Vyšlo na Lupě, 23.1.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0123001.php3

Contactel: DUO ke čtvrtým narozeninám

Contactel uvádí na trh službu pevné (před)volby operátora, pod názvem DUO. Zahrnuje celé portfolio hovorů včetně Internetu, nabízí objemové slevy, nemá "minimální povinnou konzumaci", a hovory mezi Prahou a Středočeským krajem zpoplatňuje jako místní. Jak dopadá srovnání této služby s analogickými službami na našem trhu?

Přesně před čtyřmi lety, 22. ledna 1999, podepsaly České radiokomunikace a dánský Tele Danmark smlouvu o založení společného podniku - dnešního Contactelu. Bylo to ještě v době hluboce monopolního temna, ale jejich společné dítko dokázalo přežít a vyrůst do jednoho z největších tuzemských alternativních operátorů. Proslavilo se podpisem historicky první "po-liberalizační" propojovací dohody, a přede dvěma dny k ní přidalo i podepsaný dodatek, pokrývající tzv. pevnou předvolbu (CPS, Carrier PreSelection). Díky tomu mohl Contactel právě včera, v den svých čtvrtých narozenin (budeme-li za ně považovat podpis zakladatelské smlouvy), uvést na trh novou službu s názvem DUO. Jak jistě už tušíte, jde o službu na bázi pevné volby operátora. Je třetí svého druhu na našem telekomunikačním trhu - před Contactelem stihl oznámit zavedení své předvolby operátora Aliatel (pod značkou Business Call Smart) a Tiscali (jako službu Tiscali Exclusive).

V čem je DUO specifické?

Představovat čtenářům Lupy princip trvalé (před)volby operátora a její přínosy by nejspíše bylo zbytečné (eventuelní zájemce si dovolím odkázat například na článek Co přinese trvalá předvolba operátora?). Raději proto přejdu hned k tomu, v čem je nová služba DUO zajímavá a specifická oproti ostatním dvěma. Základní část jejího ceníku najdete v následující tabulce - všechny ceny v ní jsou bez DPH, v příslušné buňce je vždy uvedena cena Contactelu a v závorce nejprve cena analogické služby Aliatelu a pak služby Tiscali:

Druh voláníKč/min.
Špička (07:00 - 19:00) Mimo špičku (19:00 - 07:00, víkendy, svátky)
Místní volání 1,25 (1,30; 1,29) 0,65 (0,65; 0,65)
Meziměstské volání 2,25 (2,40; 2,24) 1,35 (1,40; 0,94)
Volání do mobilních sítí 4,90 (4,90; 4,76) 4,90 (4,90; 4,76)
Volání do sítě Contactel 1,10 (0,95/1,50; N/A) 0,60 (0,60-0,95;N/A)
Internetová volání 0,95 (N/A; 1,05/0,87) 0,45 (N/A; 0,52)

Začněme třeba dial-up Internetem: Aliatel jej v rámci své trvalé předvolby nenabízí vůbec, Tiscali ano, ale v době špičky požaduje (podobně jako Český Telecom) nelineární tarif - prvních deset minut je dražších, každá z nich přijde na 1,05 Kč, a teprve každá další na 0,87 Kč. Naopak Contactel si i v době špičky účtuje lineární tarif (tj. takový, který má všechny minuty stejně drahé (0,95 Kč). Mimo špičku vychází Contactel o plných 7 haléřů levněji než Tiscali (a oba zde mají lineární tarif).

Jinou zajímavostí jsou hovory ve vlastní síti. Ty uvažuje a zvýhodňuje pouze Aliatel a Contactel, přičemž Aliatel rozlišuje zda jde o místní či meziměstské hovory a zpoplatňuje je odlišně (místní ve špičce 0,95 Kč za minutu, meziměstské 1,50 Kč). Naopak Contactel ve vlastní síti nerozlišuje vzdálenost a všechny hovory zpoplatňuje stejně (1,10 Kč).

