Vyšlo na Lupě, 14.1.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0114001.php3

Kolik chce Telecom za své ADSL?

Český Telecom rozeslal další verzi své velkoobchodní nabídky ADSL služeb, tentokráte již i s konkrétními cenami a technickými specifikacemi. Do konce ledna bude nad touto verzí probíhat diskuse s alternativními operátory a ISP, v únoru by měla vzniknout definitivní podoba velkoobchodní nabídky. Zajímá vás, jaké jsou cenové představy Telecomu?

O první verzi velkoobchodní nabídky jsem psal zde na Lupě již minulý týden, v článku "Stále zamlžené ADSL". Byla to verze, která již dávala tušit určité základní kontury, ale celkový obraz byl stále velmi vágní, mj. i kvůli chybějícím cenám (proto přirovnání k "zamlženému ADSL"). V pátek minulý týden pak Telecom rozeslal alternativním operátorům a internetovým providerů konkrétnější verzi, která stále ještě není definitivní, ale už poskytuje podstatně konkrétnější obrázek toho, jak si Telecom svou nabídku představuje. Nad touto verzi by měla probíhat diskuse mezi poskytovateli, a v únoru by měla být známa definitivní podoba nabídky.

Včera o tom Telecom vydal i tiskovou zprávu. O den jej však předběhla společnost SkyNet, která na zaslání nabídky reagovala již v neděli, tiskovou zprávou s názvem "Společnost SkyNet jedná s Českým Telecomem o spuštění služby ADSL". V ní uvádí:

Společnost SkyNet dnes oznámila, že chystá spustit nové služby, postavené na technologii ADSL.
Český Telecom poskytl společnosti SkyNet kompletní referenční nabídku, včetně velkoobchodních cen přístupu k síti využívající technologie ADSL. Na základě této nabídky probíhají v současné době jednání o uzavření smlouvy, týkající se obchodních a technických podmínek pro poskytování služeb ADSL zákazníkům společnosti SkyNet.

Pro připomenutí si dovolím uvést, že právě SkyNet byl jediným subjektem, který se v loňském roce veřejně přihlásil k přijetí podmínek Telecomem navrhovaného Internetu Plus, a dokonce zveřejnil své vlastní ceny na základě tohoto programu (viz článek Kolik stojí Internet Plus u SkyNetu? ).

Dále si dovolím připomenout, že díky podání soudní žaloby (viz článek "Proč není nabídka ADSL?") Telecom zbavil rozhodnutí regulátora jeho právních účinků, a tudíž není vázázn ani termínem, ani podmínkami které mu regulátor ohledně nabídky kladl.

Co je obsahem nabídky?

Konkrétní obsah nabídky se po své věcné stránce zásadněji neliší od předchozí verze, kterou jsem zde popisoval minulý týden. Především tedy není nabídkou ADSL služeb, ale nabídkou služeb na bázi protokolu IP, které v určité části přenosového řetězce využívají ADSL technologie. Ilustruje to obrázek, který jsem použil již minule a nyní si jej dovoluji využít znovu.

Jako perličku pro dokreslení si také dovolím ocitovat, jak Telecom "zabudoval" protokol IP přímo do technologie ADSL. Ve své nabídce totiž pracuje s následující definicí:

Technologie ADSL
Zařízení umožňující využití účastnického metalického vedení pro poskytnutí širokopásmového přístupu účastníka ke službám Poskytovatele s nižší přenosovou rychlostí směrem k Poskytovateli a s vyšší přenosovou rychlostí směrem k účastníkovi, přičemž jsou data přijímána a odesílána Poskytovatelem služeb v protokolu IP.

Stále tedy zůstává v platnosti, že Telecom nepustí ostatní subjekty přímo k technologii ADSL, ale povinně jim k tomu přibalí i služby své IP sítě (a aby se moc nečertili, tak jejich spojení zahrnul přímo do definice ADSL).

Jedním z konkrétních důsledků je to, že Telecom si bude účtovat jak za ADSL služby, ta i za služby své IP sítě. Jak jsem již psal minule, úhradu za tyto dvě služby rozdělil na dvě složky, nazvané:

  • Carrier ADSL (za ADSL služby a přenosové služby IP sítě), tuto složku může platit buď koncový uživatel nebo ISP
  • Carrier IP Access (za přístup k IP síti Českého Telecomu)

Dalším z konkrétních důsledků je to, že Telecom může jednostranně určovat různé "úrovně" služeb poskytovaných koncovým zákazníkům, ve smyslu kombinace přenosových rychlostí a stupně agregace (overbookingu). Již minule jsem psal o následujících kombinacích, které zůstaly zachovány:

Carrier ADSL Basic Carrier ADSL Profi
Varianty rychlostí: 192/64 a 320/128 Varianty rychlostí: 256/64, 512/128 a 1024/256
Overbooking 1:50 Overbooking 1:20

Jaké jsou ceny?

