně diferencovaná. Technicky se podmínky neliší vůbec, a cenové rozdíly jsou minimální. Jediné faktické rozdíly pak jsou v tom, co je k nabídce "přibaleno" od internetového providera - jak velké schránky pro poštu, kolik místa pro WWW stránky apod. Důvod je nasnadě - všichni vlastně jen přeprodávají to, co jim Telecom předložil ve své velkoobchodní nabídce.

Šance na změny, kter0 by mohly přinést tolik potřebnou různorodost a s ní i větší výběr možností co do cen a kvality služeb na bázi ADSL, však stále ještě nezhynuly. Pojďme si je zmapovat.

Uvolnění trh s koncovými zařízeními

První změnou, která se již zdá být dojednána, je uvolnění trhu s koncovými zařízeními. Jde konkrétně o ADSL modemy, které zatím povinně instaluje Telecom u všech zákazníků, a také si za ně nechává platit nájem 150,- Kč měsíčně (resp. 500,- Kč měsíčně). Případné odkoupení modemu, či volba jiného (například s integrovaným přístupovým bodem Wi-Fi apod.), podle potřeb zákazníka či alespoň podle možností konkrétního ISP, zatím nepřipadají v úvahu.

Od 1.7.2003 by se ale stávající pravidla (jen dvě různá zařízení od ČTc, jen v pronájmu) měla změnit, a jednotliví ISP by snad mohli mít šanci dodávat zákazníkům svá zařízení. Tím se otevře prostor pro určitý pokles koncové ceny a jiné "rozvržení" nákladů - například ve smyslu jednorázového zakoupení modemu uživatelem, jeho zapůjčení atd. "Velikost" tohoto prostoru je samozřejmě dána cenou modemu a dnešními náklady na jeho pronájem.

Dojednání lepší velkoobchodní nabídky

Většina nejvýznamnějších alternativních operátorů a internetových providerů už přistoupila na podmínky Telecomu a podepsala s ním příslušnou smlouvu na poskytování vysokorychlostního přístupu k Internetu na bázi ADSL. Jako "spouštěč" zde očividně zafungoval podpis společnosti GTS, která původně patřila k nejhlasitějším kritikům velkoobchodní nabídky Českého Telecomu - a po GTS se k podpisu odhodlali i mnozí další.

Stále však zbývají nejméně dva velcí operátoři (a současně ISP), kteří na podmínky Telecomu nepřistoupili: Contactel a Tiscali. Zatímco Tiscali svá stanoviska příliš neventiluje, Contactel je přeci jen sdílnější. Z jeho tábora přichází poměrně optimisticky laděné zprávy o tom, že jednání s Telecomem pokračují a mohly by přinést ovoce již v dohledné době.

Právě včera vyšel na toto téma v Euru rozhovor s šéfem Contactelu Michalem Čupou. Na adresu možného časového horizontu v něm říká:

Chtěli bychom službu nabízet od začátku dubna. Na rozdíl od současné nabídky, která je dobrá jen na apríla, to není vtip. Je reálné, že během čtrnácti dnů bychom se mohli s Telecomem domluvit. Jelikož vyjednáváme o velkoobchodní nabídce, považujeme za naprosto nesmyslné, aby ji všichni alternativní operátoři dostali stejnou. Každý je přece úplně jiný.

O tom, co by Contactel chtěl dojednat odlišně od stávajících podmínek velkoobchodní nabídky, svědčí následující úryvek:

… my nechceme být jenom jakýmsi přeprodejcem služby Českého Telecomu. Chtěli bychom zařízení zákazníkovi instalovat my, a ne aby to dělal Telecom. Stejně tak chceme sami nakonfigurovat uspořádání jeho služby a rádi bychom jako Contactel garantovali kvalitu ADSL, což momentálně nejde. Jsme připraveni za službu zaplatit Telecomu víc peněz, ale chceme kvalitní službu.

Zmiňované "garantování kvality" souvisí zejména s možností ovlivnit tzv. overbooking, který Telecom nabízí pouze v poměru 1:50 (u nejlacinějších přípojek), zatímco Contactel by chtěl nabízet poměr 1:10 až 1:20:

My chceme nabízet službu pro deset, maximálně dvacet zákazníků na jednom komunikačním kanálu.