Jinak ceny místních hovorů jsou vcelku vyrovnány - mimo špičku dokonce úplně ideálně, ve špičce je nejlacinější právě Contactel s cenou 1,25 Kč za minutu. Zde je navíc třeba poznamenat, že jednou ze specifických výhod služby DUO od Contactelu je to, že hovory mezi Prahou a Středočeským krajem zpoplatňuje jako místní!!

U meziměstských hovorů je výrazná odlišnost u Tiscali, které nabízí oproti ostatním velmi laciné hovory mimo špičku - za 94 haléřů (Aliatel 1,40 Kč, Contactel 1,35 Kč). Stejně tak je Tiscali o něco lacinější u hovorů do mobilních sítí, kde je jeho koncová cena zaokrouhlena na rovných 5,- Kč včetně DPH (a při srovnávání bez DPH to vychází na 4,76 Kč).

Důležitý je také konkrétní způsob zpoplatnění (po minutách, sekundách, od kdy atd.). Zde se všechny tři služby ideálně shodnou, pokud jde o:

  • Místní hovory: první dvě minuty vždy celé, dále po sekundě (tzv. 120+1)
  • Meziměstské hovory: první minuta vždy celá, pak po sekundách (60+1)
  • Hovory do mobilních sítí: první minuta vždy celá, pak po sekundách (60+1)
  • Mezinárodní hovory: první minuta vždy celá, pak po sekundách (60+1)

Rozdíl je pouze u Internetu, který Aliatel nenabízí, a Tiscali zde aplikuje "60+1" (první minuta vždy celá, dále po sekundě). Contactel je zde výrazněji odlišný, protože si vždy naúčtuje celé první dvě minuty, a pak každou další započatou dvouminutu (což odpovídá stylu "120+120"). Kvůli tomu je poněkud komplikovanější hodnotit, zda je ve špičce v prvních dvaceti minutách výhodnější Contactel s lineární sazbou 95 haléřů za minutu, nebo Tiscali s nelineární sazbou (1,05 Kč za každou z prvních 10 minut, pak po 0,87 Kč). Asi nejjednodušší je si to namalovat, následující obrázek ukazuje že ve špičce to vychází víceméně stejně:

Aktivace a minimální konzumace

Významným aspektem všech tří služeb jsou minimální měsíční částky, které musí uživatel "zkonzumovat" (provolat). V případě Aliatelu a jeho služby Business Call Smart 300 je tato minimální částka 500,- Kč. V případě služby Tiscali Exclusive jde o 300,- Kč. V případě Contactelu a jeho služby DUO minimální měsíční konzumace není žádná. Je zde však jednorázový aktivační poplatek rovný 300,- Kč (který navíc bude odpuštěn, pokud zákazník v prvním celém fakturačním období provolá více jak 1500,- Kč). Stejnou částku 300,- Kč si Contactel účtuje také za de-aktivaci (za zrušení své služby DUO u zákazníka). U všech tří operátorů přitom je minimální časová délka "úvazku" rovna 3 měsícům.

Objemové slevy

Podobně jako Aliatel, nabízí i Contactel objemové slevy z měsíčně provolaných částek. Pokud například protelefonujete více jak 5000,- měsíčně, dostanete slevu 3%. Nad 10 000,- Kč měsíčně to je 5%, nad 30 000,- Kč 7%. Dále Contactel nabízí slevu 10% na jednu konkrétní zahraniční destinaci podle volby zákazníka (tato je zakotvena ve smlouvě).

Co by mohlo být, kdyby ….

Včerejší tiskovka, na které byla služba DUO představena, byla příležitostí i k celkovému hodnocení situace na našem telekomunikačním trhu, z pohledu Contactelu. Je to již určitá tradice tiskovek této firmy a jejích setkání s novináři. Oproti dřívějším pohledům a hodnocením mne letos zaujalo výrazně lepší hodnocení regulátora (ČTÚ), který prý již začal skutečně rozhodovat a fungovat rozhodněji, a Contactel doufá že mu jeho rozhodnost vydrží i nadále. Kritika za pasivitu naopak zazněla na adresu ÚOHS (mimochodem, ÚOHS teprve nyní začíná šetřit kauzu IOL Platinum z poloviny loňského roku).

