Vyšlo na Lupě, 26.2.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0224002.php3

ADSL: co nového?

Smlouvu o ADSL už podepsali Aliatel, Czech On Line a Nextra. Ani oni, ani GTS, však nevzdávají snahy o převod ADSL pod režim propojení, což by mohlo přinést změny podmínek. Ty dosud diktuje Český Telecom, včetně overbookingu či přidělování IP adres a jejich překladu. Je overbooking 1:50 únosný, nebo nikoli? Svou nabídku ADSL služeb pro koncové zákazníky představí Telecom ve středu.

Minulý týden byl poměrně bohatý na události kolem ADSL, a tento týden určitě nezůstane pozadu. Například již na dnešek je ohlášena tiskovka Českého Telecomu, která bude věnována "zavádění širokopásmového přístupu k internetu s využitím technologie ADSL v České republice a rozšíření nové služby Telekonto". Předpokládám tedy, že zde Telecom a jeho Internet OnLine představí svou verzi "Internetu via ADSL" pro koncové zákazníky - a že zítra se o tom budete moci dočíst zde na Lupě. Podle dosud neoficiálních zpráv by IOL měl začít nabízet své ADSL služby od 3. března 2002. Na čtvrtek je zase ohlášena tiskovka ČTÚ, a také ona má na svém programu problematiku ADSL.

V pátek podepsal Aliatel

Ještě minulý týden se rozrostl počet operátorů a providerů, kteří již podepsali příslušnou smlouvu s Českým Telecomem. Sám Telecom ohlásil ještě v pátek večer podpis se dvěma ISP: SkyNetem a Dial Telecomem, a také s jedním alternativním operátorem: Aliatelem. Jak jsem již psal v předchozích článcích, o jeho podpisu se mluvilo již dříve, ale nakonec k němu došlo až v pátek. Přímo z Aliatelu mi k tomu napsali:

Vzhledem k vývoji situace v oblasti "ADSL" v posledních dnech a na základě urychlení probíhajících vyjednávání se společnost Aliatel a.s. rozhodla, po zapracování některých změn, podepsat se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. navrženou smlouvu o poskytování služby širokopásmového přístupu k síti Internet.
"Mezi důvody našeho rozhodnutí patří snaha zajistit konkurenceschopnost našeho produktového portfolia a současně umožnit alespoň v omezené míře poskytování širokopásmových služeb v České republice," sdělil ředitel pro Strategii společnosti Aliatel Petr Štajner.

Bude ADSL přes propojení?

Za důležité považuji následující sdělení Aliatelu:

Společnost Aliatel a.s. nadále zastává názor, že předložená nabídka je nabídkou služby širokopásmového přístupu k síti Internet, nikoli nabídka požadované varianty velkoobchodní služby ADSL. Aliatel trvá na požadavku uzavření smlouvy se společností ČESKÝ TELECOM, a.s o propojení sítí, která umožní poskytování služby ADSL na vrstvě ATM, tj. plnohodnotného bitstreamu. "Z tohoto důvodu chápeme vyjednané podmínky pouze jako začátek budoucí nabídky širokopásmových služeb v České republice," dodal Petr Štajner.

To naznačuje, že podpisem smlouvy "o přístupu" Aliatel nehodlá skončit, ale chce usilovat o smlouvu na principu propojení sítí - což by mu dávalo rovnoprávnější postavení vůči Telecomu, ale také možnost podstatně více ovlivnit technické řešení celé služby. Například přijít s jinými hodnotami overbookingu či způsobu práce s IP adresami (NAT, veřejné a privátní adresy atd.), než jaké zvolil Český Telecom.

Podobný signál o tom, že podpisem smlouvy o přístupu ještě vše nekončí a cílem je získat smlouvu o propojení, jsem zaznamenal i ze strany GTS. Konkrétní mechanismus, jakým by se alternativní operátoři mohli domoci ADSL smlouvy na principu propojení, jsem popisoval již v předchozích článcích: jakmile Telecom sám nabídne koncovým zákazníkům služby na bázi ADSL, je ze zákona povinen umožnit i ostatním operátorům propojení sítí za účelem poskytování stejných služeb. Alternativci o takovéto propojení nejspíše požádají, a pokud by jim Telecom nevyhověl, došlo by na postup definovaný v telekomunikačním zákoně - rozhodoval by regulátor.

