Vyšlo na Lupě, 13.3.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0313001.php3

Nová SMS strategie Eurotelu

Po T-Mobilu přistoupil k omezení svých veřejných internetových SMS bran také Eurotel. Zvolil však jiný přístup, založený na vkládání reklamy do SMS zpráv. Odesilatel může využít jen 60 znaků ve zprávě, zbývajících 100 vyplní reklama. Je tento poměr 60:100 ve světě obvyklý? A jak to bude se zabezpečením proti zneužití?

Když na samém sklonku loňského roku oznámila společnost Radiomobil (provozující síť T-Mobile), že od začátku února ukončí posílání SMSek z Internetu zdarma a přejde na zpoplatněný model, způsobilo to nemalý poprask. Nyní se dokonce objevují spekulace o tom, že šlo o jakousi dohodu všech tří mobilních operátorů, kterou ale dodržel právě jen Radiomobil a ostatní nikoli. Alespoň tak to naznačuje pondělní článek na mobil.cz.

Ať už to ale bylo jakkoli, pravdou je že minulý týden vyrukoval s určitým omezením svých internetových SMS bran také Eurotel. Nezvolil však stejný model jako Radiomobil, resp. T-Mobile, tj. zpoplatnění SMS zpráv odesílaných z Internetu, ale rozhodl se pro jiné řešení na bázi sponzorství, resp. vkládání reklamy. Od 17. března tedy bude nadále možné odesílat z Internetu SMS zprávy do sítě Eurotelu zadarmo, ale pouze s menším rozsahem textu (do maxima 60 znaků na zprávu), přičemž zbývajících max. 100 znaků bude využito pro reklamní sdělení.

Pojďme si tento krok a jeho souvislosti rozebrat podrobněji.

Proč?

Radiomobil i Eurotel zdůvodňují svá opatření potřebou krýt nemalé a stále rostoucí náklady na zasílání SMS zpráv z Internetu. Tyto náklady nutně existují a skutečně musí být z něčeho pokryty (uhrazeny) - byť o jejich přesné výši se až tak moc neví.

Stejně tak ale nemá smysl očekávat, že mobilní operátoři nechají dlouhodobě "ležet ladem" potenciální zdroje dalších výnosů, zvláště pak v současné situaci, kdy počty nových zákazníků se začínají výrazněji zpomalovat. Abychom měli představu o tom, v jakých řádech se "SMS byznys" našich mobilních operátorů může pohybovat, podívejme se na několik zajímavých čísel (přímo od jednotlivých operátorů, z jejich nedávných prezentací):

 • V roce 2002 bylo ze sítě Eurotelu odesláno 2,024 miliardy SMS zpráv. Z nich však bylo skoro 14 procent (konkrétně: 278 milionů zpráv) odesláno zdarma, skrze veřejné SMS brány na Internetu či skrze email směřující do mobilu. Při zpoplatnění každé takovéto SMS zprávy alespoň 1 korunou (a za předpokladu že by se jich odeslal stejný počet), by se jednalo o hezkou sumičku blížící se 300 milionům.
 • V síti T-Mobile bylo v průběhu roku 2002 přeneseno 2,345 miliardy placených SMS zpráv. Přesný počet neplacených SMS zpráv Radiomobil nezveřejnil, ale odhadl je na "stovky milionů". Nejspíše tedy půjde o nějaký srovnatelný poměr (odpovídající oněm cca 14 procentům) jako u Eurotelu.

Jaké jsou možnosti?

Pokud mobilní operátor nechce nabízet odesílání SMS zpráv zcela zdarma, jaké má jiné možnosti? V zásadě asi tyto:

 • Neplacené odesílání s určitým omezením
 • Zpoplatněné odesílání
 • Sponzorované odesílání.

Varianta neplaceného odesílání s určitým omezením může mít celou řadu konkrétních podob: může být například dostupná jen registrovaným uživatelům (event. jen z řad zákazníků daného operátora). Dále může mít každý uživatel možnost odeslat jen určitý limitovaný počet SMS zpráv každý den, týden či měsíc (Radiomobil takto nabízí svým zákazníkům 20 až 100 SMS měsíčně zdarma). V úvahu teoreticky připadá i celkové omezení počtu odeslaných SMS na bránu jako takovou.

Jak to dělají jinde?

Dnes je tedy již jasné, že Radiomobil se rozhodl pro variantu plně zpoplatněných SMS (s ústupem k 20 či 100 SMS zprávám pro své registrované zákazníky na portálu T-zones), a že Eurotel se rozhodl pro variantu sponzorovaných zpráv.

Když Eurotel prezentoval minulý týden svou novou strategii, uváděl také, jaký je stav v některých jiných zemích. Například v Německu není podle něj možné posílat SMS zprávy z Webu zdarma do žádné z místních sítí (E-Plus Mobilfunk, T-Mobile, Viag Intercom, Vodafone). Stejně tak tomu má být například v Dánsku. Naopak Island uváděl jako zemi, kde již funguje sponzorský model - ovšem při jiném rozdělení obsahu SMS zprávy než jaké hodlá používat on (na Islandu je to 100 znaků pro uživatele a 60 pro sponzora, Eurotel to chce obráceně). Dále byl uváděn příklad Slovenska, kde místní Eurotel umožňuje registrovaným uživatelům poslat 100 zpráv měsíčně zdarma (z portálu e-zones.sk), a Orange do své sítě pouze 10 SMS měsíčně zdarma (z portálu orangeportal.sk).

