Vyšlo na Lupě, 18.12.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b1218001.php3

Nové ceny Telecomu pro rok 2004

Avizované dramatické zvýšení měsíčních paušálů se naštěstí nekoná. Naopak, Telecom přichází s neregulovaným cenovým programem Telefon 70, který je velmi podobný dosavadnímu regulovanému HOME STANDARD. Výše paušálu je stejná, minutové ceny stejné nebo nižší, a místo kreditu v korunách obsahuje jako kredit 70 volných minut.

Včerejší den umožnil zasadit další významné kaménky do mozaiky toho, jak budeme v příštím roce telefonovat (a připojovat se k Internetu) z pevných linek Českého Telecomu. Ačkoli některé kamínky stále ještě chybějí, celkový obrázek se již zřetelněji rýsuje. Co tedy včerejší den přinesl, a co naopak ještě zbývá?

Včera: jen neregulované tarify

Český Telecom poskytuje svým rezidenčním zákazníkům dva druhy cenových programů (tarifů) pro své pevné linky:

  • neregulované tarify, jejichž podobu (ceny, podmínky atd.) si volí Telecom sám
  • regulované tarify, jejich cenu a další podmínky mu určuje regulátor. V současné době jde o tarify HOME MINI a HOME STANDARD, a zřejmě i tarify ZERO.

O tom, jaká je situace kolem regulovaných tarifů, jsem zde na Lupě psal koncem listopadu, v článku "Jaké budou regulované tarify?". Pro připomenutí: regulátor "v první instanci" rozhodl, že tyto ceny smí ve váženém průměru vzrůst o hodnotu z intervalu 5 až 13 procent oproti cenám stávajícím (ovšem již se započítáním změn DPH). Telecom měl předložit regulátorovi konkrétní návrh, pohybující se v takto zadaném "mantinelu", a regulátor se k němu měl vyjádřit (akceptovat jej či zamítnout).

Z toho všeho si lze odvodit, že Telecom by mohl představit novou podobu regulovaných služeb až poté, co mu ji regulátor schválil. Včera ale Telecom představil pouze novou podobu svých neregulovaných služeb (resp. té části neregulovaných služeb, která je nová), a o regulovaných tarifech (HOME MINI, HOME STANDARD a HOME ZERO) prohlásil pouze to, že "zákazníci je budou moci nadále využívat beze změn (a projeví se jim pouze změna DPH)".

Co přesně to znamená, si nejsem úplně jistý. Telecom sice ještě na tiskovce uváděl, že jednání s regulátorem zrovna skončila (snad právě v průběhu tiskovky), a že se "vešel" do rozmezí 5 až 13 procent zvýšení (s uvážením změny DPH) - konkrétně hodnotou 12,3. Z diskuse ovšem nebylo jasné, zda to znamená že jednání s regulátorem skončila posvěcením návrhu Telecomu, který tudíž nemohl navrhovat žádné zvýšení měsíčních paušálů regulovaných služeb, jak ještě nedávno avizoval, nebo zda jednání s regulátorem skončila tím, že Telecom požadoval razantní zvýšení paušálů, ale regulátor jeho návrh neakceptoval, a v platnosti tak zůstaly stávající ceny.

Z kontextu usuzuji spíše na druhou variantu, tedy že regulátor požadavek Telecomu na zásadní zvýšení paušálů neakceptoval. Na druhou stranu mi ale s tímto závěrem vůbec neladí skutečnost, že Telecom bezprostředně poté představil veřejnosti neregulovaný tarif (Telefon 70, viz dále), který je velmi podobný stávajícímu tarifu HOME STANDARD, ne-li v některých aspektech dokonce výhodnější - a má přesně stejnou výši měsíčního paušálu, jako dosavadní HOME STANDARD. Jelikož ale jde o neregulovaný tarif, jeho hodnotu si určil Telecom sám. Jak potom mohl tvrdit, že stejně koncipovaný HOME STANDARD nepokrývá náklady a měl by být zvýšen jeho měsíční paušál?

K jakým změnám dochází?

Od nového roku zavádí Český Telecom následující nové tarify (cenové programy):

  • v řadě Telefon: Telefon 70, Telefon a Internet 90+300, Telefon a Internet 180+660, a Telefon Universal. Vedle nich bude nadále nabízet již dříve uvedené Telefon 120 a Telefon 240.
  • v řadě Business: Business 60 a Business Universal, a zřejmě i Business Internet. Vedle nich bude nabízet již dříve uvedené tarify Business 100, Business 300 a Business 500.
  • v radě ISDN: ISDN2 Internet 480, ISDN2 Internet 480, ISDN2 Universal. Vedle nich by měly zůstat v nabídce i stávající ISDN tarify.

