Vyšlo na Lupě, 16.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0416001.php3

Jaký je broadband od Tiscali?

České Tiscali se neomezilo jen na ADSL jako jedinou formu širokopásmových služeb a přichází rovnou s celým "broadbandovým balíčkem". Kromě ADSL, ve "standardním" provedení a ve "standardních" cenových relacích, obsahuje také obousměrné satelitní připojení k Internetu (od 3490 korun měsíčně), a připojení přes Wi-Fi.

Nabídek ADSL služeb na našem telekomunikačním trhu přibývá, a nově příchozí poskytovatelé to mají se získáváním zákazníků čím dál tím těžší. Chtějí-li oslovit ty, které dosavadní nabídky dosud neoslovily, musí nabídnout něco opravdu jiného než ostatní. Jednou z možných cest je snižovat cenu (viz např. včerejší článek "Kam až klesne ADSL?"), ale zde je prostor opravdu velmi omezený. Další možnou cestou je oslovit ty zákazníky, kteří nejsou v dosahu ADSL, případně kterým podoba současného ADSL nevyhovuje, a nabídnout jim nějaké alternativní řešení vysokorychlostního připojení k Internetu. Právě touto cestou se vydala společnost Tiscali, která včera představila své řešení pro ČR. Co je jeho podstatou?

Je to trojice nabídek:

 • Tiscali ADSL (ve standardním provedení, jaké umožňuje velkoobchodní nabídka, za "standardní ceny" zhruba v polovině celé škály existujících nabídek)
 • Tiscali SAT: obousměrné satelitní připojení k Internetu, rychlostmi 400/150 kbps (tj. dostupné skutečně kdekoli, za 3590,- Kč)
 • Tiscali Wi-Fi: bezdrátové připojení k Internetu pomocí Wi-Fi technologie

Všechny tři varianty tvoří dohromady jakýsi "broadband balíček", usilující o podstatně širší záběr než samotné ADSL. Pravdou ale je, že jen dvě součásti tohoto balíčku (ADSL a obousměrný satelit) jsou jasně definované, s dostupnými ceníky a možností okamžité realizace, zatímco třetí součást (Wi-Fi) je zatím spíše ve stádiu zrodu.

Jaké je ADSL od Tiscali?

Jak jsem již naznačil výše, nabídka ADSL je "standardní" v tom smyslu, že nutně vychází z mantinelů daných velkoobchodní nabídkou Českého Telecomu. Italská společnost Tiscali, působící i v mnoha dalších zemích, tak u nás nemůže v oblasti ADSL nabízet obdobu toho, co nabízí v zahraničí, ale pouze to, co je prakticky stejné jako u ostatních poskytovatelů. Proto jen stručně, nejprve o cenách jednotlivých druhů přípojek:

 • 192/64 kbps: 1299,- Kč měsíčně (bez DPH a bez ADSL modemu)
 • 320/128 kbps: 2199,- Kč
 • 256/64 kbps: 3199,- Kč
 • 512/128 kbps: 5599,- Kč
 • 1024/256 kbps: 10559,- Kč

S cenou 1299,- Kč za nejpomalejší přípojku se Tiscali řadí někam do středu existujících nabídek, na korunu shodně se Skynetem (vše bez DPH a bez modemu):

 • Tele2: 1150,- Kč
 • Czech On Line (Volný ADSL): 1237,- Kč
 • IPEX: 1252,- Kč
 • SkyNet a Tiscali: 1299,- Kč
 • Nextra: 1333,- Kč
 • GTS: 1339,- Kč
 • IOL: 1349,- Kč

Další "parametry" vypadají následovně:

 • Přípojky 192/64 kbps a 320/128 kbps: instalační poplatek 1600,- Kč, dynamické IP adresy, 20 MB pro WWW stránky, 20 MB pro email (5 pod-účtů, 10 aliasů)
 • Ostatní přípojky: instalační poplatek 4900,- Kč, statické IP adresy, 30 MB pro WWW stránky, 20 MB pro email (5 pod-účtů, 10 aliasů)

Jaký je obousměrný satelit?

Asi největší zajímavostí včera oznámeného "broadband balíčku" je obousměrné satelitní připojení, s názvem Tiscali SAT. To mateřská společnost Tiscali nabízí ve více zemích Evropy již poměrně dlouho, od konce roku 2001 - a tak bylo spíše jen otázkou, kdy se toto řešení dostane i na náš trh. A také za jakou cenu.

Po technické stránce jde o řešení na bázi technologie izraelské společnosti Gilat, které umožňuje skutečně obousměrné satelitní připojení k Internetu, tedy bez nutnosti pozemního zpětného kanálu (jako to vyžadovala i u nás dříve nabízená služba DirecPc). Mimochodem, stejné technické řešení bylo nabízeno našim školám v rámci závazku Českého Mobilu na jejich připojení k Internetu.

