Vyšlo na Lupě, 2.5.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0502001.php3

Nové cenové programy Českého Telecomu

Český Telecom přichází s nabídkou nových (neregulovaných) cenových programů, doplňujících nabídku stávajících programů: 4 pro domácí stanice, 5 pro podnikatelské a 1 pro ISDN (ISDN ADSL, vázaný na ADSL přípojku). Zajímavostí je celá řada - hovorový kredit má podobu minut k provolání, je převoditelný do dalšího měsíce (ale už ne dále), a nezahrnuje Internet.

Na úvod, ještě před popisem nových cenových programů, si neodpustím jednu velmi důležitou poznámku: jde o cenové programy, patřící mezi neregulované. Tedy takové, které nespadají do univerzální služby a nejsou tudíž regulované. Jinými slovy: jsou to cenové programy, které stanovuje Český Telecom zcela podle svého uvážení, a nepotřebuje k nim souhlas regulátora.

Z dosavadních cenových programů pro (analogové) domácí telefonní stanice jsou regulované programy HOME MINI a HOME STANDARD, a mezi neregulované patří programy HOME MAXI, HOME MAXI PLUS a HOME INTERNET. Všechny tyto cenové programy platí již od loňského roku, a v souladu s dosavadní tradicí je Telecom měl počátkem letošního roku změnit, resp. nahradit novými cenovými programy. Podle dostupných informací Telecom již dříve předložil regulátorovi návrh nových regulovaných cenových programů pro letošní rok, ale později svůj návrh zase stáhnul zpět. Důvody nejspíše souvisely jak se změnami v managementu ČTc (hledání nového generálního ředitele), tak i s pokusy o privatizaci, a v neposední řadě jistě i se skutečností, že nadále probíhají jednání na půdě Fóra pro dial-up, a otázka vytáčeného přístupu stále není dořešena.

Následně se proto Telecom (zřejmě) rozhodl udělat to, co je v jeho moci a k čemu nepotřebuje souhlas regulátora: nabídl nové "neregulované" cenové programy, a ty staré (regulované, HOME MINI a HOME STANDARD) ponechal v platnosti. Spolu s nimi pak ponechal v platnosti i dosavadní "neregulované" programy HOME MAXI, HOME MAXI PLUS a HOME INTERNET (a také HOME ZERO). Nové programy jsou proto alternativou (nikoli náhradou) stávajících cenových programů, které zůstávají nadále v platnosti (jen s drobnými změnami, viz dále).

Otázka Internetu

Osobně si dovolím tipovat, že zavedení nových cenových programů jako alternativy k dosavadním je pouze přechodných řešením, které může, ale nemusí vydržet až do konce roku, resp. začátku roku nového. Dalších změn se určitě dočkáme poté, co se vyjasní otázka Internetu, v závislosti na jednání Fóra pro dial-up. Nové cenové programy totiž Internet vůbec "neřeší". Samozřejmě umožňují připojovat se komutovaně k Internetu, ale pouze s explicitním minutovým zpoplatněním. Kredit, který tyto nové cenové programy obsahují, není možné čerpat na volání do Internetu, a ani zde nejsou žádné nové nadstavbové programy či jiná řešení zohledňující potřeby dial-up uživatelů.

Důvodem je stále ještě probíhající jednání Fóra pro dial-up, i probíhající bilaterální jednání mezi Českým Telecomem a jednotlivými alternativními operátory a ISP o nových internetových balíčcích. Obsah těchto bilaterálních jednání neznám, protože probíhají mimo Fórum (ustavené za účelem hledání nových modelů připojení k Internetu), a ani jako vyjednavač ZUI (platformy Zástupci uživatelů Internetu) na ně nemám přístup. Z dostupných náznaků, neoficiálních informací i z toho, co zaznělo na středečním jednání Řídícího výboru Fóra pro dial-up však soudím, že tato separátní jednání by mohla poměrně brzy přinést určité výsledky, mezi kterými by mohl být i intervalový paušál. Tedy "nepočítané" připojení v určitém časovém intervalu (např. o víkendech či v době mimo špičku). Tedy něco, co chtěl Telecom nabízet v podobě nadstavbového tarifu i-víkend již v loňském roce, v rámci svého Internetu Plus. Velmi pravděpodobně ale bude mít tento intervalový paušál "dedikovaný" charakter - bude vázán na jednoho konkrétního ISP dle volby zákazníka (který tak nebude moci "přeskakovat" z providera na providera podle libosti, tak jako to může dělat dnes).

