Vyšlo na Lupě, 4.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0404001.php3

T-Mobile: zatím nic

Z již dříve avizované strategie "nehlasových" služeb T-Mobile byla zatím zveřejněna jen ta část, která se týká obsahu. Zejména portálu t-zones a služeb na bázi MMS. O přenosových službách, hlavně o tarifech pro GPRS, se dozvíme až v průběhu dubna - a platit budou od 5. května. Něco však lze vytušit již dnes …

Včerejší tisková konference společnosti Radiomobil byla očekávána s napětím, zejména po pondělního oznámení Eurotelu, že zavádí neomezený paušál pro GPRS připojení k Internetu. Snad každý z přítomných novinářů byl zvědav na to, jak Radiomobil resp. T-Mobile na výzvu Eurotelu odpoví. Doslova to viselo ve vzduchu, ale nakonec bylo všechno jinak. Z úvodní prezentace jsme se dozvěděli jen to, že GPRS tarify budou oznámeny později, někdy v průběhu dubna, a platit budou až od 5. května 2003.

Jak si tento postup vysvětlit? Tady si již musím trochu zaspekulovat - můj dojem je takový, že Radiomobil nejspíše již měl nějaké konkrétní tarify připraveny a chystal se je oznámit, ale krok Eurotelu nepředvídal, a již na něj nestačil včas zareagovat. Jako součást "globální telekomunikační skupiny" T-Mobile zřejmě musel vše konzultovat se svými mateřskými složkami, a ty asi nejsou tak pružné, aby dokázaly zareagovat - tak či onak - prakticky obratem.

Jak ale vypadala původní představa Radiomobilu, resp. T-Mobile? Určitým náznakem může být následující obrázek, pocházející ještě z pondělní prezentace Eurotelu. Jsou na něm srovnány nové ceny Eurotelu (tmavě modře) s tím, co nabízí T-Mobile v Německu (fialově), a pro srovnání ještě s tím co nabízí Orange UK (tmavě zeleně) a Vodafone UK (modrozelená). Z tohoto obrázku vyplývá, že v Německu nabízí T-Mobile za paušál ve výši necelých 1000 Kč až 20 MB dat (odpovídá části rovnoběžné s osou x), s tím že po jejich vyčerpání limitu 20 MB jsou data placena podle objemu přeneseného navíc (přímka s nenulovou směrnicí).

Domnívám se, že něco podobného chystal Radiomobil i u nás. Jako součást T-Mobile sice asi nemusí v každé zemi nabízet přesně to samé, ale zásadně odlišné nabídky v jednotlivých zemích asi také není reálné očekávat. Proto (a to je čistě má spekulace), pokud tuzemská část T-Mobile chtěla zareagovat na krok Eurotelu nějakým neomezeným paušálem, narazila zřejmě na jiné představy mateřské části koncernu.

V diskusi, následující po včerejší tiskovce, zaznělo několik nepříliš určitých odpovědí - ale mezi nimi se objevil i náznak, že skutečně neomezený paušál (neomezený ani co do času, ani co do objemu přenesených dat) není na pořadu dne.

Nevyděl bych to ale zase až tak černě. Pochybuji, že by Radiomobil nechal odvážný krok Eurotelu zcela bez odezvy. Snad konkurence vykoná brzy své ….

Co zaznělo o datových přenosech?

Některé informace týkající se datových přenosů v sítí T-Mobile včera přeci jen zazněly. Například to, že Radiomobil se na rozdíl od Eurotelu může pyšnit rychlejším GPRS. Vděčí za to použití efektivnějšího kódování třídy CS-3 a CS-4. Pro ilustraci připojuji přehled, ukazující jakých rychlostí lze dosáhnout při různém kódování v rámci jednoho časového slotu:

  • CS-1: 9,05 kbps
  • CS-2: 13,4 kbps
  • CS-3: 15,6 kbps
  • CS-4: 21,4 kbps.

Proto když Radiomobil uvádí, že jeho GPRS dosahuje rychlosti až 85,6 kbps, znamená to že předpokládá použití 4 slotů najednou (nejspíše na downlinku, tedy v konfiguraci 4+1 či 4+2) a kódování CS-4, s rychlostí 21,4 kbps na slot. Problém je ale v tom, že čím větší "kus" přenosové kapacity připadá na užitečná data, tím méně zbývá na mechanismy zabezpečení a korekce chyb. Kódování CS-4 proto bude dosti citlivé na kvalitu příjmu, malé rušení atd., proto již neobsahuje prakticky žádné mechanismy korekce chyb.

Co nového v obsahových službách?

Při absenci zpráv o datových tarifech byla větší část včerejší tiskovky Radiomobilu věnována obsahovým službám. Do nich patří např. obměna WAP-ové části portálu t-zones, která od včerejška dostala nový obsah i nový vzhled (nové uživatelské rozhraní, pokud to tak lze ve WAPu nazývat).

Pokud jde o nový obsah, pak asi nejzajímavější změnou je předělání dřívějších služeb t-info na t-guide, s tím že nyní umožňují i geografickou lokalizaci. Ne ale na principu lokalizačních služeb, které si samy zjistí polohu mobilu a podle toho poskytnou nějaké geograficky závislé informace. Zde není zapotřebí žádná speciální SIM karta ani aktivace speciální lokalizační služby, protože zde musí svou polohu explicitně zadat uživatel ze svého mobilu. Musí sám říci, ve kterém městě či vesnici se nachází, v jaké ulici atd., a portál mu pak nabídne různé informace v závislosti na takto zadané poloze. Třeba nejbližší banku, lékárnu, služebnu policie, bankomat apod.
U většiny nalezených objektů vypíše i jejich telefonní číslo a nabídne jeho vytočení. Nebo nabídne zobrazení objektu na mapě. Měl jsem možnost si to vyzkoušet, na displeji nového Samsungu SGH-V200, a na můj vkus byly mapky příliš titěrné a málo obsažné (což je ale dáno velikostí displeje a jeho rozlišovací schopností). Na druhou stranu, v případě nouze (zabloudění apod.) to může přijít velmi vhod.

V průběhu dubna by měl Radiomobil zavést také celou řadu nových služeb na bázi MMS zpráv. Například dosavadní služba T-Mobile Info, s doručováním informačního obsahu pomocí SMS zpráv, bude rozšířena o MMS Info - tedy o zasílání informací ve formátu MMS zpráv, tedy i včetně eventuelních obrázků. K dispozici má být 40 pull-kanálů, a 33 push kanálů.

Dále by měl být v průběhu dubna nabízen také videomessaging (tj. možnost nahrát a odeslat krátkou videosekvenci na jiný mobil a její přehrání ve formátu MMS zprávy). Zde byla již oznámena i cena - 10,- Kč za každou sekvenci. Zatím však videomessaging podporuje pouze mobil Nokia 3650. Ve druhém kvartále 2003 má být také zprovozněn Video streaming, tj. "živý" přenos videa. Naopak plně funkční již je "MMS Download", s možností stahování obsahu ve formátu MMS. V průběhu dubna by měl přibýt i MMS Video Download, s možností stahování krátkých videoklipů.