Vyšlo na Lupě, 25.7.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0725001.php3

Mlynář: změny budou do konce léta

Ministr informatiky Vladimír Mlynář si z jednání s Českým Telecomem odnesl závěr, že Telecom splní své sliby a představí novou podobu ADSL a dial-upu do konce astronomického léta, tedy do 23. září. U ADSL ministr očekává zásadnější zvýšení rychlosti oproti současnému stavu, a v oblasti dial-upu průlom vedoucí ke snížení cen.

Včera se konala další z již pravidelných tiskových konferencí ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Byla bilancující a věnovaná sedmi měsícům dosavadního působení nového ministerstva (o tom podrobněji v dalším, samostatném článku). Největší zájem novinářů se ale soustředil na aktuální otázky kolem ADSL a přístupu k Internetu obecně. Pro připomenutí oč jde: o zpoždění s představením nové podoby ADSL, kterou Telecom nejprve avizoval a sliboval na začátek léta, a nyní ji odložil "nejdříve na září" (podrobněji viz článek: ADSL: nic než sliby?). Souvisí to samozřejmě i s ultimátem, které ministr Mlynář dal Telecomu v květnu, poté co regulátor publikoval výsledky své srovnávací studie cen za ADSL (viz článek Mlynář: nové ultimátum pro Telecom). Nyní oznámený odklad očividně nebyl s ministrem konzultován, neboť ten oznámil že Telecom "požádá o vysvětlení a přesné informace" (viz článek "Kvůli ADSL na koberečku?").

Jak tedy dopadlo ono "vysvětlení"? Ministr Mlynář k tomu včera sám řekl:

V oblasti telekomunikací musím říci že jakkoliv je dobře že byla v České republice konečně v uplynulém půlroce spuštěna služba ADSL, tak nejsem se současným stavem snižování poplatků pro koncové uživatele spokojen. Před dvěma měsíci jsem zde řekl že žádám aby Český Telecom do konce léta přišel s nabídkou která bude znamenat výrazný posun. V minulých dnech jsem jednal jak s generálním ředitelem Telecomu panem Berdárem tak i s předsedou dozorčí rady panem Felixem, a z těchto jednání jsem si odnesl závěr že Český Telecom splní svůj slib, a já předpokládám že do konce astronomického léta, tedy do 23. září, přijde s takovou nabídkou. Pokud se tak nestane, obrátím se na regulátora a využiji všech zákonných možností k tomu, aby taková nabídka byla učiněna z vůle regulace.

Povšimněte si diplomatické formulace o vlastním závěru, nikoli o přímém a jasném slibu, či dokonce závazku ze strany Telecomu.

V diskusi následně padla otázka na konkrétnější podobu toho, co Telecom ministrovi naznačil:

Nebudu zastírat že moje diskuse s představiteli Českého Telecomu byla složitá. Existuje návrh který byl Českým Telecomem prezentován na Fóru pro vytáčený přístup k Internetu, a diskutovali jsme o tomto návrhu ….

Podstatu tohoto návrhu, tak jak byl na Fóru prezentován, jsem popisoval zde na Lupě v článcích

Po jednání na Fóru však Telecom tento svůj návrh sám stáhnul, s tím že jej přislíbil aktualizovat s ohledem na připomínky ostatních stran. To se ale nestalo (viz článek: Jaké jsou nové návrhy Telecomu? Žádné!). Skutečnost, že Telecom diskutoval s ministrem Mlynářem právě nad tímto návrhem však naznačuje, že jeho základ je stále aktuální.

V odpovědi na jednu z dalších otázek pak ministr Mlynář zopakoval svůj dojem ze schůzky s vedením ČTc následovně:

Z jednání z generálním ředitelem Telecomu jsem si odnesl závěr, že 23. září, kdy končí léto astronomické, Telecom splní o co jsem žádal, tj. přijde s návrhem řešení které zásadním způsobem sníží cenu pro koncového uživatele. A dodávám, že pokud by se tak nemělo stát, obrátím se na regulátora.