V pátek podepsal také Czech on Line

Včera v průběhu dne rozesílala tiskovou zprávu společnost Czech On Line, a v ní také oznamovala podpis smlouvy s Českým Telecomem (ovšem již v pátek 21.2.2003).

Také tisková zpráva COL hovoří o tom, že podepsaná smlouva "na poskytování služeb na bázi technologie ADSL" má spíše dočasnou podobu, která by časem měla být pozměněna:

Součástí podpisu smlouvy je dohoda, že se jedná pouze o omezenou verzi služby ADSL. Tato spolupráce bude během několika měsíců zhodnocena ze strany Czech On Line a bude podepsán nový kontrakt. Součástí nového kontraktu bude nabídka na propojení a další služby s přidanou hodnotou.
" Naší prioritou bylo nabídnout ADSL zákazníkům co nejdříve a tak podpořit celoevropský trend. To je důvod, proč jsme podepsali smlouvu na službu, která zatím není kompletní." uvádí Charles Peake, generální ředitel Czech On Line a dodává " S Českým Telecomem jsme se dohodli o následném zhodnocení služby ADSL a o společném rozšíření portfolia produktů na bázi ADSL."

Kompletní nabídku služby a ceník na ADSL chce Czech On Line představit na tiskovce, kterou svolal na 4. března.

Včera podepsala i Nextra

Včera ohlásila podpis smlouvy (a začátek testování) také společnost Nextra. I její oznámení naznačuje stejný budoucí vývoj ke změně podmínek:

Uzavřená dohoda umožní společnosti NEXTRA nabízet svým současným i potenciálním zákazníkům z řad firem i jednotlivců rychlejší a kvalitnější přístup k Internetu. NEXTRA zároveň považuje dohodu mezi oběma společnostmi jako základ pro další vyjednávání o možnostech spolupráce v oblasti poskytování telekomunikačních služeb s využitím technologií ADSL.
"Podpisem smlouvy o přístupu k síti využívající technologie ADSL dochází k nejdůležitějšímu kroku vedoucímu ke spuštění první generace nových služeb pro vysokorychlostní přístup k Internetu," uvedl Tomáš Elbl, produktový manažer společnosti NEXTRA. "Přestože některé vlastnosti nových služeb ještě plně nevyužívají všeho, co může technologie ADSL nabídnout, věříme, že při dalších jednáních vedoucích k dohodě o propojení sítí dosáhneme takových podmínek, aby druhá generace ADSL služeb již byla plně srovnatelná s obdobnými službami v Evropě," upřesnil Tomáš Elbl.

Overbooking, NAT a IP adresy

Za články o ADSL z minulého týdne se rozproudila bohatá diskuse, ve které zaznělo mnoho více i méně fundovaných názorů a informací. Mohu-li je nějak zhodnotit, pak z nich vyplynul jednoznačný závěr: pokud jde o technické detaily, typu přesné realizace overbookingu, či konkrétního způsobu překladu IP adres skrze NAT (z čehož pak vyplývá použitelnost či nepoužitelnost pro různé aplikace služby), pak tyto jsou dosud plně v rukou Českého Telecomu a záleží na něm, jaké řešení zvolí. To je opět důsledek toho, že vše je řešeno jako "přístup" k jeho síti. Kdyby se jednalo o propojení, nedošlo by k pravému opaku (že by o všem rozhodoval naopak alternativní operátor), ale přeci jen by alternativní operátor mohl podstatně více ovlivnit výslednou podobu služby.

V současné době nemám dostatek oficiálních informací o tom, jak přesně bude řešen NAT a overbooking. Proto si dovolím jen dvě obecnější poznámky k overbookingu.