Budiž FRIACO

Když už jsem zmínil jednání Fóra pro dial-up, dovolím si stručně zmínit i jeden konkrétní dílčí výsledek, který by mohl být předzvěstí blýskání na lepší časy. Platformě ZUI se totiž podařilo prosadit požadavek, aby Český Telecom nejpozději k 1.10.2003 zavedl ve své síti tzv. FRIACO. Rozhodl o tom Řídící výbor Fóra právě na svém středečním jednání tento týden.

Pokud netušíte o co jde a proč je to významné, pak vězte že jde o způsob, jakým si za vzájemně poskytované služby platí operátoři na rozhraní mezi svými (vzájemně propojenými) sítěmi. Dosud se tak děje výhradně po minutách, neboli v závislosti na době poskytování určité konkrétní služby v čase. Například všechny propojovací poplatky, pro hlas i pro Internet, byly až dosud stanovovány výhradně po minutách. To prakticky vylučuje zavedení paušálního zpoplatnění koncového zákazníka - pokud jeden operátor platí druhému za provolané minuty, těžko bude svého zákazníka "kasírovat" paušálně, pevnou částku. Pokud by to snad udělal, pak nejspíše tak, že by tuto fixní částku vypočítal podle maximální možné "konzumace", což zase není atraktivní pro koncového zákazníka.

FRIACO, alias Flat Rate Internet Access Call Origination, znamená že operátoři si již nebudou platit mezi sebou (na rozhraní svých sítí, za tzv. originaci hovorů) podle jejich délky, ale také paušálně, tedy pevnou částkou. To otevírá prostor k tomu, aby i alternativní operátoři a internetoví provideři mohli sami definovat paušální cenové programy pro své koncové zákazníky (díky tomu, že sami nebudou platit Telecomu za své vstupy po minutách, ale paušální částkou).

Cesta od výroku "FRIACO má být zavedeno" až k plně paušálním cenových programům, nabízeným v plně konkurenčním prostředí, však může být ještě hodně dlouhá. Středeční rozhodnutí Řídícího výboru totiž neříká nic o způsobu stanovení ceny za FRIACIO, a tím vše ponechává na dohodě jednajících stran. Dovolím si tipovat, že k takovéto dohodě nedojde, a že tak jako tak bude nakonec muset rozhodovat regulátor.

Minuty místo korun

Zpět ale k novým, "bezinternetovým" cenovým programům Českého Telecomu. Jednou z jejich výrazných charakteristik je změna v podobě kreditu, povinně obsaženého v ceně programu. Ve stávajících programech HOME měl tento kredit povahu finanční (byl vyjádřen v korunách), a nebyl převoditelný do dalšího měsíce. V nových programech TELEFON, BUSINESS a ISDN ADSL již má tento kredit povahu minut k provolání, a je převoditelný do dalšího měsíce. Minuty, nespotřebované v daném měsíci, přechází do dalšího měsíce, kde se čerpají nejdříve, ještě před "novými" minutami. Pokud by ale nebyly ani tak vyčerpány a měly na konci měsíce znovu zbýt, pak se do dalšího měsíce již nepřevádí a propadají.

Zákazník přitom stále nebude informován skutečně průběžně o stavu svého kreditu a jeho čerpání. Pouze na konci měsíce, z pravidelného vyúčtování (písemného či elektronického, skrze e-účet) se dozví, kolik minut mu bylo převedeno do dalšího měsíce.

Ale jaké minuty?

Princip "minuty zdarma", resp. "minuty v ceně" je jistě pro zákazníky srozumitelný a dobře známý například z mobilních sítí. V novém podání od Českého Telecomu však přináší některé zajímavé prvky, které celý princip činí poněkud neurčitým.