Tiscali u nás nabízí dvě varianty této služby: Tiscali SAT pro připojení pouze 1 PC, a TISCALI SAT LAN pro připojení až 5 počítačů. Když jsem se ptal na možnost připojit si vlastní router u varianty pro 1 PC a rozvést přípojku k více počítačům (ve vlastní režii zákazníka), zaznělo že smluvní podmínky toto zakazují. Důvodem má být dimenzování přenosových kapacit, které vypadají následovně: obě varianty nabízí shodně 400 kbps na downlinku, a 150 kbps na uplinku. Tyto rychlosti mají být vyhrazené v rámci samotného satelitního přenosového kanálu, a k agregaci dochází až na úrovni pozemního hub-u. A právě zde je rozdíl mezi oběma variantami: ta pro 1 PC počítá s agregací (chcete-li: s overbookingem) v poměru 1:50, zatímco varianta LAN s poměrem 1:25. To je velmi blízké agregačním poměrům na našem ADSL!

Na webu lze dokonce najít "švýcarskou verzi" služby Tiscali SAT, kde je uváděn poměr agregace 1:60!

Jak to ale vypadá s cenami? Varianta Tiscali SAT, bez omezení objemu přenesených dat, přijde na 3590,- Kč měsíčně, SAT NET na 6890,- Kč, vše bez DPH ve výši 5%. Pro srovnání: v mateřské Itálii nabízí Tiscali stejné služby SAT a SAT NET za 96 EUR včetně DPH, tj. cca 3029,- Kč, resp. za 199 EUR, tj. za cca 6278,- Kč.

Poměrně vysoké jsou ovšem jednorázové instalační poplatky (13590,- Kč, volitelná předinstalační prohlídka 4090 Kč), a pak také náklady na samotné satelitní zařízení. To si může zákazník jednorázově zakoupit, a to za 39 590,- Kč u verze SAT, a za 59 990,- Kč u verze SAT NET. Nebo může zvolit rozložení těchto pořizovacích nákladů do měsíčních splátek (na 24 nebo 36 měsíců).

Srovnání obousměrných satelitů

Existují na našem trhu nějaká jiná řešení, která by šla srovnat se službou Tiscali SAT? Odpověď je kladná. Podobnou službu, tedy obousměrné satelitní připojení, u nás nabízí již delší dobu Contactel, pod názvem SkyContact. Nabízí 512-2048 kbps na downloadu a základní varianta Internet SkyContact Office 512 přijde 3990,- Kč (podrobný ceník). Ostatní náklady (instalace, pořízení HW) jsou v obdobných cenových relacích jako u Tiscali SAT a SAT NET.

Od 1.6.2002 je v ČR nabízeno ještě jedno řešení obousměrného satelitního Internetu, na bázi technologie společnosti Hughes (stejně jako SkyContact od Contactelu). Je prodáváno pod názvem SATinternet , na downlinku nabízí stejných 512 až 2048 kbps, a základní varianta bez omezení objemu přenesených dat přijde na 3.950,- Kč.

Tiscali Wi-Fi

Vraťme se ale zpět ke včerejšímu oznámení společnosti Tiscali, konkrétně ke třetí částí jejího "broadband balíčku". Tím je bezdrátové připojení na bázi technologie Wi-Fi. Samozřejmě nejde o pokus o nějaké celoplošné pokrytí ČR pomocí Wi-Fi - jde o službu mířící na mobilní zákazníky v rámci veřejných lokalit (hotelů, restaurací, letišť apod.) i lokalit méně veřejných (uvnitř firem, případně domácností, škol apod.). Podrobnosti o ekonomickém modelu provozování této služby nezazněly, ale něco naznačily alespoň kartičky, které jsme dostali na vyzkoušení (viz obrázek): obsahují přihlašovací jméno a heslo, po jehož zadání má koncové zařízení umožněn přístup k Wi-Fi síti na 24 hodin. Jde tedy o model, šitý na míru například hostům v hotelech - ale asi už ne tomu, kdo by chtěl využívat Wi-Fi jako své trvalé připojení k Internetu.

Z diskuse dále vyplynulo, že budou možné i jiné modely účtování za poskytnuté služby, a stejně tak i různé modely budování a provozování samotných Wi-Fi hotspotů: některé si bude společnost Tiscali budovat a provozovat sama, a jiné skrze partnery. Ti si budou moci zřizovat vlastní hotspoty jak pro vlastní, tak i pro maloobchodní využití (ve spolupráci s Tiscali - zřejmě s využitím autorizačních a dalších mechanismů společnosti, ale již s vlastním modelem zúčtování koncového zákazníka). To by mohlo být zajímavé a podnítit vznik různých veřejných hotspotů v soukromých rukou.

V současné době má Tiscali v Praze jen jeden hotspot, do konce roku jich plánuje instalovat po celé republice až 20 (což považuji za dost malý počet, který mi nehraje s představou zapojení partnerů).

Ohledně cen Wi-Fi služeb lze na webu Tiscali najít tuto formulaci:

Každý projekt je řešen individuálně a tomu odpovídá i cenová kalkulace. Proto nejsou ceny produktů TISCALI Wi-Fi k dispozici. Velice rádi s vámi prodiskutujeme řešení ušité na míru vašim potřebám a vaší společnosti.