Poměr 1:50, který Telecom nastavil u varianty Basic, není ve světě ojedinělý. Lze se s ním setkat poměrně často, ovšem u přípojek určených pro opravdu příležitostné uživatele, kteří generují nejméně intenzivní provoz. Proto zde není až tak na závadu. U nás se ale obávám toho, že zejména z ekonomických důvodů si nejlacinější variantu přípojky budou pořizovat i uživatelé náročnější, generující intenzivnější provoz - a vysoký overbooking zde začne hrát roli podstatně více, než v zahraničí. Samozřejmě, uživatel který zjistí že mu daná přípojka se svými vlastnostmi nevyhovuje, má vždy možnost upgradovat na kvalitnější (s nižším overbookingem, byť jen dvoustupňově) - ale také dražší. Zde pak vidím problém v tom, že u nás (opět díky velkoobchodní nabídce) nejen že jsou ceny ADSL služeb nehorázně vysoké, ale velmi vysoký je i rozdíl v ceně mezi méně a více kvalitní přípojkou - což bude dále odrazovat náročnější uživatele od přechodu.

Další zajímavou otázkou je také to, jakých skupin uživatelů se bude overboking týkat. Budou společnou kapacitu sdílet v poměru 1:50 (či 1:20) všichni uživatelé konkrétního providera, nebo všichni uživatelé "vedení" po určité přenosové trase, bez ohledu na to, ke kterému ISP se připojují? Z dosavadních signálů to vypadá na první možnost (sdílení mezi zákazníky stejného ISP), což má ale významné důsledky. Obecně totiž platí, že čím větší je počet uživatelů, kteří sdílí určitou přenosovou kapacitu v jistém poměru (zde 1:50, resp. 1:20), tím méně by se jim měly projevovat různé "excesy" v chování jednotlivých uživatelů, generujících mimořádně velkou zátěž, například při intenzivním stahování (kvůli tomu, že je zde větší prostor na "rozředění" všech požadavků na přenos). Při pohledu z opačného zorného úhlu bohužel vychází to, že uživatelé menších ISP (přesněji: s menším počtem zákazníků na ADSL) budou vlivu těchto excesů vystaveni více.

Jak to bude s přihlašováním?

Za předchozími články o ADSL se často diskutovala také otázka přihlašování uživatelů přes tzv. dashboard (v zásadě přes portál, kde se uživatel musí přihlásit pod určitým jménem a heslem, a zde navolit některou z možností, které se mu nabízí). Řešení, které Telecom naplánoval a zapracoval i do své velkoobchodní nabídky, počítalo dokonce s dvoustupňovým přihlašováním (tj. po řadě na dvou portálech). Důvodem byla souvislost s ekonomickým modelem poskytování služeb, kde jedna z variant počítala s tím, že koncový zákazník by si sám platil za svou ADSL přípojku, a pak by si také sám objednával služby (konektivitu či další) u jednoho či několika ISP současně. Pak by vše skutečně muselo fungovat tak, že uživatel se nejprve přihlásí k dashboardu (portálu) od Telecomu, a teprve pak si vybere ze "svých" ISP jednoho nebo několik, jejichž služeb bude právě využívat. Podle toho mu pak také bude přidělena "definitivní" IP adresa (privátní či veřejná, dynamická či statická atd.) a nastaveny event. další parametry.

Mám již potvrzeno od ČTc, že tento ekonomický model nebude používán, a že zákazník si bude "pořizovat" svou ADSL přípojku pouze nepřímo, skrze příslušného koncového ISP, v rámci jeho služeb. Dashboardy ale neodpadnou, alespoň ne u verzí Basic. Budou však moci mít alespoň design přizpůsobený konkrétnímu ISP :-)

Vlastnictví telefonní linky

V diskusi za předchozími články se objevila také otázka na závislost ADSL přípojky na pevné telefonní lince. Ke zřízení ADSL přípojky musí být použita existující (a tedy i řádně placená) pevná telefonní linka, ale ne nutně "ta vaše". Subjekt, který má na sebe "napsánu" příslušnou pevnou telefonní linku, nemusí nutně být totožný s tím, kdo žádá o zřízení ADSL přípojky na této lince. Pokud nejde o stejné subjekty, je zapotřebí souhlas "majitele" pevné linky. Takže v úvahu zřejmě mohou připadat i taková řešení, že někdo si nechá zřídit ADSL přípojku na telefonní lince svého souseda (samozřejmě s jeho vědomím a souhlasem).