Vyšlo na Lupě, 11.2.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0211001.php3

Už definitivní nabídka ADSL?

Český Telecom včera zveřejnil druhou, nyní již definitivní podobu své velkoobchodní nabídky ADSL. Poněkud v ní snížil ceny u rychlejších přípojek a některé další detaily. Naopak nezměněna zůstala samotná podstata nabídky - místo ADSL služeb fakticky jde o IP služby a místo požadovaného propojení se stále jedná jen o nabídku přístupu.

Tak jak dopředu avizoval při zveřejnění první verze své velkoobchodní nabídky, diskutoval Český Telecom s ostatními poskytovateli nad touto její verzí, a do konce ledna sbíral jejich připomínky. Poté sběr připomínek ukončil a připravil novou, tentokráte již definitivní verzi své velkoobchodní nabídky. Tu pak odeslal k publikování v únorovém vydání Telekomunikačního věstníku - a včera tuto verzi také sám zveřejnil, na svém webu.

V čem jsou změny?

Asi největší změnou, alespoň z pohledu uživatelů, je snížení průběžných měsíčních cen za rychlejší verze přípojek (ještě bez internetové konektivity, bez ADSL modemu atd.). Ukazuje to následující tabulka:

původně nyní
Carrier ADSL Basic, 192/64 kbps 989,- Kč 989,- Kč měsíčně
Carrier ADSL Basic, 320/128 kbps 2069,- Kč 1689,- Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 256/64 kbps 2789,- Kč 2379,- Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 512/128 kbps 5039,- Kč 4 279,- Kč měsíčně
Carrier ADSL Profi, 1024/256 kbps 10349,- Kč 7 779,- Kč měsíčně

Nezměněny naopak zůstaly ceny pronájmu ADSL modemů (150,- Kč měsíčně za modem, 500,- Kč za modem s routerem), stejně jako rozdělení přípojek do dvou skupin (BASIC a PROFI). Beze změny je i overbooking u obou tříd (1:50 u Basic, 1:20 u Profi), a stejně tak celkových pět rychlostních variant (viz předchozí tabulka).

Pokud správně interpretuji obsah nabídky, nezměnil se ani způsob přidělování IP adres koncovým uživatelům: u přípojek ze skupiny BASIC bude realizován tzv. "netransparentní přístup" s překladem adres (mechanismem NAT), u přípojek ze skupiny PROFI pak "transparentní" přístup bez překladu IP adres (a tudíž s globálně dostupnými IP adresami z adresového prostoru providera, buď pevnými nebo přidělovanými dynamicky).

Nepříjemné je, že Telecom nesnížil cenu nejpomalejší přípojky (ADSL Basic, 192/64 kbps), která zřejmě bude nejvíce poptávaná od domácích uživatelů a tudíž asi nejvíce ovlivní prosazení ADSL do domácností. O tom, jak by za tohoto stavu mohla vypadat koncová cena nejpomalejší ADSL přípojky, jsem psal již v jednom z předchozích článků (ADSL do měsíce, nebo …): z tábora Telecomu a jeho ADSL jsem zaznamenal předběžné odhady kolem 1500,- Kč měsíčně (bez DPH), zatímco odhady od alternativních operátorů a ISP se pohybují někde kolem 1700 až 1800 Kč měsíčně (důvody rozdílů viz zmíněný článek).

Co z pohledu poskytovatelů?

K určitým změnám ve velkoobchodní nabídce došlo i v tom, co se týká především poskytovatelů (operátorů a ISP). Zde je asi nejvýznamnější změnou realizace a zpoplatnění služby "Carrier IP ACCESS" (fakticky jde o propojení mezi IP sítí ČTc a IP sítí druhého poskytovatele). V první verzi nabídky byly definovány dvě rychlostní varianty této služby a konkrétní cena, nyní je vše řešeno následovně:

Cena za služby Carrier IP Access bude dohodnuta mezi smluvními Stranami na základě konkrétního technického řešení, topologie a konfigurace sítě a dohodnutých parametrů kvality (SLA).

Z dalších konkrétních změn v navrhovaných smluvních vztazích mezi operátory si dovolím zmínit alespoň dvě perličky, které jsem stihnul zaznamenat. První verze nabídky například požadovala po Poskytovateli (tedy po tom, kdo bude smluvním partnerem Telecomu), aby převzal odpovědnost za případné zneužití služby Carrier ADSL, a dokonce aktivně vykonával opatření, která by zneužití zabránila:

Poskytovatel je povinen učinit taková opatření, která zabrání zneužití Carrier ADSL neoprávněnými osobami a zneužití Carrier ADSL k jiným účelům než k přístupu ke službám obsahu nebo přenosu dat. Za důsledky případného zneužití odpovídá Poskytovatel.
Poskytovatel odpovídá za to, že jím užívaný Carrier ADSL nebude zneužíván k poskytování informací, jež by bylo v rozporu s platným právním řádem ČR.

Telecom sám se přitom z odpovědnosti vyvázal:

ČESKÝ TELECOM neodpovídá za obsah přenášených zpráv.

