Vyšlo na Lupě, 21.2.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0221001.php3

ADSL: první úplný ceník

Úplný ceník ADSL služeb, zahrnující jak zřizovací poplatky tak měsíční paušály za všechny varianty připojení, začala rozesílat zájemcům společnost SkyNet. Zahájení zkušebního a následně komerčního provozu služby s názvem Sky ADSL plánuje na příští týden. Podpis smlouvy s Telecomem však SkyNet dosud neoznámil.

Ve včerejším článku ("Je libo ADSL ….") jsem popisoval první oznámení o koncové ceně za připojení k Internetu, realizované skrze ADSL - od firmy IPEX. Tato společnost ale ještě nezveřejnila úplný ceník, ten chystá až na příští týden. Stejně tak dosud neoznámila ani jméno, pod kterým bude svou službu nabízet.

S prvním úplným ceníkem tak přišla společnost Skynet, která jako jedna z prvních oznámila že jedná s Českým Telecomem o spuštění ADSL služeb (12. ledna 2003), a 14. února začala s testováním,. Dosud sice neoznámila podpis dohody, ale už začala rozesílat ceník svých služeb na bázi ADSL těm, kteří se na jejích stránkách registrovali jako zájemci o ADSL. Jak tedy tento ceník vypadá?

SkyNet pojmenoval svou službu "Sky ADSL", a nabízí dvě její varianty: SkyADSL HOME a Sky ADSL Business. Po řadě odpovídají variantám ADSL BASIC a ADSL PROFI, které s objevují ve velkoobchodní nabídce ČTc. Varianta HOME (resp. BASIC) tedy je s overbookingem 1:50, NATem a dvěma rychlostními variantami (192/64 kbps, 320/128 kbps), a varianta Business (resp. PROFI) s overbookingem 1:20, bez NATu a se třemi rychlostními variantami (256/64 kbps, 512/128 kbps a 1024/256 kbps).

Jednorázové zřizovací poplatky pro obě varianty jsou následující (bez DPH ve výši 5%), a zahrnují instalaci zařízení (splitteru a ADSL modemu) a zprovoznění:

 • Sky ADSL Home: 1900,- Kč
 • Sky ADSL Business: 5500,- Kč

Průběžné měsíční platby (bez DPH ve výši 5%), zahrnující přenos dat v neomezené výši (bez měření a zpoplatnění), jsou následující:

 • Sky ADSL Home 192/64 kbps: 1299,- Kč
 • Sky ADSL Home 320/128 kbps: 2199,- Kč
 • Sky ADSL Business 256/64 kbps: 3050,- Kč
 • Sky ADSL Business 512/128 kbps: 5490,- Kč
 • Sky ADSL Business 1024/256 kbps: 9990,- Kč

Důležité je, že tyto průběžné měsíční ceny nejen že nezahrnují DPH (ve výši 5%), ale nezahrnují ani pronájem ADSL modemu. Zde SkyNet jen kopíruje ceny z velkoobchodní nabídky ČTc, a za jednodušší Alcatel One Touch Home (s rozhraním USB či Ethernet) si účtuje 150,- měsíčně, a za Alcatel One Touch Pro s routerem pak 500,- Kč měsíčně. U této položky je ale třeba započítat navíc DPH ve výši 22%!

Na kolik tedy vychází u SkyNetu celá (měsíční) koncová cena nejpomalejší přípojky 192/64 kbps? Na 1299 * 1,05 + 150 * 1,22, neboli na cca 1547,- Kč. To je skoro stejně jako u IPEXu, který si hodlá účtovat (v rámci zaváděcích cen a už také s DPH) 1560,- Kč měsíčně, při platbě ex-post (a slevuje na 1498,- Kč při platbě předem, viz včerejší článek).

Zajímavostí ceníku SkyNetu je zmínka pod čarou o tom, že "v první fázi spuštění služby je pronájem modemu podmínkou zprovoznění". To naznačuje, podobně jako to avizoval již IPEX, že později by si zákazník buď mohl modem jednorázově koupit, nebo by mu jeho ISP mohl poskytnout modem sám, za podmínek které si stanoví on (a ne ČTc).

Mail, rozesílaný zájemcům o služby SkyNetu, obsahoval i tuto pasáž:

Jako bonus jsme pro první zákazníky, kteří zašlou objednávku do 30.4.2003, připravili dárek v hodnotě přibližně 1.000 Kč.

SkyNet také již zprovoznil na svém webu stránky s popisem svých ADSL služeb HOME a BUSINESS. Najdete zde vyjmenované přednosti i nevýhody ADSL, oproti jiným způsobům řipojení. Například (jako nevýhody ADSL):

 • Služba je fyzicky vázána na lokalitu zřízení
 • Nižší úroveň technické podpory
 • Bez SLA (Servis Level Agreement)
 • NAT (Network Address Translation) - služba Sky ADSL Home
 • Služba je sdílená
 • Vysoká agregace uživatelů - Overbooking 1:20, 1:50
 • Spuštění služby - přihlašovací jméno a heslo
 • Není možné přidělení více veřejných IP adres - služba Sky ADSL Home
 • Částečná omezení při budování VPN - služba Sky ADSL Home
 • Asymetrický provoz - nízká přenosová kapacita odchozího provozu
 • Dostupnost služby v závislosti na kvalitě a délce vedení
 • Omezení přenosové kapacity v závislosti na kvalitě a délce vedení
 • Pro zřízení je nutné mít telefonní stanici od Českého Telecomu - analogová HTS nebo ISDN2
 • Služba není dostupná v celé ČR - k rozšíření dochází postupně

K bodu "Spuštění služby - přihlašovací jméno a heslo" bych rád podotknul, že podle mých informací došlo na poslední chvíli na straně ČTc ke změně v řešení, a v jejím důsledku bude moci odpadnout poměrně komplikované přihlašování koncových uživatelů k tzv. dashboardu (a výběr ISP).