Minutový kredit u tarifů TELEFON je totiž rozdělen na dvě části (špička a mimo špičku), má hodnotu 60+60 minut (u TELEFON 120) resp. 120+120 minut (u TELEFON 240), a je možné jej čerpat na všechna vnitrostátní volání. Ta zahrnují:

 • Místní hovory
 • Meziměstské hovory
 • Volání do neveřejných pevných sítí (začínající čísly 972, 973, 974)
 • Volání na tzv. bílé linky (začínající na 840, 841),
 • Volání na tzv. modré linky (844),
 • Volání na služby 1TEL (700)

Jak je z tohoto výčtu patrné, kredit nelze čerpat na volání do Internetu (na čísla začínající na 971). Pravdou je, že by to pro zákazníka bylo méně výhodné, než čerpání "dražších" minut například za místní hovory. I tak je ale zajímavé, že minutový hovorový kredit lze čerpat na taková volání, která mají různou minutovou sazbu. Například jen rozdíl v minutové ceně místních a meziměstských hovorů je stále dosti velký. Co nastane v případě, kdy zákazník provolá za měsíc třeba 100 minut místně a 100 minut meziměstsky? Co mu Telecom pokryje z kreditu a co naúčtuje navíc? Udělá to tak, aby to bylo co nejvýhodnější pro zákazníka? Tedy pokryje z kreditu nejdražší minuty? Nebo to udělá tak, aby to vyšlo co nevýhodněji pro něj? Tedy že pokryje z kreditu nejlacinější minuty a ty nejdražší naopak naúčtuje zákazníkovi?

Tipuji, že to Telecom udělá tak, že z kreditu pokryje nejdříve provolané minuty, a explicitně navíc si nechá až skutečnou cenu těch které jsou provolány později. V každém případě by ale Telecom měl jasně a srozumitelně říci, který případ nastává, tak aby zákazník věděl na čem je. To se obávám, že se nestalo.

Kvůli různé ceně minut, které lze v minutového kreditu čerpat, je dosti obtížné určit jak velkou hodnotu vlastně celý kredit má, a jaká částka odpovídá samotnému provozu pevné telefonní stanice. V případě kreditu vyjádřeného v korunách to bylo snadné - a také bylo na první pohled patrné, co Telecom udělal u cenových programů ZERO, kde odečetl celý kredit ve výši 90 (100) korun, ale měsíční cenu snížil pouze o 20,- Kč.

PřáTelé místo PříTele

Jedno specifické omezení stávajících programů, které nové cenové programy přináší, se týká služby PříTel. Ta dávala možnost volat až na tři čísla v pevné síti se slevou, ve špičce 15% a mimo špičku 10%. Tato služba již nebude nově nabízena, a svým stávajícím zákazníkům bude fungovat jen do konce kalendářního roku. Od 1.7.2003 již také nebude možné měnit její nastavení.

Místo služby PříTel bude nově nabízena služba PřáTelé. Nabízí zlevněné volání až na 5 čísel (z nich 2 mohou být zahraniční či v mobilní síti), ale sleva na volání na tato čísla bude již jen 10 procent. U stávajícího programu HOME MINI přijde nová služba PřáTelé na 30 korun měsíčně bez DPH, a u HOME STANDARD na 10 korun bez DPH, u ostatních je zdarma (v ceně). Stávající uživatelé služby Přítel však musí explicitně požádat o změnu na PřáTele (změna je zdarma), jinak jim bude Přítel na konci roku ukončen.

Ceny bez DPH

Další zajímavostí je na nových cenových programech Českého Telecomu skutečnost, že jsou zveřejňovány primárně bez DPH, a to i u programů pro domácnosti. Důvodem je zřejmě skutečnost, že nejpozději v okamžiku našeho vstupu do EU bude muset dojít k přeřazení telekomunikačních služeb do vyšší sazby DPH (dnes je to sazba 22%). Ceny stanovené primárně včetně DPH by se přitom musely měnit, ceny stanovené v podobě bez DPH se fakticky měnit nemusí.

