Vyšlo na Lupě, 25.4.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0425001.php3

Jaké je ADSL od Contactelu?

Contactel dlouho odolával přeprodeji ADSL služeb Českého Telecomu. Nakonec ale i on seznal, že nemůže zůstat "mimo hru", a tak podepsal a nyní přichází na trh s vlastními službami na bázi ADSL. Jak ale jeho nabídka vypadá, v čem je zajímavá a odlišná od ostatních nabídek? A jaké kroky podniká Contactel, aby dosáhnul požadovaných změn u poskytování ADSL služeb?

Společnost Contactel přichází na tuzemský trh s ADSL službami jako jedna z posledních. Velmi dlouho totiž odmítala přijmout podmínky velkoobchodní nabídky Českého Telecomu, které shledávala nepřijatelnými:

Současná varianta nabídky Českého Telecomu bohužel neumožňuje vytvořit pro zákazníky službu s dobrým poměrem mezi výkonem a cenou.

Shodně se zpočátku vyjadřovali i ostatní operátoři, ale následně na podmínky nadiktované Českým Telecomem přistoupili, podepsali s ním nezbytné smlouvy a "šli na trh". Když tak učinili první AO/ISP, Contactel svůj postoj vyjádřil takto (viz zde, z 19.2.2003):

zatím se nechystáme smlouvu za stávajících podmínek podepsat. Naše výtky se týkají především kvalitativních parametrů služby. Agregační poměr 1:50 považujeme za neakceptovatelný. Tento názor opíráme o zkušenosti TDC i vlastní zkušenosti se satelitním připojením SkyContact. Předpokládáme, že ADSL v této kvalitě bude trhem odmítnuto. Contactel chce svým zákazníkům nabídnout služby ADSL, ale v takové kvalitě, která bude odpovídat ceně.

Čas ale ukázal, že trh nabídku v této kvalitě neodmítnul. Nebo spíše: ještě neměl čas posoudit skutečnou kvalitu ADSL služeb, protože počet realizovaných přípojek je stále ještě velmi nízký, a provoz je zatížen řadou "dětských nemocí" (různými výpadky, nedostupností FTP atd.). Poptávka po ADSL na vyhladovělém trhu je ale značná, a tak Contactel dost dobře nemohl zůstat dlouhodobě "mimo hru", zatímco trh obsazují jeho konkurenti:

"Dlouhou dobu jsme se snažili vyjednat lepší podmínky. Telecom se však jakýmkoli návrhům z naší strany bránil a odmítal je," uvedla mluvčí Contactelu Romana Tomasová s tím, že v situaci, kdy smlouvu podepsalo 16 provozovatelů neměla firma jinou alternativu.

Contactel tedy také podepsal smlouvu s Českým Telecomem, a bezprostředně poté (23.4.2003) uvedl na trh svou vlastní nabídku ADSL služeb, s názvem ADSL Contact. To, co podepsal, je zřejmě standardní smlouva na "přeprodej" ADSL služeb, jakou mají i ostatní alternativní operátoři a internetoví provideři, a která je koncipována jako smlouva o přístupu.

Současně s tím ale Contactel učinil další kroky, ve snaze domoci se přijatelnějších podmínek pro poskytování ADSL služeb - zejména realizace ADSL na principu propojení své sítě se sítí Českého Telecomu, a nikoli pouze formou přístupu k síti Telecomu. Právě v tom je zřejmě klíč k tomu, aby alternativní operátoři mohli výrazněji ovlivnit to, jak bude výsledná služba vypadat, jakou kvalitu bude nabízet a kolik bude stát, a nemuseli pouze přeprodávat něco, co jim striktně nadefinuje jejich konkurent a nedá jim prakticky žádnou šanci to ovlivnit (podrobněji o rozdílu mezi přístupem a propojením zde).

Contactel již dříve požádal Český Telecom o propojení na ADSL (což učinili mj. také Czech OnLine a Aliatel), ale této jeho žádosti nebylo dosud vyhověno. Proto Contactel, prakticky souběžně s podpisem smlouvy o přístupu, vyzval regulátora k urychlení celého zdlouhavého procesu uzavírání smlouvy o propojení, skrze požadavek na regulaci služeb ADSL. V úterý 22.4.2003 k tomu vydal tiskovou zprávu, ve které uvádí:

Contactel, vedoucí poskytovatel telekomunikačních služeb a řešení, dnes požádal ČTÚ, aby problematika ADSL byla řešena propojovací smlouvou, obdobně, jako je to v jiných případech. K tomuto kroku přistoupil Contactel na základě dlouhých a neúspěšných jednání s Českým Telecomem.

Jaký je ADSL Contact?