Cesta přes propojení

Další možnou cestou, jak se dostat ke smysluplnějším podmínkám a možnosti ovlivnit nabízené služby, je domoci se toho, co po Telecomu původně požadoval regulátor. Tedy velkoobchodní nabídky nikoli na přístup k síti (což zavádí značně asymetrický vztah mezi Telecom a ostatní subjekty, a tím způsobuje současné problémy), ale na propojení sítí. Teprve propojení na ADSL by přineslo vyváženější vztah mezi Telecomem a ostatními hráči na trhu, a umožnilo by dosáhnout tolik potřebné variability. Dalo by totiž alternativním operátorům podstatně více možností jak ovlivnit různé technické parametry poskytovaných služeb, včetně možnosti volby stupně overbookingu. Stejně tak je možné s propojením (a zřejmě pouze s ním) očekávat výraznější pokles koncových cen pro zákazníky.

Jako první se touto trnitou cestou vydal Czech On Line, když 3. února 2003 podal Českému Telecomu žádost o propojení na ADSL. Jak jsem již popisoval v předchozím článku ("Bude ADSL s lepšími podmínkami?"), Telecom nemůže tuto žádost jen tak odmítnout - potřebuje k tomu souhlas regulátora. Se žádostí o souhlas s odmítnutím návrhu se Telecom obrátil na regulátora v zákonné lhůtě 15 dnů (přesně na den, 18.2.2003). Dnes již je známo, že regulátor této žádosti nevyhověl:

ČTÚ konstatoval, že nejsou dány důvody pro odmítnutí návrhu podle § 38 odst. 3 zákona o telekomunikacích

To by mělo znamenat, že Telecom nyní musí návrhu na propojení vyhovět. Ze zákona ovšem nyní běží lhůta 90 dní, během které by měly být dojednány konkrétní podmínky tohoto propojení. Pokud se je jednajícím stranám nepodaří dojednat (což osobně považuji za velmi pravděpodobné), bude muset tyto konkrétní podmínky řešit regulátor. To už ale bude červen, a než regulátor rozhodne, uplyne jistě další doba ….

Podstatné je, že náš regulátor nemůže jednat dopředu, ještě než obě strany ohlásí že se v zákonné lhůtě nebyly schopny dohodnout. Brání mu v tom stávající zákonná úprava, které mu dovoluje fungovat pouze reaktivně (tj. reagovat na vzniklé problémy). Možnost proaktivního jednání (předcházení problémům) měla být zakotvena v právě projednávané novele telekomunikačního zákona, ale nakonec z ní, spolu s dalšími ustanoveními, zcela vypadla.

Jak to vidí Czech OnLine

Právě společnost Czech OnLine včera pořádala tiskovou konferenci, na které bylo možné si popovídat s jejími představiteli o tom, jak oni vidí jednání o propojení na ADSL.

Samotná tiskovka přitom byla k zavedení pevné volby operátora (v podání Czech On Line pod značkou COL Voice Easy, podrobnosti) a ke změně značky (z Jet2Web zpátky na CZech On Line, pro služby určené firemním zákazníkům) a loga (viz obrázek).

K problematice ADSL a propojení se vyjádřil především ředitel COL Charles Peake. Uvedl, že jednání o propojení jsou složitá, ale že Telecom se zdá být vstřícnější k jednáním než v loňském roce. Nyní prý byla ustavena společná pracovní skupina, která hledá vhodné řešení ADSL propojeni. Pokud jde o celkový časový horizont, zde Charles Peak použil termín "several month" (tj. bude to trvat řadu měsíců).

Podle mého osobního odhadu tato cesta nepřinese konkrétní výsledek dříve jak na sklonku roku (snad letošního :-).

Z ČTÚ mám potvrzeno, že další žádost o propojení na ADSL podal Telecomu Aliatel, a to 24.2.2003. Neoficiálně se hovoří i o třetí žádosti o propojení.

Průzkum zájmu o dial-up a ADSL

K prosazení lepších podmínek a větší dostupnosti ADSL se snaží přispět i platforma ZUI (Zástupci uživatelů Internetu), zformovaná pro potřeby účasti na stále ještě probíhajícím Fóru pro vytáčené připojení k síti Internet. Jde konkrétně o průzkum zájmu o ADSL, a také o paušálně zpoplatněný dial-up. Organizátorem průzkumu je sdružení Internet pro všechny (IPV), podrobnější popis záměrů a cílů průzkumu najdete v článku Miroslava Sovy (a formulář k vyplnění najdete zde).