Tato věta se také objevila ještě v průběhu včerejška v agenturním zpravodajství (ČTK). Patří k ní upřesňující dodatek, že ministr Mlynář očekává snížení cen u dial-upu, a zvýšení rychlosti u ADSL:

Mluvíme o dvou věcech. U ADSL je situace složitá, protože technologie ADSL vyžaduje investice do sítě, ne malé. Představy o tom že Český Telecom má síť která je v tomto smyslu plošně připravena na nasazení ADSL nejsou správné, skutečně větší rozšíření ADSL vyžaduje ze strany Českého Telecomu investice, to znamená že ty investice se musí něčeho zaplatit. Čili v oblasti ADSL jsem apeloval především na to, aby se zvýšila přenosová rychlost při současných cenách, protože skutečně naše ceny v poměru cena/přenosová rychlost jsou nepoměrné vůči jiným zemím, a po nějaké zahajovací nebo ověřovací fázi toho plošného provozu si myslím že k tomu čas bezpochyby nastal.
To o čem jsem mluvil, ta nabídka pro koncové uživatele, se týká především otázky dial-upu, tedy vytáčeného Internetu, který musí samozřejmě zůstat vedle existence ADSL a který ještě nějaký čas určitě bude pro většinu uživatelů Internetu v České republice základním přístupovým bodem k Internetu, a to je oblast která je plošná, týká se celého obyvatelstva, je dostupná v celé republice a tam musí Telecom přijít s nějakou změnou dosavadního přístupu. Stav, kdy v off-peaku, tedy mimo špičku, máme nízkou cenu, dokonce jednu z nejnižších v Evropě, ale přes den máme jednu z nejvyšších cen v Evropě, nemůže dále pokračovat. Musíme se dostat alespoň na průměr Evropské unie, a cílem je samozřejmě nějaká forma paušálního poplatku, která pro běžného uživatele Internetu bude znamenat zásadní posun ve zpřístupnění, v jeho možnosti připojit se k Internetu.

Pro dokreslení toho, jak je u nás drahý dial-up, si dovolím uvést pár čísel z nedávno vydané studie OECD "Communication Outlook 2003". Jde konkrétně o "dial-upový koš" (s cenou připojení v délce 20, resp. 40 hodin). Zde ČR dosáhla, v porovnání s průměrem EU, následující hodnoty v USD (vztaženo k září 2002)

Přepočtem podle kurzu, ČR/EU Podle parity kupní síly, ČR/EU
20 hodin ve špičce 40,95 / 39,91 84,92 / 44,17
20 hodin mimo špičku 16,45 / 30,23 34,14 / 33,27
40 hodin ve špičce 75,25 / 59,85 156,08 / 66,34
40 hodin mimo špičku 27,26 / 42,47 56,53 / 46,43

Z této tabulky je patrné, že i při přepočtu podle absolutních hodnot (tj. podle měnových kurzů) jsme ve špičce nad průměrem EU, a to tím více čím větší počet hodin je v koši obsažen (studie OECD bohužel neobsahuje varianty s ještě delším připojením, ani časově neomezené připojení). To naznačuje, že u nás je delší připojení zpoplatňováno více (progresivněji) než je průměr EU. To vše navzdory tomu, že uživatel dial-upu je u nás během prvních deseti minut penalizován za krátký hovor zvýšeným tarifem, a teprve pak minutové hovorné klesá.

A co teprve srovnání podle parity kupní síly, která teprve vypovídá o schopnosti lidí kupovat si telekomunikační služby? K tomu se patří podotknout, že Telecom sice nakupuje technologii na světových trzích za světové ceny, ale má také celou řadu "tuzemských" nákladů, které platí v tuzemských cenách (nemovitosti, personální náklady, energie, různé druhy prací, materiál atd.).

Velmi zajímavý je také následující údaj ze studie OECD, který popisuje jak se v čase mění hodnota příslušného koše (jak roste, resp. klesá), meziročně mezi lety 2001 a 2002, vše v procentech:

ČR/EU
20 hodin ve špičce +2,94 / +0,12
20 hodin mimo špičku +9,61 / +3,63
40 hodin ve špičce +1,61 / -3,61
40 hodin mimo špičku +11,10 / +0,55

Výsledný efekt naší liberalizace je tedy takový, že ceny dial-upu nejen že v průměru neklesají, ale dokonce rostou, a to dokonce podstatně rychleji než v zemích EU (kde již liberalizací prošli dříve a určitý nárůst tak lze přičíst jistému "dolaďování").

Zpět ale ke včerejší tiskovce ministra Mlynáře a k jeho očekávání budoucích změn "ke konci astronomického léta":

Předpokládám že v září se zvýší přenosová rychlost, zásadnějším způsobem proti současnému stavu, a očekávám, jak jsem řekl, průlom ve věci dial-upu.