Řada Telefon je řadou neregulovaných cenových programů, určených rezidenčním zákazníkům. Číslice za názvem přitom udává velikost kreditu v minutách, a je součtem přes dobu špičky a mimo špičky. Takže například "Telefon 70" je cenový program obsahující kredit 70 volných minut, z nichž 35 je možné provolat v době špičky a 35 v době mimo špičku. Analogicky u původních tarifů Telefon 120 a Telefon 240.

U tarifů "Telefon a Internet" je v názvu dvojice číslic, vyjadřující součet kreditu v minutách pro hlas a pro dial-up. Konkrétně u "Telefon a Internet 90 + 300" jde o 90 hlasových minut (45+45), a 300 minut mimo špičku. U tarifu "Telefon a Internet 180 + 660" jde o 180 minut hlasu (90+90), a o 60 minut dial-upu ve špičce a 600 minut mimo špičku.

Co je tarif Universal?

Filosofie tarifu "Telefon Universal" je taková, že neobsahuje žádné volné minuty, ale nabízí nižší minutové ceny. Například u místních hovorů ve špičce u něj přijde minuta na 1,13 Kč, zatímco u většiny ostatních tarifů přijde na 1,33 Kč. Jde přitom o tarif, určený pro hodně volající - a má zřejmě ambice konkurovat volání přes volbu operátora. Jeho měsíční paušál ovšem přijde na 495 Kč bez DPH, což nápadně připomíná cenu za zpřístupnění místní smyčky, a také cenu, na kterou Telecom ještě nedávno požadoval zvýšit i paušál HOME STADNDARD, údajně aby odpovídal nákladům.

Pokud by tomu tak bylo, očekával bych že minutové hovorné bude ještě výrazně nižší. Takto se například na místních hovorech začne Telefon Universal vyplácet až po provolání více jak 17 hodin!

Co Telecom bude nabízet a co ne

Další významnou změnou je to, že od nového roku bude Český Telecom aktivně nabízet (tj. propagovat ve své reklamě atd.) pouze programy TELEFON (zřejmě v segmentu rezidenčních zákazníků). Současné cenové programy (HOME MINI, HOME STANDARD a HOME ZERO) aktivně nabízet nebude, ale bude je mít "nadále v nabídce" (což musí, neboť jsou to regulované tarify, které je povinen poskytovat). Fakticky by to mělo znamenat, alespoň podle mého názoru, že Telecom je nebude nikde inzerovat, ale když zákazník bude trvat na svém že je chce, musí mu Telecom vyhovět a takovýto tarif nově zavést, resp. umožnit na něj přejít.

Stávající tarify HOME MAXI, HOME MAXI PLUS, Telefon 120 Plus, Telefon 240 Plus od 1.1.2004 již nebudou vůbec nabízeny. Tedy i když bude zákazník trvat na tom, že je chce nově zavést, nebo na ně nově přejít z jiného tarifu, Telecom mu to již neumožní. Naopak ten, kdo takovýto tarif již má, jej bude moci používat i nadále.

Co je výhodnější a co ne?

Poměrně významný je u nových tarifů pokles "dálkového" hovorného, tj. meziměstských a mezistátních hovorů. Není divu, vždyť právě zde začala působit konkurence, takže Telecom náhle také našel prostor pro zajímavější snížení cen. Například meziměsto ve špičce kleslo z 3,47 Kč u HOME STANDARD (bez DPH) na 3,27 Kč u nového tarifu Telefon 70. Stále to však je podstatně vyšší cena, než 1,90 Kč za minutu meziměsta ve špičce přes volbu operátora a Tele2.

Podobně třeba zlevnění mezinárodních hovorů do sousedních zemí: dosud 7,61 Kč bez DPH za minutu ve špičce (HOME STANDARD), nyní 4,50 Kč v tarifu Telefon 70, ale jen 3,81 Kč přes Tele2 (vše bez DPH).

Na druhou stranu je pravda, že zlevněním meziměstských a mezinárodních hovorů ztratily na významu některé dosavadní tarify, které byly založeny právě na tom, že za patřičně vyšší paušál poskytují o něco levnější dálkové hovory. Jsou to právě tarify jako HOME MAXI a MAXI Plus, či Telefon 120 Plus a Telefon 240 Plus, které Telecom přestává nově nabízet. .