Nyní, v definitivní podobě nabídky, je celá záležitost řešena realističtěji (byť konkrétní formulace mi přijde dost nešťastná, neboť o zneužití mluví bez podmiňovacího způsobu):

Společnost ČESKÝ TELECOM neodpovídá za to, že Poskytovatelem užívaný Carrier ADSL bude zneužíván k poskytování informací, jež by bylo v rozporu s platným právním řádem ČR.

Druhou perličkou, kterou jsem stihnul zaznamenat, je vypuštění doslova ostudné definice ADSL (kterou jsem kritizoval již v předchozím článku "Kolik chce Telecom za své ADSL?").

Technologie ADSL
Zařízení umožňující využití účastnického metalického vedení pro poskytnutí širokopásmového přístupu účastníka ke službám Poskytovatele s nižší přenosovou rychlostí směrem k Poskytovateli a s vyšší přenosovou rychlostí směrem k účastníkovi, přičemž jsou data přijímána a odesílána Poskytovatelem služeb v protokolu IP.

Co se nezměnilo?

Pravdou ale je, že ani ve finální nabídce se vůbec nezměnilo to, co alternativní operátoři a provideři nejvíce kritizovali. Ani vypuštěním "definice" ADSL se nic nezměnilo na skutečnosti, že vlastně vůbec nejde o nabídku ADSL služeb, ale o nabídku IP služeb (tedy služeb na úrovni síťové vrstvy), které jsou z části realizovány prostřednictvím ADSL technologií. Vzato do důsledku, ona ta vypuštěná definice byla celkem na místě, protože popisovala to co je předmětem smlouvy (ale nikoli technologii ADSL).

Stále tedy zůstává v platnosti to, že Telecom prodává ostatním operátorům pouze celý "balíček" (anglicky: bundle), v podobě služby s názvem Carrier ADSL, tvořený jak ADSL službami (o které mají ostatní poskytovatelé zájem), tak i IP službami, o které ostatní poskytovatelé mohou, ale také nemusí mít zájem. Telecom však neumožňuje ostatním poskytovatelům vybrat si a pořídit si třeba jen část tohoto balíčku (například jen ADSL služby, "končící" na tzv. DSLAMech a nikoli pokračující skrze jeho IP síť). To by v podstatě již byl tzv. bitstream access (přístup k bitovému proudu), který Telecom odmítá nabízet.

Myslím, že takovéto "balíčkování" (bundling) je hezkou ukázkou toho, proto čemu míří z EU tolik prosazovaný požadavek na tzv. unbundling (doslova: "od-balíčkování", v souvislosti s místními smyčkami obvykle překládáno jako "zpřístupnění místní smyčky").

Dalším velmi kritizovaným aspektem, který se ani ve finální nabídce nezměnil, je celková koncepce nabídky na principu přístupu, resp. připojení, a nikoli na principu propojení sítí (podrobněji jsem se rozdílem mezi těmito principy zabýval v článku "ADSL: propojení nebo přístup?"). Zatímco alternativní operátoři jednoznačně požadují rovnoprávnější propojení (a stejně tak jej požadoval regulátor ve svém dnes již účinku zbaveném rozhodnutí ve věci ADSL, viz Proč není nabídka ADSL?), Telecom stále nabízí pouze přístup, resp. připojení ke své síti.

Co bude dál?

K dokreslení celkového obrázku o ADSL je vhodné si připomenout, že Telecom má od ministra Mlynáře nůž na krku, aby se do poloviny února dohodl s ostatními operátory na spuštění ADSL (viz článek: ADSL do měsíce, nebo …. ). Otázkou ovšem je, co přesně toto ultimátum znamená, jakou konkrétní podobu by tato dohoda měla mít? Má to být dohoda v podobě uzavřené smlouvy s jedním alternativním operátorem či ISP (různým od IOL)? Nebo uzavřená smlouva s větším počtem poskytovatelů, např. pěti až šesti? Tato druhá varianta by jistě byla pro vývoj trhu příznivější. Sám Telecom se ve včera vydané tiskové zprávě zmiňuje o 14 firmách, které již projevily zájem o testování ADSL služeb. Jsou to: IPEX, Tele 2, Skynet, Nextra, GTS, Aliatel, Contactel, Czech On Line, Tiscali, Inway, Spinet, Telcel, Internet cz a Netway.

Zajímavou otázkou nyní je, jak se zachovají alternativní operátoři vůči definitivní podobě velkoobchodní nabídky ČTc. Přijmou ji, když jim Telecom poněkud vyšel vstříc snížením cen některých vstupů (přípojek o vyšších rychlostech), ale jiné zásadní věci ponechal beze změny (připojení místo propojení a povinný "bundling" s IP službami, i cenu za nejpomalejší přípojku)? Dovedu si představit, že alternativní operátoři a ISP vznesou k regulátorovi rozpor, přinejmenším ohledně "bundlingu" s IP službami a ohledně připojení/propojení (což regulátor již jednou rozhodl ve prospěch propojení), a možná i ohledně cen - a budou požadovat zákrok regulátora a jeho direktivní rozhodnutí o úpravě velkoobchodní nabídky. Uvidíme, jak to vše dopadne.