Vyšlo na Lupě, 5.8.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0805001.php3

ADSL: nové, již oficiální ...

Oficiální podoba nového ADSL se prakticky neliší od včera prezentované: datové limity jsou realitou, stejně jako zapnutá agregace, se kterou Telecom nehodlá v brzké době nic dělat. Přesto věří, že změny přispějí k většímu zájmu zákazníků. Důvodem pro zavedení datových limitů má být zajištění "spravedlivého přístupu k zákazníkům".

Český Telecom včera na tiskové konferenci oficiálně představil novou podobu svého ADSL. Od neoficiální podoby, kterou jsem zde popisoval včera (v článku: ADSL: agregované, limitované ...) se liší jen kosmeticky. Mimo jiné tím, že nové varianty se místo "ECO" (od: Economy) jmenují PLUS a EXTRA. Zřejmě tedy i Telecom usoudil, že se nejedná o "ekonomičtější" (lacinější) verzi, a tak použil přiléhavější přívlastky. "Plus" možná zvolil kvůli navýšení nominální rychlosti, pro uživatele se ale tento přívlastek "Plus" stane spíše symbolem toho, že si k paušální ceně budou muset připlácet za data přenesená navíc.

Změny velkoobchodní nabídky

Zrekapitulujme si tedy hlavní podstatu změn ve velkoobchodní nabídce ČTc, již s definitivní terminologií:

Dosavadní velkoobchodní služby:

  • Broadband Basic (192/64 kbps a 320/128 kbps, s agregací 1:50 a bez datového limitu)
  • Broadband Profi (256/64 kbps, 512/128 kbps a 1024/512 kbps, s agregací 1:20 a bez datového limitu)

budou ukončeny s koncem roku 2004 a dále již nebudou poskytovány.

Místo nich budou od 15.9. nově nabízeny verze:

  • Broadband Plus (512/128 kbps, s limitem 10 GB, 1024/256 kbps s limitem 20 GB, vždy s agregací 1:50, s platbou 300,- Kč za každých započatých 10 GB nad limit), jako "náhrada" dosavadních verzí Basic
  • Broadband Extra (256/64 kbps, 512/128 kbps a 1024/512 kbps, s agregací 1:20 a bez datového limitu)

K novým přípojkám Broadband Plus a Broadband Extra budou Telecomem poskytovány tři variantní instalace:

  • žádná, resp. samoinstalační balíčky, resp. instalace od ISP
  • "malá", zahrnují instalaci splitteru a ADSL modemu
  • "velká", zahrnující připojení počítač

Další odlišností oproti včera popisované neoficiální verzi je tedy to, že koncem roku přestanou být poskytovány také přípojky Broadband Profi. Fakticky ale budou jen nahrazeny ekvivalentními přípojkami Extra, které se liší jen možností zvolit si variantu instalace.

Pokud jde o ceny měsíčních paušálů, ty zůstaly identické. Jiná je cena instalace, která nyní bude povinně zahrnovat částku 990,- Kč za zřízení služby (kterékoli z variant Plus a Extra). Pokud si zákazník, resp. ISP, objedná u Telecomu také "malou" instalaci (instalaci splitteru a modemu), zaplatí za ni navíc 1510,- Kč, opět bez ohledu na druh služby. Dosud se za zřízení ADSL ve variantě Basic platilo 1600,- Kč, a rozsah prací odpovídal nově definovanému zřízení a malé instalaci, celkově za 990 + 1510 = 2500 Kč. To je výrazné zdražení. Naopak pro dosavadní ADSL Profi se za instalaci platilo 4900,- Kč, a oproti tomu je 2500,- Kč zlevněním.

V případě "velké instalace" (včetně zapojení počítače) nově zákazník (ISP) zaplatí 990 + 2510 = 3500 Kč.

