Vyšlo na Lupě, 4.8.2003
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b03/b0804001.php3

ADSL: agregované, brzy i limitované

Současné zpomalení ADSL přípojek jde na vrub zapnuté agregaci, o žádné závady či poruchy se nejedná. Rýsuje se již i nová podoba ADSL, která bude představena dnes. Stávající varianty 192/64 a 320/128 kbps zaniknou ke konci roku a budou nahrazeny rychlejšími přípojkami s datovým limitem. Po jeho překročení se bude platit za data navíc: 300 korun za každých započatých 10 GB.

Je horké léto, polovina prázdnin, a většina lidí je buď na dovolené, nebo alespoň myšlenkami někde u vody či v přírodě. Současně to ale začíná být i doba pokusů o velké změny na našem internetovém trhu. Vloni touto dobou přišel Český Telecom s novým konceptem Internetu Plus, který se snažil zásadním způsobem změnit zpoplatnění za přístup k Internetu (usiloval o návrat ke dvousložkovým tarifům). Skončilo to neúspěchem, po opakovaném zásahu regulátora (viz tyto články). Letos Telecom přesně uprostřed léta zapíná dosud neuplatňovanou agregaci u ADSL, a dnes hodlá představit novou podobu ADSL služeb. Z dosud neoficiálních informací již lze sestavit poměrně detailní obrázek o tom, jak by měla vypadat.

Agregace je tady

O tom, že agregace u ADSL služeb bude existovat, se vědělo od začátku (v úrovních 1:20 a 1:50). Hodně se ale diskutovalo o tom, co vlastně ta agregace je, a jaký bude mít efekt - jak se projeví na skutečné (efektivní) přenosové rychlosti. Například na webu Telecomu se k tomu dočtete v jeho FAQu:

Jaká bude skutečná rychlost připojení pro koncové uživatele služeb ADSL, pokud hovoříme o agregaci 1:50 u Basic služeb a 1:20 u Profi služeb?
Rychlost pro koncového uživatele není přímo závislá na komunikované agregaci služeb. Nejedná se o agregaci na přístupové síti, ale o agregaci v páteřní síti ČTc, to znamená že v žádném případě není možné dělit rychlost poskytované služby 50, resp. 20. Skutečná dostupná rychlost zákazníkovi se bude velmi blížit hodnotám, které si zákazník objedná.
Ani jedna z nabízených služeb ADSL však není služba s definovanou kvalitou (jako například LL). Současně stanovená agregace je stejná jako např. u služeb Belgacomu atd. Je to agregace běžně používaná u ostatních operátorů, kteří nabízejí ADSL služby.

Již méně se ale vědělo o tom, že agregace ADSL dosud nebyla v síti ČTc uplatňována. O to více pak uživatele překvapilo, když jejich přípojky najednou začaly vykazovat výrazné zpomalení, právě kvůli "zapnutí" agregace. Došlo k tomu o právě skončeném víkendu, neboť Telecom postupně zapínal agregaci někdy od středy či čtvrtka minulý týden. Dokládá to ostatně i tato část jeho tiskové zprávy z pátku 1.8.:

V současné době je služba již technicky plně stabilizovaná. Zajištění definované kvality služby pro všechny její uživatele umožňuje ČESKÉMU TELECOMU zavedení nového modelu. Na základě stabilizace je aktivní i definovaná agregace služeb na úrovni běžně používané u většiny evropských operátorů.

Reálné dopady, které koncoví uživatelé zaznamenali, mnohé z nich šokovaly. Soudě podle reakcí, které se v hojné míře rozproudily pod prvními zprávami o zapnutí agregace (např. zde), mnoha lidem poklesla efektivní přenosová rychlost opravdu velmi výrazně. Například podle této ankety většina uživatelů zaznamenala pokles na cca 1/4 původní rychlosti!! A to je ještě nutné vzít v úvahu, že víkend byl opravdu velmi parný a lákající spíše k pobytu někde u vody, než k práci u počítače. Co teprve ukáží následující pracovní dny?

V některých diskusích se objevily také zprávy, údajně pocházející z hot-line poskytovatelů, o tom že na vině není jen zapnutí agregace, ale také nějaká rozsáhlejší závada. Ověřoval jsem si to přímo u ČT, a o žádnou závadu se prý nejedná, jde skutečně o důsledky zapnuté agregace.

Co k tomu říci? Telecom tvrdí, že poměr 1:50 u služeb Basic, a 1:20 u služeb Profi je stejný jako u zahraničních poskytovatelů. To je nejspíše pravda, ale problém vidím jinde. V tom, že v zahraničí jsou přípojky s vysokou agregací využívány skutečně jen příležitostnými uživateli, zatímco uživatelé s vyššími nároky si pořizují kvalitnější ale dražší přípojky s nižší agregací - protože na ně "snáze dosáhnou" (v ekonomickém slova smyslu). U nás jsou ceny kvalitnějších přípojek tak vysoké, že k obdobnému "rozprostření" zájemců nedochází. Naopak dochází ke zvýšené "kumulaci" právě u nejnižších přípojek, které si pořizují i uživatelé "s vysokou konzumací". Dokud nebyla agregace zapnuta, příliš se to neprojevovalo - ale zato nyní se to projevuje velmi markantně.