Již letmým rozhlédnutím se po Internetu však lze nalézt různé další příklady toho, jak to "dělají jinde". Poměrně ucelený obrázek nabízí například služba TextMeFree.com, kde najdete přehled nezpoplatněných SMS bran z mnoha zemí světa. Pravdou je, že všechny umožňují odesílat SMS zprávy bez nutnosti placení, ale obvykle vyžadují registraci (a pak nabízí jen určitý počet zpráv zdarma za určité časové období), nebo omezují využitelný počet znaků SMS zprávy, kterou pak doplňují reklamou (což je "sponzorský princip, který nyní zvolil Eurotel). Vesměs je ale poměr mezi prostorem pro užitečné sdělení a pro reklamu nastaven jinak, než jak se chystá udělat Eurotel. Například v Eurotelem citovaném Dánsku lze nalézt službu CoolSMS.dk umožňující nezpoplatněné odesílání SMS zpráv do 120 znaků na zprávu (zbytek je reklama). Ve Velké Británii je velmi rozšířena služba CBFSMS.com, která nabízí až 137 znaků pro užitečný obsah (a zbytek je reklamní sdělení). I na zmiňovaném Islandu to je 100:60. Náš Eurotel však chystá 60:100 (užitečné sdělení : reklama).

Jak to hodlá udělat Eurotel

Z informací, které Eurotel dosud prezentoval, vyplývá následující podoba jeho nové "SMS strategie":

 • Bude spuštěna k 17. březnu
 • Pro vlastní sdělení bude možné využít maximálně prvních 60 znaků SMS zprávy, zbývajících max. 100 znaků bude zabírat reklamní sdělení. Fakticky to znamená, že reklama bude na konci.
 • Od vlastního sdělení na začátku zprávy bude reklama oddělena znakem "#" (na samotnou reklamu tak fakticky zbývá jen 99 znaků).
 • Odesílání takto sponzorovaných zpráv má být zdarma, objem (počet) zpráv nebude omezen
 • Odesílání bude možné jak skrze webové rozhraní k bráně, tak i přes email (přes adresy typu +420XXXYYYYYY@sms.eurotel.cz).
 • Reklama bude zajišťována ve spolupráci s agenturou M.I.A.
 • Do konce května 2003 budou do SMS zpráv zařazovány (zdarma) reklamní texty charitativních a nevýdělečných organizací

Jaká bude ochrana před možným zneužitím?

Možnost bezplatného zasílání SMS zpráv, byť doplněných reklamou, může být i zneužita, například pro hromadné rozesílání charakteru spammingu. Dosavadní ochranou proti tomuto nebezpečí bylo to, že brána neumožnila jednotlivému odesilateli poslat další zprávu dříve jak za 2 minuty od odeslání zprávy předchozí. Při ručním psaní zprávy to nijak výrazněji nevadilo, ale případné automatizované odesílání (skrze různé "roboty") už to omezovalo zásadním způsobem.

Jak to ale bude nyní? Jak rozumět tomu, když Eurotel uvádí že počet odesílaných SMS zpráv nebude omezen? Když jsem se na to ptal přímo v Eurotelu, odpověď byla dost neurčitá:

antispamová omezení existují a budou se stále vyvíjet tak, aby SMS brána mohla být využívána běžnými uživateli

Celkový obrázek o nové "SMS strategii" Eurotelu tedy zřejmě není ještě zcela úplný, protože právě opatření proti eventuelnímu zneužití budou velmi důležitá a bude třeba je znát a počítat s nimi. Snad Eurotel vše upřesní alespoň ke spuštění, k 17. březnu.

Pokud by snad žádná "omezující" opatření neexistovala a bylo by skutečně možné odesílat zdarma opravdu neomezený počet SMS zpráv (byť sponzorovaných), a to jak z Webu tak i přes email, a nebylo by nijak bráněno různým automaticky fungujícím mechanismům, pak by to mohlo vést k zajímavým důsledkům. Například díky čím dál tím větší inteligenci mobilních telefonů a možnosti vytvářet pro ně nejrůznější aplikace by se asi brzy objevily takové aplikace, které by dokázaly nad sponzorovanými SMS zprávami vybudovat univerzální a zdarma fungující přenosový kanál pro přenos jakýchkoli dat (jednoduše by "balily" přenášená data do prvních 60 znaků SMS zprávy a reklamní zbytek prostě zahazovaly).

Nebo jiný příklad potenciálního zneužití, který mne napadá: pokud by v rámci sponzorovaných SMS právě "frčela" nějaká konkrétní reklama, mohl by někdo jiný (například konkurent toho, kdo si reklamu zadal) masově a anonymně rozesílal SMS zprávy na všechny strany, tak aby příjemce naštval a vytvořil u nich zápornou reakci, která by se přenesla i na reklamu a jejího zadavatele.

Jak se chrání jinde?

O tom, jak opatření proti zneužití budou vypadat, lze zatím jenom spekulovat. Již nyní se ale lze podívat, jak tuto věc řeší jinde. Například zmiňovaná služba CBFSMS.com z Velké Británie umožňuje odesílání SMS zpráv jen z WWW rozhraní, a v podmínkách má explicitně stanoveno že nesmí být použity žádné automatizované mechanismy odesílání (skripty, roboty apod.). Vždy musí být viditelná základní část WWW rozhraní této služby. Při nerespektování tohoto požadavku hodlá služba vymáhat poplatek 0,1 libry za každou odeslanou zprávu. V případě Eurotelu by tento přístup byl snad použitelný pro odesílání skrze webové rozhraní, ale už ne přes emailové účty.