Změny v nabídce IOL

Změny ve velkoobchodní nabídce Telecomu se nutně musí promítnout i do nabídky jednotlivých ISP, poskytujících ADSL služby koncovým zákazníkům. Včera na své tiskovce prezentoval Telecom i to, jak se vše projeví v koncové nabídce jeho Internetu OnLine:

  • po přechodu stávajících přípojek 192/64 kbps a 320/128 kbps na vyšší rychlosti (Broadband Plus) a na datový limit zůstane zachována jejich stávající cena bez DPH (1349,- Kč, resp. 2349,- Kč, bez pronájmu modemu)
  • instalace pro zákazníky IOL bude přesně kopírovat velkoobchodní ceník ČTc (tj. IOL si nic nepřirazí)
  • příplatek za data bude u IOL ve výši 399,- Kč (bez DPH) za každých započatých 10 GB nad limit. To znamená, že IOL si k velkoobchodní ceně 300,- Kč připočítá 99,- Kč.

U ostatních ISP lze nejspíše očekávat obdobné změny. Ceny měsíčních paušálů za ADSL přípojky na bázi Broadband Plus se možná změní, možná ne, a nejspíše se objeví i nějaké akční balíčky a zvýhodněné nabídky, využívající uvolnění koncových zařízení a variantního řešení instalace. "Bitva ve sklenici vody" se nejspíše odehraje u ceny za nadlimitní data, kde se ISP zřejmě budou předhánět v tom, kdo z nich si přirazí co nejméně k oněm 300,- Kč, které má jako "své jisté" Telecom.

Proč datový limit?

Český Telecom se na své tiskovce věnoval i důvodům pro zavedení datového limitu na přípojkách Plus. Jaké tedy jsou jeho argumenty?

Hlavní argument, který zazněl, je ten aby jedni uživatelé nebyli znevýhodňováni jinými uživateli - těmi, kteří svou přípojku využívají intenzivně a přenáší hodně dat. Na svých stránkách, věnovaných velkoobchodním podmínkám ADSL, to Český Telecom podrobněji popsal takto:

U nového portfolia Carrier Broadband Plus jsme uplatnili moderní princip tzv. Fair User/Usage Policy. Tento princip je postaven na spravedlivém přístupu k zákazníkům a je aplikován s cílem optimalizovat provoz na síti a zajistit maximální stabilitu služby. Základním principem je uplatnění Fair User/Usage Policy po přenesení 10 GB dat u rychlosti 512/128 kbit/s a 20 GB dat u rychlosti 1024/ 256 kbit/s. Tento datový kredit je nastaven mnohonásobně výše, než je současný průměrný provoz a dle našich statistik jej plně nevyužije 90-95 % koncových zákazníků. Pouze 5-10 % koncových zákazníků tyto hodnoty překračuje a byl by jim naúčtován poplatek za dodatečný datový balíček.

Tato citace naznačuje, jak velký je celý problém s přetěžování přípojek "intenzivními stahovači". Telecom to včera kvantifikoval podrobněji, jak ukazuje následující obrázek. Z něj vyplývá, jak velké objemy generuje ta která část uživatelů:

Onen princip "Fair User/Usage Policy", spočívající v zavedení datového limitu a zpoplatnění nadlimitních dat, tedy míří na těch několik málo procent uživatelů, kteří svou přípojku využívají více než kolik Telecom považuje za vhodné (pro "optimalizaci provozu a stabilitu služby"). Jestliže počet všech ADSL přípojek v ČR dosahuje nyní cca 8000, znamená to, že přes 10 GB se dostává cca 830 přípojek, a z nich pak jen asi 330 se dostává nad 20 GB měsíčně. Zde je ale nutné připomenout, že podle toho, co zaznělo na včerejší tiskovce, ukazuje uvedený graf sumární pohled přes všechny druhy přípojek, tj. zahrnuje i počty a provoz na vyšších a dražších přípojkách. Je tedy stále otázkou, proti jak velkému počtu uživatelů je Telcomem zaváděná "Fair User/Usage Policy" na linkách Plus vlastně namířena.

Přitom celý problém s přetěžováním linek "intenzivními stahovači" by šel řešit také jinak, ohleduplněji a laciněji. Svědčí o tom následující příklad z Nizozemí (za odkaz děkuji panu Součkovi): tamní ISP jménem DEMON praktikuje takovou Fair Use Policy, která nestanovuje žádný objemový limit, ale dává providerovi právo omezit nebo ukončit službu zákazníkovi, který (podle hodnocení providera) soustavně překračuje jeho Fair Use Policy (fakticky: soustavně, nikoli třeba jen nárazově, přetěžuje svou přípojku). Jde tedy o individuální přístup, a jeho přednost vidí DEMON také v tom, že k průběžnému monitorování toho, kolik kdo přenesl dat, by musel vynaložit nemalé dodatečné náklady. Ty raději investuje do zlepšení svých služeb a řeší vše touto cestou.