Přirozeným řešením by bylo zlevnit ADSL, a především snížit gradient cen (to, jak rychle rostou ceny rychlejších a kvalitnějších přípojek). Vše ale nasvědčuje tomu, že náš Telecom se hodlá ubírat jinou cestou. Na nejlacinějších přípojkách hodlá zavést "Fair User Policy" (jakási "pravidla přiměřeného využití"), v rámci kterých hodlá říkat uživatelům do jaké míry mají svou přípojku využívat (limitovaným objemem dat k přenesení). Pokud tak nebudou činit, a tuto "Fair User Policy" budou překračovat, budou penalizováni: za data přenesená navíc si budou muset připlácet.

Jaká bude nová podoba ADSL?

Omezení objemu přenesených dat se týká již nové podoby ADSL služeb, kterou Český Telecom oficiálně představí dnes, na své tiskové konferenci. Z dosud neoficiálních informací však lze již nyní sestavit alespoň základní (byť stále neoficiální) obrázek o tom, jak by tato nová podoba měla vypadat:

 • Přípojky Profi (256/64 kbps, 256/128 kbps a 1024/256 kbps, s agregací 1:20) se nezmění, a ani u nich nebude uvolněn trh s koncovými zařízeními
 • Přípojky Basic (192/64 kbps, 320/128 kbps, s agregací 1:50) budou poskytovány jen do 31.12.2003.

Nově zřízeny budou přípojky "ECO" (od: Economy"), které však, navzdory svému názvu nebudou ani o korunu lacinější (na měsíčních paušálech). Budou nabízeny ve dvou variantách:

 • Přípojky ECO Basic, s agregací 1:50 a s datovým limitem
 • Přípojky ECO Profi, s agregací 1:20 a bez datového limitu

U obou těchto variant zůstane zachována (na velkoobchodní úrovni) identická měsíční paušální cena (tedy např. 989,- Kč u nejlacinější přípojky). Změní se způsob instalace, poskytovatelé (ISP) zde budou mít na výběr tři varianty:

 • bez instalace (myšleno: od Telecomu),
 • tzv. malá instalace (Telecom instaluje splitter a ADSL modem),
 • tzv. velká instalace (Telecom instaluje splitter, ADSL modem a připojí PC).

V rámci ECO Profi budou nabízeny stejné přípojky, jako dnes ve stávající variantě PROFI, i za stejné ceny - takže faktický rozdíl je zde jen v možnosti volby instalace a koncového zařízení.

V rámci ECO Basic budou nabízeny dvě přípojky:

 • 512/128 kbps, s datovým limitem 10 GB
 • 1024/256 kbps, s datovým limitem 20 GB

Po překročení těchto limitů (v rámci daném "Fair User Policy") budou data přenesená navíc zpoplatněna samostatně a explicitně: částkou 300,- Kč za každých započatých 10 GB (jde ovšem o velkoobchodní cenu bez DPH, koncová cena se může lišit). Přenesená data se přitom počítají v obou směrech.

Novinkou má být u přípojek ECO garance chybovosti paketů v síti ČTc: menší než 3 procenta, a také maximální zpoždění paketů (opět v síti ČTc): max. 160 ms.

Hodnocení?

První stručné hodnocení dosud neoficiální podoby nového ADSL by mohlo být si následující:

 • Telecom skutečně nabídnul vyšší rychlost za stejnou velkoobchodní cenu (bez DPH). Vzhledem ke spuštění agregace je ale možné, že toto zvýšení bude kompenzováno poklesem rychlosti, který způsobuje agregace, takže výsledkem bude stejná efektivní rychlost jako doposud, před spuštěním agregace. Zda tomu tak bude, ukáže teprve čas.
 • Telecom si na nejlacinějších přípojkách skutečně prosadil omezený objem dat. Udělal tak způsobem, o kterém jsem v jednom z předchozích článků (ADSL: nic než sliby?) spekuloval jako o nejhorším možném případu: místo snížení rychlosti po vyčerpání objemu dat bude od svých partnerů - tj. od ISP - požadovat platbu za data přenesená nad jím určený objem. Jakou formou tento požadavek jednotliví ISP přenesou na své zákazníky, již zůstává na nich.
 • Uživatelé nedostanou na výběr, zda si ponechají pomalejší přípojku bez omezení objemu přenesených dat, nebo přejdou na rychlejší s omezeným objemem dat. Vzhledem k ukončení poskytování dosavadních přípojek Basic k 31.12.2003 budou muset migrovat na jinou přípojku. Tato migrace by (zřejmě) měla být zdarma.
 • Vzhledem k přesunu telekomunikačních služeb do vyšší úrovně DPH dojde od 1.1.2004 pro koncové uživatele (neplátce DPH) k adekvátnímu zdražení všech variant ADSL.