Aktuální verze nabídky již obsahuje konkrétní představy Českého Telecomu o cenách. Pokud jde o první složku, zde cenové požadavky vypadají následovně (vše bez DPH, která kvůli našemu vstupu do EU nejspíše vzroste na vyšší hladinu):

Carrier ADSL Basic, 192/64 kbps 989,- Kč měsíčně
Carrier ADSL Basic, 320/128 kbps 2069,- Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 256/64 kbps 2789,- Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 512/128 kbps 5039,- Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 1024/256 kbps 10349,- Kč měsíčně

K těmto cenám je ovšem nutné připočítat ještě náklady na pronájem ADSL modemu (od Alcatelu), v provedení SPEED TOUCH HOME či USB, za 150,- měsíčně (nebo SPEED TOUCH Pro, kombinovaný s routerem, za 500,- Kč měsíčně). V nabídce jsem nenašel zmínku o možnosti jednorázového odkoupení modemu (či poskytnutí jednorázové zálohy za jeho zapůjčení apod.).

Tolik tedy k první složce ceny (za ADSL a IP služby), kterou může platit buď koncový uživatel sám, nebo jeho ISP (podle toho, jaká bude podoba poskytované koncové služby).

Pokud jde o druhou složku ceny, o Carrier IP Access (na propojení IP sítí ČTc a AO/ISP, hradí vždy AO resp. ISP), zde je cena závislá na rychlosti propojení obou sítí:

  • 10 Mbps: 50 000,- Kč měsíčně
  • 100 Mbps: 100 000,- Kč měsíčně

(tyto ceny mají platit jen pro přístupové trasy do 10 km v podmínkách metropolitních sítí v Praze, Brně a Ostravě). Vhodné je poznamenat, že tyto ceny jsou nezávislé na objemu přenesených dat (a kromě nich si Telecom samozřejmě bude účtovat také jednorázové zřizovací poplatky, které zde neuvádím).

Kolik by mohlo stát ADSL pro koncového uživatele?

Výše uvedené ceny jsou velkoobchodními cenami, tedy vlastně určitými "vstupy" pro ty subjekty, které teprve budou poskytovat své služby koncovým zákazníkům. Oni si k ceně vstupů budou muset připočítat i to, kvůli čemu lidé budou ADSL využívat - tedy samotný přístup k Internetu. No a aby byli z něčeho živi, také určitý zisk. Výslednou cenu ADSL přístupu k Internetu pro koncového zákazníka tedy ještě nelze spočítat, ale již nyní lze udělat její spodní odhad - pouhým sečtením nákladů, které bude koncový poskytovatel mít.

V "nejjednodušším" případě (spíše: nejpomalejším, 192/64 kbps, s největším overbookingem 1:50) přijde první složka nákladů na 989,- Kč měsíčně, plus 150,- na pronájem modemu, celkem tedy 1139,- Kč měsíčně. Druhá složka nákladů se odhaduje hůře: pokud by AO/ISP byl připojen k datové síti telecomu rychlostí 10 Mbps, a dokázal ji "přeprodat" celkem 50x (při overbookingu 1:50), potřeboval by k tomu 2500 zákazníků a na každého by vycházelo 20,- Kč měsíčně. To je ovšem čirá teorie (ideální případ), praxe bude jiná a náklady na jednoho zákazníka určitě vyšší - střelím od boku 100,- Kč. Celkem to pak už vychází na 1239,- Kč, sice bez závislosti na objemu přenesených dat, ale bez toho hlavního - bez samotného Internetu. Ten nejspíše přijde také na nějakou tu stokorunu. Takže suma sumárum, asi by se dalo dostat pod 2000,- měsíčně (bez DPH), bez omezení doby připojení a bez omezení objemu přenesených dat. Ale za co? Za nejpomalejší možnou variantu, 192/64 kbps, s největším "návalem" (overbookingem).

Pokud bychom obdobný orientační propočet udělali pro kvalitnější verzi Profi (s agregací, resp. overbookingem 1:20), a nejnižší zde nabízenou rychlost 256/64 kbps, pak by to vycházelo následovně: 2789,- Kč za první složku, 150,- Kč za pronájem modemu, odhadem 250,- Kč na IP Access, vše dává již cca 3200,- Kč (stále bez přístupu k Internetu).

Závěr?

Jistě, od cen služeb IOL Platinum, se kterými Telecom přišel v polovině loňského roku (viz článek Jaké je IOL Platinum?) to určitě je skok směrem k realitě. Stále ale zbývá hodně, abychom se mohli srovnávat s koncovými cenami ADSL alespoň v takových zemích, jako je například Polsko (v přepočtu 1528,- Kč měsíčně za 512/128 kbps), či Maďarsko (1625,- Kč měsíčně za 384/64 kbps). U nás se možná těmto cenám dokážeme přiblížit na nejnižší rychlosti a s největším přeprodejem (agregací), ale na srovnatelných (vyšších) rychlostech stále nemáme šanci.

Detailní přehled cen ADSL ve světě najdete například zde.