Náš Telecom zřejmě raději zainvestuje do toho, aby mohl detailně monitorovat objemy přenášené jeho zákazníky. Další investice si pak vyžádá systém varování, kterým chce uživatele informovat o tom, že se již blíží vyčerpání jejich datového limitu: příslušné oznámení má koncový zákazník dostat v okamžiku, kdy je jeho limit vyčerpán na 70 procent, a pak ještě jednou když je vyčerpán na 90 procent. Když jsem se v diskusi ptal na detaily, vyplynulo z odpovědí že varování budou chodit zákazníkům IOL-u mailem, zatímco u ostatních providerů to bude tak, že Telecom předá příslušnou informaci dotyčnému ISP, a ten ji bude muset nějak dopravit svým zákazníkům (což opět bude něco stát).

Koncoví zákazníci by také měli mít k dispozici aplikaci (zřejmě webovou), skrze kterou by si mohli kdykoli sami zjistit, kolik jim z jejich datového limitu ještě zbývá. Tato aplikace by měla být dostupná pro zákazníky IOL, ostatní ISP si ji zřejmě budou muset zrealizovat na vlastní náklady.

Zajímavá byla také diskuse na téma možnosti, že by někdo úmyslně vyčerpal datový limit někomu jinému tím, že jej bude bombardovat daty (například "vhodně nastaveným" pingem). Odpovědi jsem rozuměl tak, že vše bude řešeno individuálně a ex-post, na principu reklamace, s tím že Telecom prý monitoruje datové toky uživatelů tak podrobně, aby byl schopen takovéto útoky odhalit.

Ještě k agregaci

Na včerejší tiskovce se diskutovalo také o efektu agregace, na který si uživatelé začínají velmi hlasitě stěžovat. Podle upřesněných informací byla agregace zapnuta minulý týden v noci ze čtvrtka na pátek. Když jsem se zeptal na to, zda s tím Telecom hodlá v brzké době něco dělat, odpověď byla negativní. Dokonce zazněla ze strany ČTc domněnka, zda u těch uživatelů, kteří zaznamenali tak dramatický pokles efektivní přenosové rychlosti, nejde o nějakou chybu v nastavení jejich počítačů (osobně si myslím že těžko - určitě ne koordinovaně, v tolika případech).

Určitým řešením, které by mohlo současné drastické dopady agregace alespoň trochu zmírnit, je právě zavedení datovým limitů, usilující vytlačit intenzivní stahovače do dražších a lépe dimenzovaných přípojek. Ale toto řešení se začne nasazovat až koncem září (přípojky Plus budou dostupné od 15. září). Třeba mezitím ještě oprášíte svůj starý dial-up modem ….

Rozšíření portfolia

Zavedení nových přípojek Plus a Extra, a ukončení stávajících přípojek Basic a Profi, má ještě jeden významný praktický aspekt. Jelikož připojky Basic končí s koncem tohoto kalendářního roku, měli by si všichni jejich uživatelé vybrat, zda akceptují existenci datového limitu a přejdou na přípojky Plus (což by mělo být zdarma), nebo s ADSL skončí úplně, nebo se zařídí ještě nějak jinak. Zajímavé to bude i tam, kde se zákazník uvázal svému ISP na nějaké delší časové období (například na dva roky dopředu). Hlavně ale: Telecom na tiskovce naznačil, že od nového roku "dále rozšíří své portfolio ADSL služeb", a toto rozšíření oznámí s určitým předstihem až před koncem roku. To ovšem nijak neusnadní lidem jejich rozhodování: vyplatí se přejít hned na limitované varianty Plus? Nebo má smysl čekat na poslední chvíli, zda Telecom přijde alespoň koncem roku s něčím smysluplnějším? Nebo mu jeho ADSL rovnou omlátit o hlavu?