Celkově pak hodnocení stavu našich telekomunikací dopadlo tak, že ani po 1.1.2003 není náš trh plně liberalizován. Contactel to dokladoval hned několika příklady. Jedním z nich je právě Internet, který momentálně stagnuje - což by v případě skutečně liberalizovaného trhu nedělal a naopak se rozvíjel. Konkrétně v oblasti Internetu Contactel chce, aby na trhu bylo "neměřené" připojení (unmetered, tj. bez minutových poplatků, se zpoplatněním fixní částkou). Právě tento způsob zpoplatnění již delší dobu v rámci Fóra pro dial-up požaduje také platforma ZUI (byť pod názvem "24-hodinový paušál").

Další příklady stále ještě neprovedené liberalizace se přímo týkaly právě pevné (trvalé) volby operátora a představují oblasti, kde alternativní operátoři jsou vyřazeni ze soutěže o zákazníka. Jde například o "vybírání desátku", jak Contactel označuje poplatek 6 haléřů za každou minutu hovoru přes volbu operátora. Tento poplatek má Telecomu kompenzovat náklady, které měl mít se zavedením volby operátora. Contactel zde argumentuje tím, že Telecom měl volbu operátora poskytnout ze zákona bez nároku na kompenzaci dodatečných nákladů. Dalším jeho protiargumentem je to, že i když alternativní operátoři takto kompenzují Telecomu jeho náklady na volbu operátora, a v rámci pevné předvolby explicitně platí Telecomu za každého zákazníka (za "pevné přenastavení" směrování jeho hovorů na ústřednách Telecomu), dává jim ČTc jen určitou omezenou kvótu zákazníků, kterou jim takto "zpracuje" za určitý časový úsek (navíc jde o jakýsi bodový systém, kde různě velcí zákazníci jsou hodnoceni různým počtem bodů a alternativní operátor má jen omezenou kvótu bodů).

Dalším příkladem je dosavadní nutnost toho, aby zákazník s trvalou předvolbou operátora (tedy například uživatel služby DUO) platil dva samostatné měsíční účty. Jeden Telecomu, za příslušný cenový program (nemluvě již o problému s "volným kreditem", který je v něm zahrnut, a s jeho čerpáním), a druhý alternativnímu operátorovi, za skutečně poskytované služby. Je to špatně už "koncepčně" - proč by měl ten, kdo si svobodně vybere svého poskytovatele služeb, dostávat účet také od jiného poskytovatele, kterého si nevybral, a od kterého nechce žádné služby (či od něj dokonce přímo "utekl")? Další problém představují náklady na samostatné zpoplatnění dvěma na sobě nezávislými účty. Podle odhadu Contactelu přináší duplicita účtování zbytečný výdaj ve výši cca 30,- Kč měsíčně.

Předprodej paušálů

Řešením, které Contactel navrhuje, je "přeprodej paušálů", který jsem zde na Lupě popisoval v samostatném článku "Pomůže přeprodej paušálů?". Podstatou tohoto řešení je to, že Contactel by od Telecomu nakoupil měsíční paušály (ve velkém, jako velkoobchodní službu), a pak je svým zákazníkům předprodával - samozřejmě již v rámci jediného společného účtu za své služby.

Na včerejší tiskovce Contactel prezentoval zkušenosti ze zahraničí, kde toto řešení již provozují. Například v Dánsku, domovské zemi jednoho z vlastníků Contactelu, to funguje od roku 2001 a úspora z velkoobchodního prodeje paušálů dosahuje 21 procent! Možnost předprodeje paušálu přitom využívá na 64% všech zákazníků alternativních operátorů. Ve Velké Británii vychází úspora na 25 procent, a v USA je výše úspory dokonce předepsána tamním regulátorem: mezi 17 a 25 procenty, přičemž povinnost poskytovat paušál na velkoobchodní bázi je zde zakotvena v zákoně již od roku 1996.

U nás o možnosti předprodeje paušálů zatím jedná (s Telecomem) pouze Contactel. Konkrétní výsledky "intenzivních jednání" však zatím nejsou známy.