Bude i aktivní marketing

Zajímavostí, která zazněla na včerejší prezentaci nových tarifů, je to že Telecom hodlá sám radit zákazníkům, který tarif je pro ně nejvýhodnější, jaké doplňkové služby jsou pro ně k dispozici, jaké novinky jsou v nabídce od ledna 2004, a poskytovat má také srovnání cen s jinými operátory. Telecom hodlá v tom směru vystupovat nejen pasivně, ale i aktivně.

Od 22. prosince hodlá rozjet v TV, v rozhlase, tisku i na Internetu kampaň s názvem "poradíme Vám, jak volat výhodněji". Kromě toho bude odpovídat na volání svých zákazníků na lince 800 151515, a rady bude udílet i na svých WWW stránkách (www.telecom.cz). Hodlá však také aktivně obvolávat své zákazníky a nabízet jim přechod na nové tarify.

Jako "promo akci" pak bude ČTc poskytovat během ledna a února 2004 volání o víkendech a svátcích za 0,50 Kč za minutu (pro místní a dálkové hovory na pevnou síť). Pokud ovšem zákazník vlastní tarif s volnými minutami, jsou nejprve vyčerpány tyto minuty "v ceně", a teprve pak nastupuje volání za 0,50 Kč.

Je Telefon 70 výhodnější než HOME STANDARD?
Podrobnější podobu nových tarifů najdete na webu Telecomu (zde) . Zde bych se, na závěr tohoto článku, zastavil alespoň u srovnání stávajícího regulovaného tarifu HOME STANDARD a nového neregulovaného tarifu Telefon 70. Je to zajímavé i z toho pohledu, že v segmentu rezidenčních zákazníků by tarif HOME STANDARD mělo používat na 75 procent zákazníků (a dalších 15 pak tarif HOME MINI), a telefon 70 by měl být novější alternativou k HOME STANDARDu.

Oba tarify, HOME STANDARD i Telefon 70, jsou určeny rezidenčním zákazníkům, a výše jejich měsíčního paušálu je stejná: 285 Kč bez DPH (resp. 348 Kč měsíčně již s "novou" výší DPH). Za tuto cenu získal zákazník u HOME STANDARD kredit v hodnotě 90 Kč, zatímco u Telefonu 70 získává 70 volných minut, které může provolat "vnitrostátně" (35 ve špičce a 35 mimo špičku). Co je výhodnější?

Pokud bychom vzali za bernou minci to, co Telecom uvádí jako přednost 90-korunového tarifu u HOME STANDARD:

Váš kredit můžete využít pro místní, dálková a mezinárodní volání do pevných sítí, například až na
  • 128 minut místního volání, nebo
  • 90 minut dálkového volání

pak by přechod na pouhých 70 minut u tarifu Telefon 70, navíc v rozdělení 35 + 35, byl znevýhodněním. Na druhou stranu jen 35 minut meziměstsky ve špičce (po 3,27 Kč) by stálo více než 114 Kč. A co teprve hovory do mobilní sítě, které by se také měly "vejít" do možnosti využít volné minuty pro "vnitrostátní" hovory. V obou případech kredit není přenositelný do dalšího měsíce.

Pokud jde o změnu kreditu z korunového na minutový, vždy asi lze najít takovou kombinaci hovorů, pro kterou jde o znevýhodnění, a stejně tak lze nalézt takovou , pro kterou se jedná naopak o zvýhodnění.

Pokud jde o samotné minutové hovorné u obou tarifů, pak místní hovory jsou u HOME STANDARD a Telefon 70 zcela identické, stejně jako internetový dial-up a hovory do mobilních sítí. Jak jsem již uvedl výše, Telefon 70 má o něco lacinější meziměstské a mezinárodní hovory, a také hovory do mobilních sítí.

Celkově si dovolím vyjádřit názor, že nový Telefon 70 je srovnatelný se stávajícím HOME STANDARD, či možná dokonce o něco výhodnější. Právě kvůli rozdílům v kreditu, které nelze exaktně porovnat, však může být pro některé konkrétní zákazníky a jejich strukturu hovorů naopak nevýhodnější.

Na závěr snad jen nezbytné připomenutí: ačkoli dosavadní ceny regulovaných služeb zůstávají beze změny, platí to jen bez DPH. Koncová cena, kterou zaplatí zákazník (neplátce DPH), se kvůli vyšší DPH zvýší o 16,2 procenta. Alespoň částečnou náplastí může být to, že adekvátně se zvýší také volný kredit v korunách u těch tarifů, které jej obsahují (HOME MINI, HOME STANDARD, HOME MAXI atd.)