Do doby, než dosáhne propojení, se nabídka ADSL služeb Contactelu nemůže nijak významněji odlišovat od nabídek ADSL služeb ostatních operátorů a providerů. Nabízeno je tedy pět "standardních" rychlostních variant, ve dvou skupinách podle stupně overbookingu:

 • ADSL Contact - Start, overbooking 1:50, rychlosti 192/64 kbps a 320/128 kbps
 • ADSL Contact - Power, overbooking 1:20, rychlosti 256/64 kbps, 512/128 kbps, 1024/256 kbps

Výsledné ceny vychází následovně (bez DPH a bez ADSL modemu):

 • ADSL Contact - Start 192/64: 1330,- Kč
 • ADSL Contact - Start 320/128: 2330,- Kč
 • ADSL Contact - Power 256/64: 3330,- Kč
 • ADSL Contact - Power 512/128: 5990,- Kč
 • ADSL Contact - Power 1024/256: 9990,- Kč

Například u nejpomalejší přípojky vychází srovnání s ostatními nabídkami tak, že Contactel je spíše v horní (dražší) části spektra, kde je ale velmi těsno a naprosto minimální rozdíly (stále jde o ceny bez DPH a bez modemu, za 192/64 kbps):

 • Tele2: 1150,- Kč
 • Czech On Line (Volný ADSL): 1237,- Kč
 • IPEX: 1252,- Kč
 • SkyNet a Tiscali: 1299,- Kč
 • Contactel: 1330,- Kč
 • Nextra: 1333,- Kč
 • GTS: 1339,- Kč
 • IOL: 1349,- Kč

Pokud jde o ostatní podmínky, již jen stručně:

 • ADSL Contact - Start: v ceně je dynamická IP adresa, 20 MB prostoru pro WWW stránky a 3 poštovní schránky po 10 MB
 • ADSL Contact - Power: v ceně je statická IP adresa, 50 MB prostoru pro WWW stránky a 20 poštovních schránek po 10 MB

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

Nadstavbové balíčky

K oběma skupinám služeb (Start a Power) je možné přikoupit po jednom balíčku dalších služeb, s názvem Start Pack+ a Power Pack+. Co obsahují?

Start Pack+ lze přikoupit k přípojkám ADSL Contact - Start, za 290,- Kč měsíčně (a 300,- Kč jednorázově na zřízení). Za to uživatel získá statickou IP adresu (samozřejmě veřejnou), místo standardně dynamicky přidělované IP adresy. Kromě toho je součástí balíčku i dalších 20 MB webového prostoru a 5 e-mailových schránek u služby Mail Hotel.

Zajímavý je balíček Power Pack+, určený pro přikoupení ke službám ADSL Contact - Power (za 890,- Kč měsíčně a 900,- Kč jednorázově). Jeho základem je směrování více veřejných (statických) IP adres k ADSL modemu připojeného uživatele, místo standardní jedné (statické a veřejné) IP adresy. K čemu může být něco takového dobré? Třeba k tomu, aby někdo mohl provozovat na své ADSL přípojce několik serverů, na různých IP adresách. Ovšem vzhledem k charakteru ADSL přípojek (vysokému overbookingu) mi tato varianta nevychází jako příliš rozumná. Provozování veřejně dostupných serverů na profesionálnější bázi by mělo být řešeno spíše skrze klasickou pevnou linku (tj. s overbookingem 1:1 v přístupové části sítě), nebo hostingem serveru přímo u internetového providera.

Další součástí balíčku Power Pack+ je dodatečných 30 MB webového prostoru a 10 MB (navíc) ke každé e-mailové schránce u služby Mail Hotel.

Bundle s hlasovými službami

Contactel je nejenom internetovým providerem, tedy poskytovatelem intenetových služeb, ale také alternativním operátorem, poskytujícím hlasové, datové a další služby. Proto může nabízet své ADSL služby také "v bundlu" s dalšími službami, za zvýhodněných podmínek - v zásadě tak, že pokud zákazník nechá svého poskytovatele dostatečně vydělat na "přibalených" službách, dostává ADSL již jen za "režijní cenu". Je to stejný princip, s jakým přišla např. společnost GTS (podrobněji).

Contactel "přibalil" ke svému ADSL službu DUO (podrobněji), nabízející hlasové služby skrze (pevnou) volbu operátora. Pokud zákazník na službě DUO utratí měsíčně více jak 2000,- Kč, dostane ADSL přípojku za 1140,- Kč (pokud si vybral nejpomalejší 192/64 kbps). Pokud utratí měsíčně více jak 3000,- Kč, dostane ADSL přípojku za 990,- Kč (vše bez DPH a bez modemu, stále za přípojku 192/64 kbps). Podrobnější ceník najdete zde.