Cenové programy TELEFON

Nyní již konkrétně k jednotlivým cenovým programům. Pro domácí uživatele (soukromé osoby) jsou určeny 4 nové programy, s názvy Telefon 120, Telefon 240, Telefon 120 Plus a Telefon 240 Plus. Číslo v názvu indikuje velikost kreditu, rozděleného na polovinu mezi špičku a období mimo špičku: TELEFON 120 nabízí 60 minut ve špičce a 60 mimo špičku. Tarify "Plus" obsahují navíc ještě kredit 20 minut pro volání do mobilních sítí a do některých zahraničních destinací (podrobněji zde). Kromě služby PřáTelé jsou v ceně zahrnuty také služby

Podrobný ceník hovorného najdete na stránkách ČTc. Za povšimnutí zde stojí například meziměstské hovorné, které oproti dosavadním cenovým programům kleslo asi nejvíce a již se blíží cenám, které si účtují alternativní operátoři skrze volbu operátora. Jde o celkem zřejmý efekt existující konkurence. Podobně poklesly i ceny za hovory do mobilních sítí a zahraniční hovory, naopak jen minimálně se pohnuly hovory místní a volání do Internetu (které navíc nelze krýt z minutového kreditu).

Beze změny zůstal také konkrétní způsob zpoplatňování hovorů (například místní style 120 + 60, tj. první dvě minuty vždy celé a pak po minutách).

Cenové programy BUSINESS

Zatímco nové cenové programy TELEFON pro soukromé osoby jsou dostupné od 1.5.2003, již od 1.4.2003 je nabízeno celkem 5 nových cenových programů pro firmy, s názvy:

 • BUSINESS 100
 • BUSINESS 300
 • BUSINESS 300/50
 • BUSINESS 500
 • BUSINESS 500/100

Příslušná číslice vždy udává velikost kreditu v minutách (jediná číslice resp. před lomítkem se týká národních hovorů, za lomítkem hovorů do mobilních sítí a mezinárodních). Není zde dělení kreditu na dobu špičky a mimo špičku.

Pokud jde o minutové hovorné, zde přeci jen dochází k určitému poklesu u dial-upu, byť jen o haléře: ve špičce z dosavadních 1,30 až 1,40 Kč na 1,24Kč až 1,31 Kč za každou z prvních 10 minut, a z 0,73 až 0,79 Kč za další minuty na 0,70 a 0,75 Kč. Ke snížení došlo i v době mimo špičku, z 0,61 Kč na 0,58 za každou z prvních 10 minut, a z 0,28 Kč na 0,27 Kč u dalších minut. Ačkoli třeba v tomto posledním případě jde o jeden jediný haléř, přesto to představuje cca 4-procentní zlevnění. Na druhou stranu, kolik firem ještě zůstává u dial-upu (snad vyjma nějakého záložního spojení, pro případ výpadku pevné linky)?

Podrobnější popis a ceník najdete zde.

ISDN ADSL

Na webu Českého Telecomu lze nalézt ještě další novinku, a tou je cenový program ISDN ADSL. Je prakticky shodný se stávajícím ISDN2 BASIC, až na to že obsahuje minutový kredit zahrnující 200 minut, využitelný pro místní i dálkové hovory (zatímco ISDN2 BASIC obsahuje kredit 100,- Kč).

Žádné další podrobnosti ale u něj nejsou k nalezení (odkaz na podrobný popis vede na neexistující stránku) - s výjimkou základního požadavku, kterým je možnost využití jen tam, kde je současně na příslušné lince i ADSL přípojka.

Shrnutí

Nové cenové programy Českého Telecomu je nutné hodnotit s uvážením toho, že jde jen o "horní část" nabídky (danou tím, že jde o neregulované tarify). Tam, kde existuje konkurence (hlavně u meziměstských hovorů, hovorů do mobilních sítí a do zahraničí) na to nové cenové programy reagují, a tam kde konkurence chybí zůstávají víceméně při starých cenách. Stejně tak zcela "odložena" je i otázka Internetu, který zřejmě bude řešen formou "nadstavbových" programů (přikupovaných navíc k těmto cenovým programům).

Pro celkový obrázek o nabídce Telecomu bude podstatné, jaké budou ostatní cenové programy na "spodní části" celého spektra. Zejména zda a v jaké podobě zde budou existovat cenové programy, neobsahující žádný kredit - pro zákazníky, kteří jen minimálně volají či chtějí využívat služeb jiného poskytovatele, skrze volbu operátora.